Algemene vergadering

Door de Commissie van Beheer wordt jaarlijks in de maand Februari of uiterlijk Maart een algemene vergadering belegd. De volgende punten komen hierbij aan de orde:

  • Rekening en verantwoording van het gehouden beheer over het afgelopen boekjaar.
  • Begroting van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven voor het lopend jaar.
  • Voordracht omtrent de voorgenomen plannen.
  • Eventuele voorstellen van de Commissie van Beheer of van een der Geërfden.

Deze algemene vergadering is voor iedereen toegankelijk, echter alleen geërfden hebben stemrecht.