Weide actueel

Vissers in de wei

De Geërfdenwei in de Havikerwaard bij De Steeg is al jaren een geliefde plek voor vissers. Maar de laatste jaren maakten enkelen onder hen er een echte puinhoop van: er werd met auto’s in de wei gereden, de afrastering werd regelmatig vernield, er werd gekampeerd, vuur gestookt en veel rommel achtergelaten. Voor het imago van de Geërfden vervelend, maar zeker ook voor onze pachter.

Samen met Hengelsportfederatie Midden Nederland werd een oplossing gezocht en gevonden: op twee plaatsen werd een bord geplaatst met daarop heldere informatie over wat wel en niet is toegestaan. En dat duidelijk maakt dat de wei een privéterrein is.
Sinds de plaatsing van de borden in juni 2021 is er geen overlast meer geconstateerd. De duidelijke regels voor de vissers maken handhaving ervan ook gemakkelijker. In 2022 zal er een evaluatie plaatsvinden om te zien of het een blijvend succes is.

Coronavirus en Inscharing vee 2021

Ook dit jaar is de Comissie van Beheer van de Geërfden van Velp door het coronavirus nog steeds gedwongen de komende maanden een aantal zaken anders te regelen dan gebruikelijk. Zo ook de inschrijving en inscharing van paarden, ponys en koeien in de Paardenwei en de weidewerkdag.

De inschrijving van de paarden en koeien voor de Paardenwei aan de Waterstraat wederom NIET in Café ‘t Pintje plaatsvinden. Een ieder die zijn paard, pony of koe wil inschrijven dient dit per e-mail te melden bij de secretaris van de Commissie van Beheer. Die zal vervolgens de inscharingsovereenkomst per e-mail toesturen. Mensen die eerder hebben ingeschreven krijgen deze automatisch toegestuurd voorzover een e-mail adres bij ons bekend is. De overeenkomst moet per dier worden ingevuld, ondertekend en teruggemaild. De betaling dient overgemaakt te worden op de bankrekening van de Geërfden van Velp, NL58 RABO 0383 9415 98. De betaling dient uiterlijk 15 april door de penningmeester te zijn ontvangen.

Op zaterdag 17 april zal de CvB de Paardenwei controleren en opschonen, dus onkruid bij de afrastering en overige rommel verwijderen. Normaal stellen wij een helpende hand zeer op prijs, echter dat past niet in de huidige regels van het RIVM. Dus wij zullen dat zelf gaan doen, met gepaste onderlinge afstand.

De paarden, ponys en koeien kunnen alleen op zaterdag 24 april worden ingeschaard. Normaal gesproken worden alle dieren tegelijk in de wei ingebracht, dat kan nu helaas niet. Conform de huidige RIVM regels zal dit nu per uitschaarder in tijdsblokken plaatsvinden. Publiek is normaal gesproken van harte welkom, maar men wordt helaas verzocht niet te komen kijken of in elk geval voldoende afstand te houden.

We zijn ons er zeer van bewust dat dit totaal anders is dan wat wij traditiegetrouw voorstaan. In 2020 hoopte we dat deze uitzonderlijke maatregelen eenmalig zouden zijn, maar de realiteit is anders. Daarom vragen wij uw begrip en medewerking zodat we ook in 2021 weer de nodige dieren kunnen zien rondlopen in de Paardenwei zonder dat we onze medemens in gevaar brengen.

Inscharing 2019

De Commissie van Beheer heeft op zaterdag 4 mei tien paarden en drie pinken in de Geërfdenwei ingeschaard.

De paarden komen van zes verschillende eigenaren uit Velp en Arnhem. Van Zuivelboerderij IJsseloord bracht drie pinken. De jonge runderen zijn drachtig en zullen komend najaar hun eerste kalf krijgen.

Volgens oeroud gebruik kunnen paarden en runderen voor een bescheiden vergoeding gebruik maken van de twee weide percelen die nog over zijn van een veel groter weidegebied aan de zuidrand van Velp.

Het weideseizoen duurt tot eind oktober. Tot die tijd kunnen we genieten van de vertrouwde aanblik van dieren in de wei.


Weidewerkdag 2019

Tijdens de Weidewerkdag op zaterdag 20 april 2019 werd de Geerfdenwei aan de Waterstraat flink onder handen genomen. Ronald, Marc, Jan en Cees van de Commissie van Beheer werden geholpen door 6 International Business-studenten van de HAN en hun begeleidster Miriam. Na de koffie en de instructies ging iedereen aan de slag.

In beide weidepercelen werd eerst het zwerfafval verzameld en aansluitend werden honderden zuringplanten uit de grond gestoken. Zuring wordt niet door het vee gegeten, kan enorm woekeren, verstikt het gras en moet de grond uit voordat het in bloei komt en zaden kan gaan verspreiden.

Het was stralend weer en de International Business-studenten staken de handen flink uit de mouwen. Met het uitvoeren van maatschappelijk vrijwilligerswerk kunnen zij verplichte studiepunten verzamelen en de Commissie van Beheer werd er op deze Weidewerkdag goed mee geholpen.

In beide weidepercelen werd het groen onder het schrikdraad weggemaaid om het weglekken van storm te voorkomen. Vooral dikke plantenstengels geven problemen en veroorzaken onnodige storingsmeldingen. Een flinke klus: de omtrek van de wei is bijna 900 meter…

Na 5 uur flink doorwerken, met tussendoor wat te eten en te drinken, was de klus geklaard. Drie zakken zwerfvuil werden afgevoerd een heleboel zuring is een kopje kleiner gemaakt met het gereedschap dat we konden lenen van Stichting Landschapbeheer Gelderland.
Nu kunnen de paarden en de pinken weer een opgeruimde wei in.

Alles over de Geërfden van Velp

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Velp in het algemeen en het doen en laten van de Geërfden van Velp in het bijzonder?
Vraag jij je ook af of je wel of niet Geërfde bent? Wil je weten waarom die Geërfdenbank aan de voet van de Pinkenberg staat of waarom er elk jaar op het Rozendaalseveld een Heideschouw plaatsvindt?

Lees dan dit fraaie boekwerk (hardcover 23×23 cm) met 108 rijk geïllustreerde pagina’s vol wetenswaardigheden over de Geërfden van Velp, een eeuwenoud instituut in een moderne samenleving. Ook leuk om kado te geven!

Het boek is te koop bij boekhandel Jansen & de Feijter in de Emmastraat te Velp, die ook de uitgave van de gedrukte versie mede mogelijk heeft gemaakt. De oplage is beperkt, dus wacht niet te lang. Wanneer het boek is uitverkocht zal het enkel nog als e-book beschikbaar komen.

Het vee staat weer in de wei

Zaterdag 28 april hebben drie Geërfde paardeneigenaren hun dieren ingeschaard in de wei aan de Waterstraat. De zes paarden kregen gezelschap van drie pinken, een roodbonte, een zwartbonte en een witrug. Deze jonge dieren komen van Zuivelboerderij IJsseloord en zijn eigendom van de familie Lubbers, ook Geërfden.

De Nederlandse witrug, witrik, ruggeling of aalstreep is geen ras in de zin dat de kleurtekening van het dier altijd vererft. Het is een kleurslag, dat wil zeggen dat de kleurtekening soms vererft, soms niet. Het is mooi om te zien dat er nu drie verschillende pinken in de wei rondlopen.

Alle dieren zullen gedurende het weideseizoen (de Commissie van Beheer houdt als einddatum 31 oktober aan) regelmatig van weideperceel wisselen zodat het gras steeds voldoende tijd krijgt om weer te herstellen van het grazen. Weiwaarder Henk Verschuur (Haverland 24  Velp,  026-364 81 32‬) houdt toezicht op de dieren.

Weidewerkdag 2018

Leden van de Commissie van Beheer Ronald Driessen, Bert Kiljan, Jan Schaeffer, Judit Wassing, Marc Pluim en Pieter Meijboom met zijn partner Wieke Kluft, weiwaarder Henk Verschuur en twee vrijwilligers uit de buurt: Erna Romeijn van Wijkplatform Velp-Zuid en RadarUitvoering-krachtcoach Walter van Vliet staken de handen uit de mouwen tijdens de Weidewerkdag op deze ‘zomerse’ zaterdag 21 april 2018.

 

Onder de afrastering werd onkruid weggestoken en heel wat braamtakken die over het schrikdraad groeiden werden gesnoeid.
Drie volle vuilniszakken met zwerfvuil’ dat in en vooral rondom de Geërfdenwei aan de Waterstraat werd verzameld, konden worden afgevoerd. De troep bestond uit blik, plastic, glas, papier en touw. Er werd zelfs een elektrische grasmaaier gevonden, verstopt in de struiken…

 

Wie een grasmaaier kwijt is, kan zich melden bij Marc Pluim 06-53849355 en de maaier weer ophalen.

Inschrijving Vee 2018

Op vrijdagavond 20 april 2018 vond, zoals de traditie het wil, in het Velpse Café ’t Pintje de inschrijving plaats van het vee voor de inscharing in de Geërfdenwei .

   

Tussen 19.00 en 20.00 uur kon men zijn of haar pony, paard of rund bij de Weidecommissie van de Commissie van Beheer  aanmelden voor het weideseizoen van dit jaar. Het ingeschreven vee (5 paarden, 1 pony en drie runderen) wordt op 27 april 2018 om 9.00 uur gezamenlijk toegelaten tot de Geërfdenwei aan de Waterstraat in Velp, ingang Weteringstraat. Wie wil komen kijken is van harte welkom.

De pinken zijn weer uit de Geërfdenwei vertrokken

Wie regelmatig langs de wei aan de Waterstraat loopt, zal het al wel opgemerkt hebben: de pinken zijn vertrokken. Maandenlang graasden de dieren samen met een aantal paarden in het grasland aan de zuidrand van ons dorp Velp. Na enige jaren is de aanwezigheid van runderen in de wei een gewaardeerd en vertrouwd beeld geworden. Maar nu zijn de er niet meer. Wat is er aan de hand?

Pinken in de wei

De drie jongedames werden aan het begin van het weideseizoen al drachtig ingeschaard in de Geërfdenwei. Dat zij nu al (het seizoen is immers nog niet afgelopen) de weide hebben verlaten heeft een reden: in de laatste weken van de zwangerschap is het belangrijk extra zorg en aandacht aan de aanstaande moeders te geven.

Dat kan het beste thuis op de zuivelboerderij van familie Lubbers. Daar kunnen de zwangere dieren goed in de gaten gehouden worden tot het zover is dat de kalfjes geboren zijn. Vanaf dat moment zijn de pinken  geen pink meer, maar worden de dames vaars genoemd. Zij gaan dan deelnemen aan de melkproductie en wordt er van de melk van alles gemaakt: karnemelk, hangop, yoghurt, verschillende soorten vruchtenyoghurt, diverse soorten vla en echte ambachtelijke roomboter.

In Landwinkel IJsseloord aan de Schaapdijk in Arnhem kun je deze heerlijke zuivelproducten allemaal kopen. Maar je kunt er ook terecht voor o.a. boeren (speciaal)kazen, vruchtensappen, vruchtensauzen en vruchtenconserven, maar ook groenten, fruit, brood, vlees, worsten, eieren, bakspullen en honing.

Volgend jaar hopen wij allemaal dat er weer een stel pinken in de wei worden ingeschaard: het is en blijft toch een prachtig gezicht.

Voor info: http://landwinkelijsseloord.nl/

Trouwens: heb je al een keer de Facebookpagina van de Geërfden van Velp bezocht? Volg ons daar voor nieuws en leuke feiten!

Beesten in de wei

Zaterdag 29 april j.l. om werden 7 paarden in 3 pinken in de Geërfdenwei losgelaten. De paarden verdwenen meteen naar de verste uithoek van de wei, maar de pinken bleven in de buurt van de belangstellenden die waren komen kijken.

Het groot onderhoud aan de twee percelen weidegrond is vroeg in het voorjaar afgerond. De drainage is klaar en op de delen waar gegraven is werd nieuw gras gezaaid. Ook is het geplande schaatsbaantje aangelegd: als het vriest kan er water uit de sloot op een deel van de wei worden gepompt zodat er geschaatst kan worden!

   

Impressie van de schaatsbaan in de Geërfdenwei, ingang Weteringstraat

9 April 2016: Weidewerkdag Geërfdenweide Waterstraat

De geschiedenis van de Geërfden van Velp is al eeuwen oud. De Geërfden bezaten woeste gronden in en rondom Velp. Afgeplagde heide werd gebruikt in de stal en later met mest vermengd op de akkers uitgespreid. Vee kon grazen in gemeenschappelijke weiden in en rondom het dorp, maar door de voortschrijdende groei werd steeds meer weiland verkocht of geruild om woningbouw mogelijk te maken. Zo hebben de Geërfden de weide in de Havikerwaard door ruiling verkregen en is de wei in Brummen gekocht. De weide aan de Waterstraat in Velp heeft nog zijn oorspronkelijk doel. Hier kan vee van de Geërfden tegen een geringe vergoeding ingeschaard worden. Sinds enige jaren is deze mogelijkheid ook open gesteld voor niet Geërfden.

Het in de wei laten grazen van paarden en runderen betekent dat er regelmatig werkzaamheden moeten plaatsvinden. Vooral in het voorjaar is er een explosie van onkruiden die niet door het vee gegeten worden. Zonder ingrijpen zal de wei voor een groot deel overwoekerd worden door zuring en distel: het gras wordt verstikt door de snelgroeiend onkruidplanten en waar het gras verdwijnt, komen steeds meer onkruiden aan het oppervlak. Het zaad van zuring bijvoorbeeld kan jaren in de grond wachten tot het moment dat het gras op een bepaalde plek slecht wordt door verstikking of beschadiging en zal dan razendsnel kiemen en uitgroeien tot een woekerend onkruid. Het is dus zaak om tijdig en rigoureus de ongewenste begroeting uit de weide weg te halen.

En daar wil de Weidecommissie van de Commissie van Beheer (CvB) van de Geërfden uw hulp bij vragen. Net zoals er al jaren een Heidewerkdag is op het Rozendaalseveld om opgeschoten groen uit de heide te verwijderen, is er een jaarlijkse Weidewerkdag in de Geërfdenweide aan de Waterstraat. Op die dag wordt met een groep vrijwilligers de weide systematisch ontdaan van al het onkruid, zodat het gras goed kan groeien. De Weidewerkdag zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 9 april en duurt van 09:00 tot 12:30 uur. We verzamelen op het pad tussen de Straatweiden en de fiets-voettunnel onder de A12.

We vragen van de vrijwilligers zoveel mogelijk zelf het nodige gereedschap (spade, handschoenen) mee te brengen; de Commissie van Beheer zorgt voor de innerlijke mens met eten en drinken. Bent u geïnteresseerd en bereid om een dagje te helpen, meld u zich dan per e-mail aan bij de Weidecommissie via de Commissie van Beheer op cvb@geerfdenvanvelp.nl zodat wij u volledig op de hoogte kunnen houden. En natuurlijk willen we ook graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen i.v.m. de catering.

12 Maart 2016: NL-Doet inzaai actie Geërfdenpark

Zaterdagmorgen 12 maart gaan imkers met de wijkbewoners en de gemeente Rheden weer een flink stuk grond in het Geërfdenpark langs de A12 in Velp zuid inzaaien met een meerjarig bloemrijk zaadmengsel. Mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het landelijke NL Doetfonds. AH Velp schenkt ons de koffie, thee, limonade en koekjes! Waar: ergens in het Geërfdenpark waar de gemeente een mooi stuk heeft uitgekozen. Wanneer: zaterdagmorgen 12 maart Hoe laat: vanaf 9.30 uur staan de koffie en thee, limonade en iets lekkers klaar. Waarmee: met de eigen spieren en de goede zin en geholpen door de mensen van de afdeling groen met hun advies en gereedschap en vooral het goede zaadmengsel. Hopelijk gaat het park bloeien als nooit te voren! En dat is geweldig goed voor onze honingbijen en alle andere nuttige insecten. Het zal zoemen en geuren! Oproep: Komt allen en neem vrienden en kennisen mee! Aanmelden per e-mail: secretaris@debijenstal.nl Deze gezamenlijke activiteit is voorbereid door: Imkersvereniging Arnhem-Velp e.o., het Wijkplatform Velp-Zuid en de afdeling Groen van de gemeente Rheden.

Wij rekenen op een grote opkomst en een mooie zonnige dag!

Lotty van den Bosch,  Guus Dicker,  Jan van den Brink,  Arthur Ohm,  Wiljan Vriezen

Voor meer informatie:

www.debijenstal.nl

secretaris@debijenstal.nl

info@wijkplatformvelpzuid.nl

2 mei 2015: Inscharing

Op zaterdag 2 mei om 09:00 uur werden 4 paarden en 3 pinken ingeschaard in de weide van de Geërfden in Velp-Zuid. Het inscharen van vee in Velp is al een eeuwenoud gebruik dat jaarlijks plaatsvindt. En het is altijd weer prachtig om te zien hoe fijn de dieren het vinden als ze weer lekker buiten in het groene gras mogen lopen.

25 april 2015: Verslag Weidewerkdag

Voor het eerst was er een Weidewerkdag in de Geërfdenweide aan het Hazepad, langs de A12 in Velp. In navolging van de succesvolle Heidewerkdag, was er nu een Weidewerkdag georganiseerd door de Geërfden van Velp. De vrijwilligers die zich hadden aangemeld werden om 09.00 uur ontvangen met koffie of thee. Hierna werd er door vrijwilligers  de Geërfdenweide onkruidvrij gemaakt van ongewenste kruiden zoals zuring, distel, kruiskruid en brandnetel. Deze planten tasten de groei van het gras aan. Ook het hoge gras en uitgeschoten groen zorgen voor veel alarmeringen op het beveiligingssysteem van de omheining. Na het harde werk was er een uitgebreide lunch die eveneens door ’t inloophuis het Trefpunt werd verzorgd. Ondanks dat het miezerige weer was het toch een geslaagde ochtend. Dat krijgt volgend jaar zeker zijn vervolg.

25 april 2015: Weidewerkdag Geërfdenweide

Zaterdag 25 April 2015 09:00 uur: Weidewerkdag in de Geërfdenweide in Velp Zuid.
De Weidecommissie van de CvB van de Geërfden van het dorp Velp organiseert dit jaar voor het eerst een Weidewerkdag. In de weide, gelegen langs de A12 aan de zuidkant van het dorp, hebben we veel last van ongewenste kruiden zoals zuring, distel, brandnetel en kruiskruid.
Vooral onder het schrikdraad geeft het onkruid veel overlast: door weglekken van stroom door opgeschoten onkruid krijgen we veel alarmmeldingen op het beveiligingssysteem van de omheining. Maar ook midden in de wei komt op veel plekken ongewenste onkruidgroei voor.

Door in het voorjaar, nog vóórdat het vee in de wei komt, alvast de beginnende groei van onkruid tegen te gaan, hebben we in de rest van het seizoen minder onderhoudswerk.
Op zaterdag 25 april op 09:00 uur willen we graag met een flinke groep actievelingen, gewapend met eigen schop of spade en werkhandschoenen, dit onkruid te lijf gaan. Wij zorgen voor de innerlijke mens met koffie / thee / limonade en soep met lekkere broodjes.
Als u mee wilt helpen, meld u zich dan aan per e-mail bij de cvb@geerfdenvanvelp.nl onder vermelding van ‘Weidewerkdag’. Geef dan ook op met hoeveel personen u komt, zodat wij daar rekening mee kunnen houden bij de catering. Alvast dank.

4 April 2014: Geërfdenwei een succes!

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de afrastering van de nieuwe paardenwei van de Geërfden van het dorp Velp. De nieuwe paardenwei is gelegen aan de Weteringstraat. De oude afrastering gaf vorig seizoen problemen waardoor meermaals paarden zijn uitgebroken. – Meer informatie leest u hier –

4 mei 2013: Inscharing.

Op vrijdag 26 april zijn er, in café ’t Pintje te Velp, 6 paarden/pony’s ingeschreven voor de inscharing aan de vernieuwde paardenweide Waterstraat. Er is nog ruimte voor 1 of 2 paarden. Gegadigden kunnen uiterlijk vrijdag 3 mei daarvoor aanmelden bij de weidecommissaris.

Er is de laatste weken veel werk verzet om de afrastering te vernieuwen. Deze voldeed in de praktijk niet aan de eisen die wij daaraan stellen. In goed overleg met de gemeente Rheden is gekozen voor een Gallangher raster. Dit raster is speciaal ontwikkeld voor paarden. Deze is opgebouwd uit permanentkabel en is buitengewoon duurzaam want hij verbruikt weinig stroom. Bovendien wordt 10 jaar garantie gegeven. Er komt een vaste stroomaansluiting welke zorgt voor een continue spanning van meer dan 5000 volt. De toegangshekken zijn ook verbreed en verstevigd. Naast de vrijwillige inzet van de weidecommissie heeft de firma van Wijncoop & Mulder de nieuwe afrastering opgeleverd.

De Geërfden van Velp bieden al eeuwen lang de mogelijkheid om vee, tegen geringe vergoeding, in te scharen in hun weide. De oorspronkelijke uitschaarders waren kleine boeren die zelf geen of weinig land hadden om hun vee in de zomermaanden te beweiden. Tegenwoordig zijn het particulieren die hun paarden hier onderbrengen. Voor de prijs hoeven ze het niet te laten namelijk 140 euro per seizoen. Voor dit luttele bedrag kan het vee dan van mei tot 31 oktober in de weide.

De inscharing vindt plaats op zaterdag 4 mei, 9.00 uur aan de Weteringstraat in Velp. Het is altijd weer een leuk gezicht om de paarden en pony’s te zien genieten van hun vrijheid. Ze hebben ten slotte 6 maanden op stal gestaan.

2 juni 2012: Opening Geërfdenpark

2 juni,14.00u as is het zover en wordt de herinrichting van de Geërfdenweide aan de Waterstraat afgesloten met de feestelijke opening van het nieuwe park. De bij het afscheid, als ondervoorzitter van de Commissie van Beheer in 2010, uitgesproken wens Hans Driessen blijvend te waarderen voor zijn inzet voor Velp wordt gerealiseerd. Het nieuwe pad door het park gaat Hans Driessenpad heten.

Deel bergbezinkkelder op Geërfdenwei Velp

gepubliceerd in: De Gelderlander, 5 mei 2006 Door onze verslaggever

VELP: Voor de aanleg van een bergbezinkkelder in Velp-Zuid gaat de gemeente Rheden een deel van de Geërfdenwei langs de Waterstraat huren.

Hier komt ondergronds een grote bak die het water opvangt dat riolen bij hevige regenval niet kunnen verwerken.
Door de weigering van de Geërfden van Velp (iedereen die in Velp onroerend goed bezit is een geërfde) om een deel van hun paardenwei aan de gemeente Rheden te verkopen, was er tussen beide partijen een impasse ontstaan. “Toen de gemeente onlangs tijdens onze Algemene Vergadering dit plan bekendmaakte, kwamen wij in opstand. Wij waren niet bereid een deel van ons terrein te verkopen of te ruilen tegen een stuk grond elders in Velp. We voelden niets voor het verkavelen van de gronden”, legt secretaris Piet Hoefsloot uit. Uiteindelijk waren de Geërfden wel bereid de grond aan de gemeente voor een periode van zestig jaar te verhuren. Volgens Hoefsloot komt er op de hoek van de Larensteinselaan en de Waterstraat een bergbezinkkelder met een inhoud van 600 kuub. De kelder is aanmerkelijk kleiner dan de enorme waterbak die naast de President Kennedylaan is aangelegd. Ongeveer de helft van de bak, die ondergronds wordt aangelegd, komt te liggen op het terrein van de Geërfden. De andere helft op de grond van de gemeente. Zij gebruikt het terrein op dit moment voor opslag. De bovenkant van de kelder wordt afgedekt met grond. Hierop kunnen de Geërfden straks weer gewoon paarden laten lopen. Zij krijgen volgens Hoefsloot binnenkort gezelschap van koeien.