april 2018

Monthly Archives

 • Alles over de Geërfden van Velp

  Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Velp in het algemeen en het doen en laten van de Geërfden van Velp in het bijzonder?
  Vraag jij je ook af of je wel of niet Geërfde bent? Wil je weten waarom die Geërfdenbank aan de voet van de Pinkenberg staat of waarom er elk jaar op het…

 • Het vee staat weer in de wei

  Zaterdag 28 april hebben drie Geërfde paardeneigenaren hun dieren ingeschaard in de wei aan de Waterstraat. De zes paarden kregen gezelschap van drie pinken, een roodbonte, een zwartbonte en een witrug. Deze jonge dieren komen van Zuivelboerderij IJsseloord en zijn eigendom van de familie Lubbers, ook Geërfden.

   

  De Nederlandse witrug, witrik, ruggeling of aalstreep is geen ras in…

 • Concept Notulen Algemene Vergadering 2018

  Algemene vergadering
  Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

  Notulen Vergadering d.d. 7 maart 2018
  Locatie Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp
  Aanwezig 35 geërfden (incl bestuur), 2 niet-geërfden, 2 vertegenwoordigers Wijkplatform Velp Zuid
  en 2 vertegenwoordigers Buurtschap van Dieren
  Notulist Judit Wassing

  Agenda:

  Opening
  Mededelingen en ingekomen stukken
  Vaststelling Notulen AV 2017*
  Jaarverslag 2017
  Financiële verslagen 2017
  Verslag kascommissie
  Benoeming kascommissie
  Heidecommissie
  Heidewerkdag
  Beheer Rozendaalseveld
  Weidecommissie
  Stand van zaken
  Schaatsbaan
  Vaststellen…

 • Weidewerkdag 2018

  Leden van de Commissie van Beheer Ronald Driessen, Bert Kiljan, Jan Schaeffer, Judit Wassing, Marc Pluim en Pieter Meijboom met zijn partner Wieke Kluft, weiwaarder Henk Verschuur en twee vrijwilligers uit de buurt: Erna Romeijn van Wijkplatform Velp-Zuid en RadarUitvoering-krachtcoach Walter van Vliet staken de handen uit de mouwen tijdens de Weidewerkdag op deze ‘zomerse’…

 • Inschrijving Vee 2018

  Op vrijdagavond 20 april 2018 vond, zoals de traditie het wil, in het Velpse Café ‘t Pintje de inschrijving plaats van het vee voor de inscharing in de Geërfdenwei .

     

  Tussen 19.00 en 20.00 uur kon men zijn of haar pony, paard of rund bij de Weidecommissie van de Commissie van Beheer  aanmelden voor…

 • Jaarverslag Heidewerkgroep Rozendaalsche Veld 2017

  Onderstaand volgt een kort overzicht van de activiteiten van de Heidewerkgroep in het twaalfde jaar van haar bestaan.

  Na een afname van het ledental van de groep, o.a. door overlijden en ziekte, hebben zich gelukkig 7 nieuwe leden aangemeld. De sterkte is thans 25 leden; 17 man en 9 vrouw.

  In het jaar 2017 hadden we over…