Jaarverslag 2018

Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

2018 was een jaar waarin binnen de Commissie van Beheer een flink aantal wisselingen heeft plaatsgevonden. Dat heeft erg veel energie en vooral tijd gekost.
We kwamen 5 keer in vergadering bijeen maar hadden daarnaast voor de lopende zaken zeer regelmatig onderling contact via telefoon, email en de CvB-groepsapp.
2018 was ook het jaar waarin de we actief zijn gaan meedenken over het concept Heideboerderij, we actualiseerden de functieomschrijvingen van de CvB-leden en bereidden ons voor op de invoering van de AVG.
Het aantal verzoeken om een financiële bijdrage was vergelijkbaar met vorige jaren. De meeste daarvan voldeden echter niet aan onze doelstelling zodat slechts 3 aanvragen konden worden gehonoreerd met een donatie.
De Commissie van Beheer bestond op 1 januari 2018 uit de volgende personen:

Voorzitter Jan Schaeffer aftredend 2022
Ondervoorzitter
Secretaris Judit Wassing aftredend 2022
Penningmeester Tom Hillemans aftredend 2018
Heidecommissaris Bert Kiljan aftredend 2020
Weidecommissaris Wilco Nieuwenhuis aftredend 2022
Heidecommissie Teun Lubbers aftredend 2018
Heidecommissie Pieter Meijboom aftredend 2020
Weidecommissie Ronald Driessen aftredend 2018
Weidecommissie Marc Pluim aftredend 2020

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste zaken.

Januari

Kort na de jaarwisseling werden de nieuwjaarsrecepties van de gemeenten Rozendaal en Rheden bezocht en op 16 januari vond de eerste CvB-vergadering plaats. Omdat Tom Hillemans en Teun Lubbers aftredend en niet herkiesbaar waren werd op de 23ste kennisgemaakt met Hans Willemsen en Cees van der Plas als kandidaten voor de bestuurszetels. Net voor het einde van de maand kwam op de 30ste de CvB bijeen om de Algemene Vergadering voor te bereiden.

Februari

Op de 24ste van de sprokkelmaand staken we de handen uit de mouwen: met zo’n 90 vrijwilligers werd een enorme aantal jonge vliegdennen uit de heide verwijderd tijdens de 15de jaarlijkse Heidewerkdag op het Rozendaalse Veld. Na afloop was er heerlijke erwtensoep, een keur aan belegde broodjes en een Velps Kruidenbittertje voor de liefhebbers.

Maart

Na een aantal dagen vrieskou werd op 2 maart een deel van onze wei aan de Waterstraat onder water gezet om zo een ijsbaan te maken. Helaas was de ondergrond toch nog te zacht en liep het water weer weg voordat het totaal bevroren was. Missie niet geslaagd.
Enkele dagen later bereikte ons een verdrietig bericht: Bob Tol, van 1997 tot 2014 lid van de Commissie van Beheer was overleden. Vanwege zijn gezondheid moest hij voortijdig de CvB verlaten wat hem en ons zeer betreurd heeft. Op woensdag 7 maart namen we definitief afscheid van Bob.
Op de avond van de 7de vond de jaarlijkse Algemene Vergadering voor de Geërfden van Velp plaats. We namen daarin op gepaste wijze afscheid van Penningmeester Tom Hillemans en Heidecommissielid Teun Lubbers die beiden 13 jaar in de CvB actief waren. Zij droegen hun zetel over aan resp. Hans Willemsen en Cees van der Plas en de aanwezige Geërfden gingen akkoord met hun benoeming. Ronald Driessen, die in 2014 Bob Tol had opgevolgd, werd herbenoemd als Weidecommissielid voor een periode van 6 jaar.
Op 21 maart verzorgde Jan Schaeffer een lezing over de Geërfden van Velp tijdens de jaarvergadering van Wijkvereniging Daalhuizen Oost.
Tenslotte toog op de 24ste een delegatie van de CvB naar het gemeenthuis in de Steeg om afscheid te nemen van wethouders Nicole Olland en Constans Pos.

April

Op de 20ste werden in het Velpse café ’t Pintje 6 paarden en 3 pinken ingeschreven voor het nieuw weideseizoen. De dag erna werd door een groep van 10 personen de wei aan de Waterstraat langs de afrastering overhangend groen weggehaald en rommel opgeruimd. Score: drie vuilniszakken met zwerfafval.
Tijdens de CvB-vergadering op de 24ste april deed Hans Willemsen om persoonlijke redenen afstand van zijn bestuurszetel en dus ook van zijn functie als Penningmeester.
Jan Schaeffer droeg in overleg met de overgebleven leden het Voorzitterschap over aan Judit Wassing. Marc Pluim nam Judit’s functie als Secretaris over.
Leden van de CvB waren aanwezig bij de koffie en de aubade op Koningsdag en op de 28ste stonden we met een flink aantal belangstellenden bij de ingang van de Geërfdenwei om getuige te zijn van de inscharing van de 6 paarden en 3 pinken.

