Algemene vergadering

De Algemene Vergadering (AV) wordt wordt jaarlijks in de maand februari of uiterlijk maart door de Commissie van Beheer (CvB) belegd.
De volgende punten komen hierbij aan de orde:
• Rekening en verantwoording van het gehouden beheer over het afgelopen boekjaar.
• Begroting van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven voor het lopend jaar.
• Voordracht omtrent de voorgenomen plannen.
• Eventuele voorstellen van de Commissie van Beheer of van één der Geërfden.

Opgeven deelname Algemene Vergadering:
De Algemene Vergadering is voor iedereen toegankelijk, echter alléén Geërfden hebben stemrecht en wel 1 stem per huisadres.
Deelname aan de AV geschiedt door aanmelding per e-mail uiterlijk 1 dag vóór de vergaderdatum aan: deelname-av@geerfdenvanvelp.nl
U verklaart daarbij wèl of géén Geërfde te zijn, met hoeveel personen u komt en u vermeldt uw huisadres.
Door uw aanmelding kan uw e-mailadres door de CvB gebruikt worden om informatie over activiteiten, aankondigingen of uitnodigingen te sturen.

Aanmelding tegenkandidaten Commissie van Beheer:
Bij bestuurswisselingen stelt de CvB kandidaten voor die de plaats van vertrekkende bestuursleden overnemen en die tijdens de AV kunnen worden benoemd.
Functieomschrijvingen van bestuursleden staan vermeld op https://geerfdenvanvelp.nl/functiebeschrijvingen-cvb/
Tegenkandidaten kunnen zich per e-mail uiterlijk 1 week vóór de AV opgeven aan: tegenkandidaat-cvb@geerfdenvanvelp.nl
De tegenkandidaat verklaart bij aanmelding Geërfde te zijn, vermeldt zijn of haar huisadres en voegt als bijlage een geschreven tekst of kort filmpje (max 5 minuten) toe waarin hij/zij over zich-/haarzelf vertelt en de kandidaatstelling motiveert.