algemene vergadering

 • Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp*

  Woensdag 7 maart 2018, 20.00 uur zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp

  AGENDA

  Opening
  Ingekomen stukken en mededelingen
  Vaststelling Notulen AV 30-03-2017**
  Jaarverslag 2017
  Financiële verslagen 2017
  Heidecommissie
  Weidecommissie
  Begrotingen 2018
  Samenstelling Commissie van Beheer ***
  Daan Appels vertelt over de totstandkoming van ons nieuwe boek over de Geërfden van Velp. Dit boek is deze avond […]

 • Functiebeschrijvingen Commissie van Beheer Geërfden van Velp

  Secretariaat: Hogeweg 29, 6881 EA Velp, Tel. 06 – 28 77 28 57, info@geerfdenvanvelp.nl, www.geerfdenvanvelp.nl
   

  Algemeen
  De Geërfden van het dorp Velp richt zich al meer dan 400 jaar op het beheer van weiden en het ondersteunen van goede doelen in Velp. De Commissie van Beheer is wat we tegenwoordig een bestuur zouden noemen. Wie in het […]

 • Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering Geërfden v/h dorp Velp*

  Donderdag 30 maart 2017, 20.00 uur zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp
  AGENDA
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Vaststelling Notulen AV 16-03-2016**
  4. Jaarverslag 2016
  5. Nieuwe website en aankondiging boek
  6. Financiële verslagen 2016
  7. Heidecommissie
  8. Weidecommissie
  9. Begrotingen 2017
  10. Rondvraag en sluiting
  * Geërfden zijn zij die krachtens burgerlijk recht enig onroerend goed bezitten in de kadastrale gemeente Velp
  ** […]

 • 16 maart 2016: Algemene Vergadering

  Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

  Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie – 

 • 19 maart 2015: Algemene Vergadering

  Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

  Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie –