9 April 2016: Weidewerkdag Geërfdenweide Waterstraat

De geschiedenis van de Geërfden van Velp is al eeuwen oud. De Geërfden bezaten woeste gronden in en rondom Velp. Afgeplagde heide werd gebruikt in de stal en later met mest vermengd op de akkers uitgespreid. Vee kon grazen in gemeenschappelijke weiden in en rondom het dorp, maar door de voortschrijdende groei werd steeds meer weiland verkocht of geruild om woningbouw mogelijk te maken. Zo hebben de Geërfden de weide in de Havikerwaard door ruiling verkregen en is de wei in Brummen gekocht. De weide aan de Waterstraat in Velp heeft nog zijn oorspronkelijk doel. Hier kan vee van de Geërfden tegen een geringe vergoeding ingeschaard worden. Sinds enige jaren is deze mogelijkheid ook open gesteld voor niet Geërfden.

Het in de wei laten grazen van paarden en runderen betekent dat er regelmatig werkzaamheden moeten plaatsvinden. Vooral in het voorjaar is er een explosie van onkruiden die niet door het vee gegeten worden. Zonder ingrijpen zal de wei voor een groot deel overwoekerd worden door zuring en distel: het gras wordt verstikt door de snelgroeiend onkruidplanten en waar het gras verdwijnt, komen steeds meer onkruiden aan het oppervlak. Het zaad van zuring bijvoorbeeld kan jaren in de grond wachten tot het moment dat het gras op een bepaalde plek slecht wordt door verstikking of beschadiging en zal dan razendsnel kiemen en uitgroeien tot een woekerend onkruid. Het is dus zaak om tijdig en rigoureus de ongewenste begroeting uit de weide weg te halen.

En daar wil de Weidecommissie van de Commissie van Beheer (CvB) van de Geërfden uw hulp bij vragen. Net zoals er al jaren een Heidewerkdag is op het Rozendaalseveld om opgeschoten groen uit de heide te verwijderen, is er een jaarlijkse Weidewerkdag in de Geërfdenweide aan de Waterstraat. Op die dag wordt met een groep vrijwilligers de weide systematisch ontdaan van al het onkruid, zodat het gras goed kan groeien. De Weidewerkdag zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 9 april en duurt van 09:00 tot 12:30 uur. We verzamelen op het pad tussen de Straatweiden en de fiets-voettunnel onder de A12.

We vragen van de vrijwilligers zoveel mogelijk zelf het nodige gereedschap (spade, handschoenen) mee te brengen; de Commissie van Beheer zorgt voor de innerlijke mens met eten en drinken. Bent u geïnteresseerd en bereid om een dagje te helpen, meld u zich dan per e-mail aan bij de Weidecommissie via de Commissie van Beheer op cvb@geerfdenvanvelp.nl zodat wij u volledig op de hoogte kunnen houden. En natuurlijk willen we ook graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen i.v.m. de catering.