Commissie van Beheer actueel

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering Geërfden v/h dorp Velp*

Donderdag 30 maart 2017, 20.00 uur zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling Notulen AV 16-03-2016**
4. Jaarverslag 2016
5. Nieuwe website en aankondiging boek
6. Financiële verslagen 2016
7. Heidecommissie
8. Weidecommissie
9. Begrotingen 2017
10. Rondvraag en sluiting

* Geërfden zijn zij die krachtens burgerlijk recht enig onroerend goed bezitten in de kadastrale gemeente Velp
** De conceptnotulen zijn te vinden op onze website

Graag ook uw aandacht voor activiteiten betreffende de Paardenwei aan de Waterstraat.

 Vrijdag 21 april om 19.00 uur bij Cáfe ’t Pintje: inschrijving voor inscharing van vee (paarden en pinken).
 Zaterdag 22 april van 9.00 uur tot 12.00 uur Weidewerkdag, alwaar we de weide gereed maken door het verwijderen van zwerfafval en onkruid onder de afrastering. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Graag aanmelden bij het secretariaat.
 Zaterdag 29 april inscharing van paarden en pinken.

16 maart 2016: Algemene Vergadering

Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie – 

Dank-/afscheidwoord aan Maarten Schellingerhout uitgesproken tijdens AV 2015

Vrijdag 6 november 2015 namen de leden van de Commissie van Beheer, hun partners en genodigden, afscheid van voorzitter Maarten Schellingerhout in het oude Café Laros, gelegen aan de Jeruzalem in Velp, dat voor deze speciale gelegenheid nog één keer geopend was. Onder het genot van een hapje en een drankje werden herinneringen opgehaald aan een aantal spraakmakende gebeurtenissen tijdens de 8 jaren waarin Maarten leiding gaf aan de CvB. Zijn taak is overgenomen door Jan Schaeffer. – U kunt het dankwoord hier nog eens nalezen. –

19 maart 2015: Algemene Vergadering

Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie –