Algemene Vergadering 2020

Logo Commissie van Beheer

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering
Geërfden van het dorp Velp *
Woensdag 4 maart 2020, 20.00 uur zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp

AGENDA

 1. Opening 
 2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 3. Vaststelling Notulen AV 27-03-2019 **
 4. Jaarverslag 2019 **
 5. Financiële verslagen 2019 **
 6. Heidecommissie

  PAUZE
 7. Presentatie: Openluchttheater, van ontstaan t/m de renovatie in 2020 door Koen van der Mark, RIQQ
 8. Weidecommissie
 9. Begrotingen 2020
 10. Rondvraag en sluiting

* Geërfden zijn zij die krachtens burgerlijk recht enig onroerend goed bezitten in de kadastrale gemeente Velp

** De concept-stukken zijn uiterlijk 2 weken vóór de Algemene Vergadering te vinden op onze website: www.geerfdenvanvelp.nl

Graag ook uw aandacht voor de volgende activiteiten: 

 • Zaterdag 18 april van 09.00 tot 12.00 uur: Weidewerkdag in de Paardenwei met o.a. het opruimen van zwerfafval ter voorbereiding op het inscharen van het vee. Verzamelen bij de ingangen  aan het voet-/fietspad naar het tunneltje onder de A12  
 • Vrijdag 17 april om 19.00 uur in Cáfe ’t Pintje, Wilhelminastraat 12, Velp: inschrijving voor inscharing van vee (paarden en pinken).
 • Zaterdag 25 april 9.00 uur: inscharing van paarden en pinken in de Paardenwei, ingang Weteringstraat
 • Eventuele wijzigingen worden aangekondigd op Facebook: CvB Geërfden van Velp