algemene vergadering

 • Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering Geërfden v/h dorp Velp*

  Donderdag 30 maart 2017, 20.00 uur zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp
  AGENDA
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Vaststelling Notulen AV 16-03-2016**
  4. Jaarverslag 2016
  5. Nieuwe website en aankondiging boek
  6. Financiële verslagen 2016
  7. Heidecommissie
  8. Weidecommissie
  9. Begrotingen 2017
  10. Rondvraag en sluiting
  * Geërfden zijn zij die krachtens burgerlijk recht enig onroerend goed bezitten in de kadastrale gemeente Velp
  ** […]

 • 16 maart 2016: Algemene Vergadering

  Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

  Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie – 

 • 19 maart 2015: Algemene Vergadering

  Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

  Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie –