Jaarverslag 2019

Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

In 2019 vonden er geen wisselingen plaats binnen de Commissie van Beheer. Wat dat betreft was het een rustig jaar. Er werd 5 keer vergaderd en daar tussendoor hadden de bestuursleden voor de lopende zaken vaak onderling contact via de handige groepsapp, de telefoon en via email.
Dit jaar kregen alle bestuursleden een persoonlijk en waar nodig ook een functie-gebonden ‘geerfdenvanvelp’-mailadres. Vooral handig om bij functiewisseling de hele mailgeschiedenis over te kunnen dragen aan de nieuwe functionaris.
In 2019 werd werk gemaakt van het verhuizen van het kapitaal en het overstappen naar duurzame en groene beleggingsfondsen. Ook werd de te volgen procedure bij aanvragen van financiële bijdragen tegen het licht gehouden om toe te werken naar een nieuw en transparanter systeem.
De financiële bijdrage aan verschillende goede doelen was in 2019 vergelijkbaar met vorige jaren.
Opmerkelijk in de nazomer van 2019: aan de slootkant van de paardenwei aan de Waterstraat werden regelmatig boompjes omgeknaagd door een bever!

De Commissie van Beheer bestond op 1 januari 2019 uit de volgende personen:

Voorzitter Judit Wassing aftredend 2022
Secretaris Marc Pluim aftredend 2020
Penningmeester Rhody Brugge aftredend 2024
Heidecommissaris Bert Kiljan aftredend 2020
Weidecommissaris Wilco Nieuwenhuis aftredend 2022
Heidecommissie Pieter Meijboom aftredend 2020
Heidecommissie Cees van der Plas aftredend 2024
Weidecommissie Ronald Driessen aftredend 2024
Weidecommissie Jan Schaeffer aftredend 2022

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste zaken.

Januari

Na de jaarwisseling werden de nieuwjaarsrecepties van de gemeenten Rozendaal en Rheden bezocht en op 17 januari vergaderden de CvB-leden voor het eerst in het nieuwe jaar.
Het snoeien van de overlast gevende bramen langs de afrastering van de paardenwei is in het gemeentelijk snoeiprogramma opgenomen. Het RIQQ ontving een financiële bijdrage voor de aanschaf van nieuwe klapstoelen die bij concerten worden gebruikt.
De toekomst van gemaal de Volharding kreeg onze aandacht. De CvB ging actief meedenken over de borging van kennis over de machines in het gebouw en de mogelijke (educatieve) functies in en om het complex. Op de 30ste vond ten gemeentehuize een oriënterend gesprek plaats over de toekomstplannen met de Volharding als cultuur historisch erfgoed.
Op 31 januari bezocht een afvaardiging van de CvB de afscheidsreceptie van Rozendaals burgemeester Klein Molekamp. Als cadeau ontving hij een bijdrage voor een aan te schaffen beeld bij de nieuwe Dorpsschool.

Februari

Begin februari liepen de onderhandelingen met gemeente Rozendaal over grondruil vast. Men wilde op een strook weidegrond aan de Berg en Heideweg parkeerplaatsen maken. De Geërfden wilden geen grond verliezen. Diversen mogelijkheden zijn onderzocht, maar zonder resultaat.
In de loop van de maand ontstond er onduidelijkheid over de hoogte van de pacht voor de wei in de Havikerwaard. Het zou nog een paar maanden gaan duren voordat alle benodigde informatie beschikbaar was om een juiste berekening te kunnen maken.
De penningmeester schreef het Beleggingsstatuut voor de Stichting Geërfdenfonds. Daaruit blijkt wat de Geërfden voorstaan op het gebied van beleggingen.
Rozendaal kreeg een nieuwe burgemeester: Ester Weststeijn. Op de 14e bezocht een delegatie van de CvB de receptie ivm haar benoeming.
Prachtig weer was het zaterdag 23 februari tijdens de Heidewerkdag op het Rozendaalse Veld. Er is door 80 vrijwilligers hard gewerkt om een flink stuk heide vrij te maken van opslag van grove den. Na afloop was er natuurlijk weer heerlijke erwtensoep, een keur aan belegde broodjes en een Velps Kruidenbittertje voor de liefhebbers.
Op de 26ste van de maand kwam de CvB bijeen voor de tweede vergadering.

Maart

In maart stonden de werkzaamheden vooral in het teken van het voorbereiden van de Algemene Vergadering op de 27ste van die maand. De secretaris plaatste zowel de financiele stukken als het jaarverslag alvast in concept op de website zodat geïnteresseerden zich konden inlezen vóórdat de vergadering plaatsvond.
Stichting de Tuin van Sjef verzorgde tijdens de jaarvergadering een interessante en informatieve presentatie over dit kleine stukje natuur aan de Boulevard in Velp. Nienke Moll lichtte tijdens de AV de pas uitgekomen Beheersvisie voor het Rozendaals Veld toe. Er zijn veel zorgen om de toegenomen recreatiedruk en de steeds meer toenemende vergrassing door stikstofdepositie. 

April

Op de 16e april kwam de CvB voor de derde keer in vergadering bijeen. Het project Muziek aan Huis kreeg een financiële bijdrage voor het organiseren van gratis  huiskamerconcerten in Velp en Rozendaal.
De grootste aandacht van de Commissie van Beheer was gericht op de start van het weideseizoen. Op de 20ste vond de Weidewerkdag plaats en voor het eerst hielpen 5 internationale economiestudenten van de HAN als vrijwilligers mee. Naast zwerfvuil werd veel zuring uit de wei verwijderd. Daarvoor konden we gereedschap lenen van Stichting Landschapsbeheer in Rozendaal. De Weidecommissie voerde een aantal kleine reparaties aan het schrikdraad uit.
Op 25 april bezocht een afvaardiging van de CvB met wethouder Budel en andere betrokkenen gemaal de Volharding en werden constructieve plannen gemaakt voor samenwerking met bedrijven, scholen en de Rotary over de toekomst en het gebruik van het gebouw.
Op de 26ste werd in café ’t Pintje het in te scharen vee ingeschreven: er werden 10 paarden aangemeld. De volgende dag werd Koningsdag gevierd en was een delegatie van de CvB aanwezig bij de aubade op de Overtuin.

Mei

In de vroege ochtend van 4 mei stonden we met een flink aantal belangstellenden bij de ingang van de Geërfdenwei om getuige te zijn van de inscharing van 10 paarden en 3 pinken.
’s Avonds werden traditiegetrouw de gevallenen in WOII herdacht met een kranslegging tijdens de zeer drukbezochte Dodenherdenking in het Villapark.
Op de 7e mei had onze voorzitter overleg met Cultureel Podium Jansen & de Feijter  en het RiQQ over hun samenwerking bij de organisatie en programmering van de Geërfdenconcerten in de toekomst.
Op 25 mei overleed Theo Rutten, huurder van de weidegronden aan de Berg en Heideweg.
Dhr. Rutten was al enige tijd ziek. Dochter Annemarie zal de huur en het werk met de paarden voortzetten. De Weidecommissaris was namens de Commissie van Beheer aanwezig bij de uitvaartplechtigheid.

Juni

De leden van de Commissie van Beheer en hun partners brachten op 5 juni een bezoek aan de Tuin van Sjef. Daar werden zij  in groepjes rondgeleid en kregen allerlei bijzondere planten te zien die in de verschillende delen van de tuin groeiden en bloeiden. De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn op het overdekte terras in de tuin.
Op 11 juni werd voor de vierde keer vergaderd. De Commissie van Beheer leverde een financiële bijdrage aan de totstandkoming van het bronzen beeldje van Audrey Hepburn, dat op 14 september bij de Biesdel onthuld zou worden. De verhuizing van het kapitaal van de Stichting Geërfdenfonds is inmiddels volledig afgerond.
Op 12 juni bezocht de Heidecommissie boerderij Wijlhuizen op de Pinkenberg tijdens de kijkdag: Vitens heeft het gebouwtje te koop staan en misschien is de plek voor de Geerfden interessant om het concept Heideboerderij tastbaar te maken en een gezicht te geven.
De warme zomermaand kende ook weer een Geërfdenconcert. Op de avond van de langste dag, 21 juni, verzorgde pretband Kladderadatsch een geslaagd optreden met een leuke mix van swingende wereldmuziek. Het was een drukbezocht concert.
De 28ste juni bezochten ambtenaren, college- en gemeenteraadsleden van Rheden o.a. de Geërfdenwei en het Geërfdenpark aan de Waterstraat. Een delegatie van de Commissie van Beheer gaf uitleg over de historie en het gebruik van de wei. Opvallend was dat een aantal gasten niet wist van het bestaan van de Geërfden. Gelukkig voor hen kreeg het gezelschap een paar Geërfdenboekjes mee als naslagwerk voor in de bibliotheek van het gemeentehuis. 

