januari 2018

Monthly Archives

 • Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp*

  Woensdag 7 maart 2018, 20.00 uur zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp

  AGENDA

  Opening
  Ingekomen stukken en mededelingen
  Vaststelling Notulen AV 30-03-2017**
  Jaarverslag 2017
  Financiële verslagen 2017
  Heidecommissie
  Weidecommissie
  Begrotingen 2018
  Samenstelling Commissie van Beheer ***
  Daan Appels vertelt over de totstandkoming van ons nieuwe boek over de Geërfden van Velp. Dit boek is deze avond…

 • Functiebeschrijvingen Commissie van Beheer Geërfden van Velp

  Secretariaat: Emmastraat 53-55, 6881 SR Velp, Tel. 06 – 53 84 93 55, cvb@geerfdenvanvelp.nl, www.geerfdenvanvelp.nl
   

  Algemeen
  De Geërfden van het dorp Velp richt zich al meer dan 400 jaar op het beheer van weiden en het ondersteunen van goede doelen in Velp. De Commissie van Beheer is wat we tegenwoordig een bestuur zouden noemen. Wie in het…

 • De Brandtoren gaat de diepte in. Jaarverslag 2017

  Arnhem, 17 januari 2017

  Geliefde torenvriend(in)en,

  Laat ik als Brandtoren nu maar eens gelijk met de deur in huis vallen. ‘Waartoe ben ik op aard, wat is de zin, wat is mijn doel, wat is het plot’. Ik ben geen geest, ik ben een zelfdenkende Brandtoren. Maar ik heb geen organen en afvalstoffen en ik slaap dus…