februari 2020

Monthly Archives

  • Algemene Vergadering 2020

    Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp *Woensdag 4 maart 2020, 20.00 uur zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp

    AGENDA

    Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststelling Notulen AV 27-03-2019 ** Jaarverslag 2019 **Financiële verslagen 2019 ** HeidecommissiePAUZEPresentatie: Openluchttheater, van ontstaan t/m de renovatie in 2020 door Koen van der Mark, RIQQWeidecommissieBegrotingen 2020 Rondvraag…

  • Komt u ook op de Heidewerkdag op 29 februari 2020?

    Jaarlijks organiseren de gemeente Rheden en de Geërfden van Velp de Heidewerkdag. Elk jaar op de laatste zaterdag van februari. Dit jaar is dat op zaterdag 29 februari van 9.00 tot 12.30 uur. U bent van harte welkom! Naast het nuttige werk dat we samen doen, is de ochtend bedoeld om de betrokkenheid van de bezoekers onderling…