Jaarverslag 2020

Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

De start van 2020 begon zoals voorgaande jaren op een vertrouwde en rustige manier. Af en toe hoorden we in de verte iets over Covid-19-besmettingen, maar in de loop van het voorjaar werd alles volkomen anders. Het steeds verder oprukkende virus en een groeiend aantal slachtoffers vroeg om drastische maatregen door de overheid. Iedereen werd geconfronteerd met een onwerkelijke en ongekende situatie: de intelligente lockdown. Het dagelijks leven stond voor ons allemaal op zijn kop en niemand wist hoe lang dat zou gaan duren.
Voor de leden van de Commissie van Beheer betekende dit dat vanaf begin maart een aantal zaken anders en ‘Corona-proof’ georganiseerd moesten worden of helemaal niet door konden gaan. Er werd slechts vier maal vergaderd, waarvan éénmaal online vanaf ieders huisadres  en éénmaal op gepaste afstand van elkaar in de open lucht. En natuurlijk hadden de bestuursleden voor de lopende zaken tussendoor veel onderling contact via de groepsapp, de telefoon en via e-mail.

Voorzitter Judit Wassing aftredend 2022
Secretaris Marc Pluim aftredend 2020
Penningmeester Rhody Brugge aftredend 2024
Heidecommissaris Bert Kiljan aftredend 2020
Weidecommissaris Wilco Nieuwenhuis aftredend 2022
Heidecommissie Cees van der Plas aftredend 2024
Heidecommissie Pieter Meijboom aftredend 2020
Weidecommissie Jan Schaeffer aftredend 2022
Weidecommissie Ronald Driessen aftredend 2024

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste zaken.

Januari

   Aan het begin van dit kersverse jaar werden de nieuwjaarsrecepties van de gemeenten Rheden en Rozendaal bezocht en op 23 januari vergaderden de CvB-leden voor het eerst in 2020.
   Het RIQQ (Rhedens Instituut voor Kunst en Cultuur) startte een crowdfundingsactie om een deel van de renovatie van Openluchttheater de Pinkenberg te financieren. Er werden daartoe zitbanken met elk 4 zitplaatsen verkocht, inclusief een vrijkaart per zitplaats voor het jaarlijkse Vriendenconcerten. De Commissie van Beheer kocht 5 bankjes en kreeg de zesde er gratis bij: totaal 24 zitplaatsen. De vrijkaarten worden verloot onder geïnteresseerden uit Velp die misschien anders niet in staat zijn om die voorstelling te bezoeken.
   Met het RiQQ en Cultureel Platform Jansen & de Feijter werd overleg gevoerd over de invulling van de jaarlijkse Geërfdenconcerten.
   De Beslisboom, die het Besliskwadrant moet gaan vervangen, kreeg steeds meer vorm. Bij de aanvraag van een financiële bijdrage uit het Geërfdenfonds geeft de Beslisboom meer duidelijkheid over de belangrijkste voorwaarden waaraan het moet voldoen, voordat de CvB een definitieve eindbeslissing neemt.
   In het kader van de actie Schone Rivieren koppelde Gemeente Rheden een vrijwilliger aan de wei in de Havikerwaard. Deze persoon zal regelmatig het zwerfafval langs de oever en in de wei opruimen. Onze pachter was, net als de CvB, voorstander van het plan.
   Bij de Paardenwei aan de Waterstraat knaagden de bevers een aantal bomen om die moesten worden opgeruimd. Ook werd een plan gemaakt om een aantal kapotte weidepalen te vervangen.


Februari

   Deze maand stond vooral in het teken van de voorbereiding van de Algemene Vergadering. De aankondiging in de krant, de uitnodigingen per e-mail, het opstellen van de begroting, de publicatie van de jaarstukken: het moest allemaal gedaan worden. Ook de aankondiging voor de Heidewerkdag. Aan het eind van de maand, dit maal op schrikkelzaterdag 29 februari, verzamelden ongeveer 75 deelnemers zich op de parkeerplaats bij de Brandtoren en wandelden naar het werkgebied om de heide te ontdoen van voornamelijk jonge dennen. Tijdens de koffiepauze richtten onze Heidecommissaris Bert een speciaal woord van dank aan Nienke Moll, de beheerder van het Rozendaalse Veld. Zij nam na 16 jaar afscheid van de gemeente Rheden om bij Natuurmonumenten op de Veluwezoom te gaan werken. Voorzitter Judit overhandigde Nienke, namens de Commissie van Beheer, een mand vol biologische lekkernijen uit de regio . De Geërfden van Velp, de Heidewerkgroep, de Hondenuitlaatservices, de BOA’s en nog veel meer partijen hebben de afgelopen jaren uitstekend met haar samengewerkt. Na afloop was er heerlijke vegetarische pompoensoep, een keur aan luxe belegde broodjes en een Velps Kruidenbittertje voor de harde werkers.

Maart

  Begin maart werd met Annemarie Rutten, gebruiker van de wei aan de Berg en Heideweg, een nieuw huurcontract afgesloten. Zij trad daarmee in de voetsporen van haar overleden vader Theo.
   Op 4 maart vond de de Algemene Vergadering plaats in Zalencentrum Parkstaete met 29 Geërfden (incl. bestuursleden) waarvan 27 stemgerechtigd. Binnen de Commissie van Beheer vonden geen wisselingen plaats, maar wel werden drie bestuursleden herkozen nadat hun eerste zittingstermijn was afgelopen. Dat was overigens door de CvB vergeten te vermelden in de aankondiging van de AV, hetgeen werd geaccepteerd door de aanwezigen bij de vergadering. Koen van der Mark (RIQQ) hield een interessante lezing over over de geschiedenis van het in 1932 aangelegde theater. En hij vertelde over de grootschalige renovatieplannen, inclusief de crowdfundingsactie voor de zitbanken op de tribune.
   Op 12 maart ging het land op slot: het Covid-19 virus had zich inmiddels zoveel verspreid dat de gevolgen niet konden uitblijven. De schrik zat er goed in. Ons bezoek aan de afscheidsreceptie van Nienke Moll in het gemeentehuis op die dag moest worden afgeblazen. De geplande CvB-vergadering van 26 maart werd geannuleerd. De inschrijving en inscharing van de dieren in de Paardenwei zou anders georganiseerd en ‘Coronaproof’ uitgevoerd moeten gaan worden.
   Eind maart werd de begroeiing die het decor vormt van het herdenkingsmonument in het Villapark flink aangepakt: er werd gesnoeid, gegraven en geplant. Het ziet er niet alleen een stuk beter uit, maar ook is de vlag tijdens herdenkingen (halfstok) beter zichtbaar. De kosten van de opknapbeurt werden gelijkelijk gedeeld door uitvoerder Hoveniersbedrijf Kapona, Driessen Beheer en Stichting Geërfdenfonds.

April

   Het werd een stille maand. Vooral omdat door de Corona-maatregelen een heleboel zaken, zoals de 75ste Velpse Bevrijdingsdag en Koningsdag, niet konden plaatsvinden. Het Geërfden-concert van 19 juni werd door de artiesten nu al afgezegd. De constructieve plannen voor samenwerking met bedrijven, scholen en de Rotary over de toekomst en het gebruik van Gemaal de Volharding moesten voorlopig helaas de kast in.
   Wij besloten dat de inscharing van paarden en pinken wel door moest kunnen gaan. De inschrijving van het vee vond nu online plaats. Op zaterdag de 18e werd met een klein groepje leden van de CvB, met voldoende fysieke afstand van elkaar, het zwerfvuil uit de paardenwei opgeruimd. De studenten van de HAN, die evenals vorig jaar zouden komen helpen, waren afgezegd.
   Daarna konden op zaterdagochtend 27 april zeven paarden en twee pinken de wei in. Niet allemaal tegelijk, maar met tussenpozen omdat er anders te veel mensen bij elkaar zouden zijn. Het publiek, dat elk jaar bij de inscharing komt komt kijken, was al vooraf verzocht weg te blijven. 

Mei

   De herdenking van de gevallenen in WOII moest vanwege de Corona-maatregelen ook anders worden uitgevoerd. Geen samenkomst in de Parkstraat kerk en niet zoals anders een drukbezochte plechtigheid in het Villapark. Verdeeld over de dag kon men dit keer bloemen plaatsen bij het monument. ’s Ochtends was door het 4 Mei Comité Velp namens alle Velpenaren al één krans geplaatst. Namens de Geërfden van Velp legde CvB-voorzitter Judit een stemmig bloemstuk in de kleuren rood, wit en blauw.
   Drie dagen later, op 7 mei, vond voor het eerst in de geschiedenis van de Geërfden een online CvB-vergadering plaats, waarbij elk bestuurslid in eigen huis het overleg bijwoonde. Vóór aanvang vroeg een commissielid zich af hoe dat nou moest met de borrelhapjes. Tot ieders verbazing werd in de loop van de vergadering bij iedereen thuis een portie bitterballen bezorgd, heet uit het vet. De lopende zaken werden besproken en we dachten alvast na over de Heideschouw: afgezien van een ingrijpende aanpassing aan de platte wagen door een verplicht hekwerk en relingen zouden we natuurlijk niet met alle deelnemers opeengepakt op de kar kunnen gaan zitten. Wellicht is wandelend of fietsend met een beperkt gezelschap de hei beschouwen een beter idee.
   We stonden ook stil bij het voorstel van de Dick Tiemens om Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalseveld te incorporeren in de Stichting Geërfdenfonds. Alle leden van de CvB staan hier positief tegenover, maar meer informatie is nodig. We spreken af Dick Tiemens, de Torenfluisteraar, als gastspreker uit te nodigen voor de Heideschouw.
   De wei in de Havikerwaard wordt in onze ogen verwaarloosd en ook regelmatig gebruikt als recreatieplek. Op Bevrijdingsdag werden 13 auto’s in de wei gezien. De pachter heeft de wei niet afgesloten met een hek en de afrastering ontbreekt gedeeltelijk. De CvB moet dit met gebonden handen en lede ogen toezien.
   Stichting Vrienden van de Oude Jan verzocht om een bijdrage voor het opknappen van de buitenruimte rondom het oude kerkje. We wensten niet in te gaan op de suggestie om bankjes te financieren, maar besloten om bij te dragen in de kosten van de verplaatsing van de historische Dokter Fabiuspomp.
   Met het RIQQ werd afgesproken dat meidengroep LOS! zal optreden bij het Geërfdenconcert in september.

Juni

  Door de versoepeling van de Corona-maatregelen konden we op vrijdag 12 juni weer fysiek samen vergaderen, in de openlucht, zonder gezondheidsklachten en op gepaste afstand van elkaar. Die middag waren wij te gast op het erf van Weidecommissaris Wilco. De nieuwe Beslisboom werd na een paar kleine aanpassingen goedgekeurd en kon gepubliceerd worden op de website. Over de Heideschouw werd definitief besloten deze per fiets te doen en met een klein gezelschap. Na afloop van de vergadering kwamen onze partners ook ter plaatse. Wilco gaf een rondleiding op zijn melkveehouderij en we konden de nieuwe melkrobots in werking zien. En om de zomer in te luiden sloten we gezamenlijk af met een drankje en een hapje.
   De jaarlijkse gecombineerde opgave om in aanmerking te komen voor landbouwsubsidies werd weer met succes afgerond en VOF van Hussel in Toldijk ontving deze maand een geactualiseerd contract voor de afname van gras op stam uit de Geërfdenwei in Brummen.
   De wei in de Havikerwaard blijft een zorgenkindje. Weidecommissielid Ronald is op bezoek geweest bij de pachter in Friesland en heeft hem foto’s getoond van de auto’s en campers in de wei. De pachter heeft daarop meteen toegezegd maatregelen te zullen nemen. Er werd ook contact gezocht met de geschrokken Hengelsportfederatie Midden Nederland, waar men dacht dat de wei eigendom was van Rijkswaterstaat, waar ook het visrecht van wordt gepacht.  Er werd afgesproken dat eigen BOA’s van de federatie regelmatig toezicht zouden gaan houden.

Juli en Augustus

   Juli stond in het teken van zomervakantie. Bij de wei in de Havikerwaard werd van het begin juli  geplaatste toegangshek het verbodsbord gestolen. Ook werd op enkele plaatsen de herstelde prikkeldraad doorgeknipt om met auto’s de wei in te kunnen rijden. Ronald repareerde de kapotte afrastering.
   Begin juli kon de CvB 6 vrijkaarten weggeven voor het RIQQ Vriendenconcert door Tim Knol op 23 augustus in het Openluchttheater. Er waren niet meer kaarten beschikbaar vanwege het beperkte aantal zitplaatsen door Corona. De aankondiging voor de gratis concertkaarten werd vond plaats via mailing, Facebook en op onze website.
   Op zaterdag 22 augustus was de Heideschouw. De Cateringcommissie, bestaande uit Jan en zijn vrouw Marjanne, installeerden zich met hun hapjes en drankjes bij de Brandtoren. Ondertussen ging een bescheiden gezelschap onder leiding van Heidecommissaris Bert met fiets op weg richting de Beerenberg. Daar aangekomen kreeg de groep, waaronder wethouder Marc Budel van Rheden en burgemeester Ester Weststeijn van Rozendaal, door beheerder Sjoerd Huijbrechts en uitvoerder Rick Velhorst uitleg over het hoe en waarom van het gevarieerde onderhoud van het gebied. Geen grootschalige en uniforme aanpak, maar afhankelijk van de plek de meest geschikte methode van onderhoud, met meer biodiversiteit als doel.
   Bij de Brandtoren werd de middag afgesloten met verfrissingen en versnaperingen en moest het gezelschap een korte, maar hevige regenbui trotseren. Toen de laatste spetters gevallen waren, kreeg Torenfluisteraar Dick Tiemens het woord. Hij vertelde vol vuur en met veel humor over de functie, de geschiedenis en de toekomst van de Brandtoren, die nog de enige in zijn soort in Nederland is.  Na afloop kon iedereen die wilde de sleutels krijgen om in het huisje op de toren van het uitzicht te genieten. Er was maar één persoon de uitnodiging aannam en naar boven is geklommen. Toen al het lekkers op was, fietste iedereen weer terug naar huis.

September

   Begin deze maand werd bekend dat oud-secretaris Pieter Hoefsloot Schmeink op 31 augustus is overleden. Oud-voorzitter Maarten Schellingerhout bracht Judit hiervan op de hoogte. Pieter is in besloten kring begraven.
   Het voor deze maand geplande Geërfdenconcert door de meiden van LOS! kan toch niet doorgaan dankzij Covid-19. Jammer.
   Op 29 september werd voor de vierde en laatste maal vergaderd. Ditmaal weer in Parkstaete, keurig op gepaste afstand van elkaar. Rondom de voorgenomen incorporatie van de Brandtoren-stichting werd afgesproken dat Heidecommissieleden Bert, Pieter en Cees een uitgebreide vragenlijst opstellen voor Dick Tiemens om duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid.
   Telefonisch overleg met de Hengelsportfederetie maakte duidelijk dat door Covid-19 en de beperkende maatregelen het verblijf en recreatie in de buitengebieden enorm is toegenomen. Regels en plichten voor visser staan duidelijk vermeld op de Vispas en Visplanner-app, maar worden tot ieders frustratie niet door iedereen netjes nageleefd. Beleidsmedewerker Bosman heeft toegezegd samen met zijn collega/opsporingsambtenaar en een afvaardiging van de CvB ter plaatse bij de wei en de oever te bepalen welke extra maatregelen zouden kunnen worden getroffen. Besloten werd dat de Weidecommissie dit bezoek gaat voorbereiden.
   De Geërfdenbank onderaan de Pinkenberg krijgt mogelijk de monumentenstatus. Onderzoek hiernaar wordt gedaan door Nelleke den Boer-Pinxter. Aanleiding hiertoe was de wens van Velp voor Oranje om de Wilhelminabank aan de Hogeweg de monumentenstatus te geven. De Historische Kring wilde naast de Wilhelminabank ook de Posbank en de Geërfdenbank toegevoegd zien omdat alle drie zijn ontworpen door de zelfde architect. De Commissie van Beheer vond dit een interessant idee en ziet geen bezwaren.

Oktober

   Deze maand begon met de uitnodiging door onze voorzitter om op 11 december gezamenlijk met partners het jaar af te sluiten met een Corona-proof Walking Diner. Verder is het stil. Van het project Heideboerderij werd taal noch teken vernomen. De plannen voor Gemaal de Volharding lagen volkomen stil. Wel werden alvast afspraken gemaakt voor een bestuurlijk overleg met gemeenten Rozendaal en Rheden in begin van het nieuwe jaar.
   De traditiegetrouwe gezamenlijke bloemlegging op 25 oktober bij het monument voor de in WOII gefusilleerde mannen Klaver, Mozes en Kuyper onderaan de Pinkenberg ging vanwege Corona niet door.  Wel was er de mogelijkheid om op een eigen moment bloemen te komen leggen. Penningmeester Rhody verzorgde dat namens de Commissie van Beheer van de Geërfden van Velp.

November

   De struweelhaag die door de Tuindersvereniging Berg en Heide tussen het moestuincomplex en de Geërfdenwei aan de Berg en Heideweg werd aangelegd bleek nog niet helemaal gereed. Een aantal jonge struiken heeft de droge zomer niet overleefd en een aantal bramenstruiken moet nog worden verwijderd. Commissielid Cees sprak met de tuinders af dat zijn hoveniersbedrijf pootgoed zal leveren om de haag te kunnen voltooien.
   De Heidecommissie heeft een uitgebreide lijst met vragen opgesteld die aan Torenfluisteraar Tiemens werd verzonden. Zo wilden we bijvoorbeeld graag weten of het ooit toegezegde gratis onderhoud aan de toren gecontinueerd zal worden als de Stichting Geërfdenfonds eigenaar is. 

December

   Op 4 december werd een concrete afspraak gemaakt met de Hengelsportfederatie om de situatie bij de wei in de Havikerwaard in ogenschouw te nemen. Dat zou op 13 januari 2021 gaan plaatsvinden.
   Het geplande eindejaarsetentje van de Commissie van Beheer moest helaas worden geannuleerd vanwege de beperkende Corona-maatregelen. We spraken af om in het nieuwe jaar, zo snel als de situatie het weer zou toelaten, hiervoor een nieuwe datum te prikken.
   Op 15 december ontvingen wij per e-mail het bericht Vattenfall dat wij zouden zijn overgestapt naar een andere energieleverancier en dat daarom ons energiecontract voor de Paardenwei is opgezegd. Wij wisten van niets. Navraag bij Vattenfall gaf geen duidelijkheid: men vermoedde dat het een administratieve fout was. Een eventuele nieuwe leverancier zou zich vanzelf melden, en dan zou de overstap kunnen worden teruggedraaid. Vattenvall kon hier verder niets meer in betekenen. De stroomlevering bij de wei  zou overigens gewoon door gaan. Van wie wij dan facturen zullen gaan ontvangen bleef een raadsel.

Marc Pluim, secretaris