maart 2016

Monthly Archives

  • 16 maart 2016: Algemene Vergadering

    Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

    Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie – 

  • 12 Maart 2016: NL-Doet inzaai actie Geërfdenpark

    Zaterdagmorgen 12 maart gaan imkers met de wijkbewoners en de gemeente Rheden weer een flink stuk grond in het Geërfdenpark langs de A12 in Velp zuid inzaaien met een meerjarig bloemrijk zaadmengsel. Mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het landelijke NL Doetfonds. AH Velp schenkt ons de koffie, thee, limonade en koekjes! Waar: ergens…