maart 2015

Monthly Archives

  • 19 maart 2015: Algemene Vergadering

    Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

    Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie –