Algemene Vergadering 2021

Uitnodiging tot het bijwonen van de

Algemene Vergadering
Geërfden van het dorp Velp *

Dinsdag 26 oktober 2021, 20.00 uur in De Elleboog, Nw. Schoonoord 2 te Velp

AGENDA

 1. Opening 
 2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 3. Vaststelling Notulen AV 04-03-2020 **
 4. Vragen over Jaarverslag 2020 **
 5. Vragen over Financiën 2020 ** en decharge door de kascommissie
 6. Heidecommissie: Rozendaalseveld en Masterplan Veluwezoom                                    

  PAUZE
 7. Presentatie: Brandtoren Rozendaalseveld, geschiedenis en toekomst
  door gastspreker Dick Tiemens
 8. Weidecommissie
 9. Financiële Begrotingen 2021
 10. Aanpassing Reglement ***
 11. Rondvraag en sluiting

* Geërfden zijn zij die krachtens burgerlijk recht enig onroerend goed bezitten in de kadastrale gemeente Velp

** Klik hier voor de pagina met de conceptstukken

*** Klik hier voor de PDF Toelichting en Klik hier voor de PDF Wijzigingsvoorstel (printbare versies)

Graag uw aandacht voor de volgende:

Vanwege de beperkte ruimte vragen wij iedereen die bij deze vergadering aanwezig wil zijn zich van tevoren per e-mail aan te melden bij de secretaris: secretaris@geerfdenvanvelp.nl

NB: Op deze vergaderlocatie is geen controle op QR-code ivm Covid-19. Wij verwachten  dat iedereen met Covid-gerelateerde klachten of verdenking op besmetting thuisblijft.

Marc Pluim, secretaris, Emmastraat 53-55 6881 SR Velp, 06-53849355, info@geerfdenvanvelp.nl