Juli en Augustus

Juli stond wederom in het teken van zomervakantie en rust.
In augustus werd de CvB actief rondom de traditionele Heideschouw. In de dagen voorafgaand aan de rit over het Rozendaalse Veld regelde de Cateringcommissie van de CvB de hapjes en de drankjes voor de gasten. Op de 27ste was het zover. Een bont gezelschap betrokkenen, waaronder de burgemeester van Rheden en de kersverse edelachtbare van Rozendaal, werd op de platte kar over de heide gereden. Ook waren er twee bezoekers aan de Jaarvergadering die gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid mee te gaan met de schouw. Onderweg sprak Ernst Boere van Provincie Gelderland  over het (levens)belang van stikstofreductie voor de Veluwe en over de balans tussen recreatie en natuurbeheer en de tegenstrijdige belangen. Bij de Brandtoren werd halt gehouden voor een goedverzorgde pauze. Daar werd ook stilgestaan bij het vertrek van faunabeheerder Simon de Man. 

September

Op de 14e dag van deze maand gingen de bestuursleden met hun partners tijdens de Weideschouw op pad langs de verschillende weidegronden die in het bezit zijn van de Geërfden. Daarbij werd ook een uitgebreid bezoek gebracht aan de gebruikers van de weides. De ontvangst was telkens allerhartelijkst. De Weideschouw is vooral bedoeld voor de nieuwe bestuursleden in de CvB, maar het versterkt ook zeker de band met de gebruikers.
Op 15 september vond wederom een Geërfdenconcert in het Villapark plaats met een optreden van het Klarendal Jazz Orkest. Het concert trok veel bezoekers en passanten die in het kader van Open Monumentendag op pad waren. 

Oktober

Op 24 oktober vergaderde de Commissie van Beheer voor de vijfde en laatste maal in 2019. Het symbolische bod op boerderij Wijlhuizen (plan Heideboerderij) is door Vitens afgewezen.
De onduidelijkheid over de hoogte van de pacht in de Havikerwaard kon naar ieders tevredenheid worden opgelost en de Heidewerkgroep kreeg een financiële bijdrage.
Op 25 oktober werden bloemen gelegd bij de gedenksteen voor de drie in WOII gefusilleerde mannen aan de voet van de Pinkenberg, dit jaar 75 jaar geleden. Een indrukwekkende plechtigheid met indrukwekkende woorden van de burgemeesters van Rozendaal, Rheden en Arnhem.
Op de 27ste vonden de huiskamerconcerten van Muziek aan Huis plaats. Een héél bijzondere locatie was gevonden voor de koperblazers van Brass-it!: de koeienstal van onze Weidecommissaris. In 29 huiskamers traden 29 muziekgezelschappen drie keer op. In totaal zijn er 2048 bezoeken geweest door minimaal 680 personen. Dat is een ruime verdubbeling van het aantal bezoeken in 2017.

November

Op 14 november werd een informatieavond over borging van Cultureel Erfgoed bijgewoond op uitnodiging van Velp voor Oranje. De viering van Koningsdag in Velp werd aangewezen als pilotproject van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Na die avond is duidelijk geworden dat bijschrijving van het fenomeen ‘de Geërfden van Velp’ in de Inventaris Immaterieel Erfgoed een interessant idee is en onderzocht moet gaan worden.
Op 27 november vond het Bestuurlijk Overleg plaats met wethouder Marc Budel en Nienke Moll in het gemeentehuis in De Steeg.
Dezelfde dag ging een vertegenwoordiging van de CvB op bezoek bij de jarige Oudheidkundige Kring in ‘t Sprengenhûs te Laag-Soeren. Daar vond de drukbezochte opening van de jubileumtentoonstelling plaats.
Op de 28ste tenslotte was er overleg met vertegenwoordigers van Tuindersvereniging Berg en Heide over de voorwaarden die wij stellen aan de door hen aan te leggen struweelhaag tussen het moestuincomplex en de Geërfdenwei aan de Berg en Heideweg.

December

Voor het eerst was er ook een Bestuurlijk Overleg met gemeente Rozendaal. Op de 3e sprak de CvB met het gemeentebestuur o.a. over de aanpak van regenwateroverlast bij de wei en opstallen aan de Berg en Heideweg sinds de aanleg van het project Heerlijckheid den Dael.
Met de feestdagen in het vooruitzicht sloten de leden van de Commissie van Beheer en hun partners gezamenlijk het jaar af met een etentje bij Woodz op Beekhuizen.

De Commissie van Beheer der geërfde gronden van het dorp Velp.

februari 2020