Mei

Traditioneel herdachten wij de gevallenen op 4 mei met een kranslegging tijdens de drukbezochte Dodenherdenking in het Villapark.
Op de 25ste was een delegatie van de CvB aanwezig bij de presentatie van het boekje over 200 jaar Gemeente Rozendaal waaraan de Geërfden al in 2017 financieel hadden bijgedragen.
In de CvB-vergadering op 31 mei maakten we kennis met beoogd Penningmeester Rhody Brugge.

Juni

Deze zomermaand kende ook weer een Geërfdenconcert. Op de 17de trad Guus Tangelder met Bigband Sound of Science op in het Villapark. De leden van de band zijn allemaal werkzaam op Universiteit Wageningen en het optreden werd een leuke mix van swingende muziek en interessante weetjes over innovaties op het gebied van voeding, natuur, gezondheid en leefomgevingen.
De 21ste juni kwamen 8 leden van de Commissie van Beheer en 10 Geërfden bijeen voor een Buitengewone Vergadering die was uitgeroepen om Rhody Brugge als onze nieuwe Penningmeester te benoemen. Dat gebeurde met unanieme stemmen.
Op 24 juni gaf Jan Schaeffer tijdens de expositie ‘Het nieuwe landschap’ in de voormalige bibliotheek op Den Heuvel een presentatie over de Geërfden van Velp en hun historische relatie tot het Velpse landschap, het gebruik en het behoud ervan.

Juli en Augustus

Juli stond vooral in het teken van zomervakantie en rust. In augustus werd onderling wel regelmatig contact gehouden over de lopende zaken zoals de reparatie aan de slang van een waterpomp in de paardenwei, de voortgang van het plan Heideboerderij met een overleg op de 24ste met wethouders Budel en Klomberg van Rheden en de voorbereidingen voor de Heideschouw op de 25ste. Vanwege het slechte weer werd daarvoor een huifkar gehuurd en een grote partytent geregeld om de deelnemers aan de schouw droog te kunnen houden. Brandweerman Wim Verboom vertelde tijdens de rit over de hei over brandbestrijding en brandpreventie in het natuurgebied. Tijdens de borrel spraken Moira de Klyn en Marcel van Silfhout over het interessante plan Heideboerderij.
Op 31 augustus kwamen de leden van de Commissie van Beheer met hun partners samen voor een heerlijke etentje in het kader van het afscheid van Tom en Teun na 13 jaar inzet voor de CvB. Beide heren en hun echtgenotes waren het middelpunt van de avond.

September

Op de 9e vond wederom een Geërfdenconcert in het Villapark plaats. Bigband Ben Martin trad op. Het concert trok veel bezoekers die in het kader van Open Monumentendag op pad waren.

Oktober

Op de vierde dag van de wijnmaand vergaderde de CvB weer voor de laatste keer in 2018.
De invulling van de Geërfdenconcerten stond hoog op de agenda: de kwaliteit moet omhoog en de concerten moeten in het jaarprogramma van het RIQQ worden opgenomen.
Het concept Heideboerderij krijgt steeds meer vorm. Naast Natuurmonumenten, Landgoed Rhederoord, de Stichting Rhedense Schaapskudde en de Gemeente Rheden dragen ook wij bij aan de kosten van de ontwikkeling en verkenning van Heideboerderij de Veluwezoom.
Oud-penningmeester Tom Hillemans leverde bij de Voorzitter nog een aantal Geërfden-speldjes in die hij in bewaring had. Ooit zijn deze speldjes gemaakt om gedragen te kunnen worden door vertegenwoordigers van de CvB bij officiële gelegenheden. Nu heeft ieder lid weer een eigen exemplaar in bruikleen.
Op 25 oktober werden bloemen gelegd bij de gedenksteen voor de drie in WOII gefusilleerde mannen aan de voet van de Pinkenberg.

November en December

In de laatste twee maanden van 2018 kwam de commissie van Beheer niet meer actief samen.
Op 15 november bezocht een kleine delegatie van de CvB de gebiedsconferentie op Avegoor over de toekomst van het buitengebied van Rheden. 
Een week later, op 22 november, vond het Bestuurlijk Overleg plaats met wethouder Marc Budel en Nienke Moll in het gemeentehuis in De Steeg.
Tenslotte kreeg Sinterklaas kreeg nog een kleine bijdrage voor een pak voor de Glutenvrije Piet.

Marc Pluim

Secretaris van de Commissie van Beheer van de Geërfden van het dorp Velp.

februari 2019