Algemene vergadering

De Algemene Vergadering (AV) wordt wordt jaarlijks in de maand februari of uiterlijk maart door de Commissie van Beheer (CvB) belegd.  KLIK HIER voor de aankondiging van de eerstvolgende AV in een nieuw venster.
De volgende punten komen hierbij aan de orde:
• Rekening en verantwoording van het gehouden beheer over het afgelopen boekjaar.
• Begroting van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven voor het lopend jaar.
• Voordracht omtrent de voorgenomen plannen.
• Eventuele voorstellen van de Commissie van Beheer of van één der Geërfden.

Opgeven deelname Algemene Vergadering:
De Algemene Vergadering is voor iedereen toegankelijk, echter alléén Geërfden hebben stemrecht en wel 1 stem per huisadres.
Deelname aan de AV geschiedt door aanmelding per e-mail uiterlijk 1 dag vóór de vergaderdatum aan: deelname-av@geerfdenvanvelp.nl
U verklaart daarbij wèl of géén Geërfde te zijn, met hoeveel personen u komt en u vermeldt uw huisadres.
Door uw aanmelding kan uw e-mailadres door de CvB gebruikt worden om informatie over activiteiten, aankondigingen of uitnodigingen te sturen.

Aanmelding tegenkandidaten Commissie van Beheer:
Bij bestuurswisselingen stelt de CvB kandidaten voor die de plaats van vertrekkende bestuursleden overnemen en die tijdens de AV kunnen worden benoemd.
Functieomschrijvingen van bestuursleden staan vermeld op https://geerfdenvanvelp.nl/functiebeschrijvingen-cvb/
Tegenkandidaten kunnen zich per e-mail uiterlijk 1 week vóór de AV opgeven aan: tegenkandidaat-cvb@geerfdenvanvelp.nl
De tegenkandidaat verklaart bij aanmelding Geërfde te zijn, vermeldt zijn of haar huisadres en voegt als bijlage een geschreven tekst of kort filmpje (max 5 minuten) toe waarin hij/zij over zich-/haarzelf vertelt en de kandidaatstelling motiveert.

2024
2023 Notulen AV 2023  Jaarverslag 2023 Financiën Geërfdenfonds 2023
Financiën Geërfden 2023
2022 Notulen AV 2022 Jaarverslag 2022 Financiën Geërfdenfonds 2022
Financiën Geërfden 2022
2021 Notulen AV 2021 Jaarverslag 2021 Financiën Geërfdenfonds 2021
Financiën Geërfden 2021
2020 Notulen AV 2020 Jaarverslag 2020 Financiën Geërfdenfonds 2020
Financiën Geërfden 2020
2019 Notulen AV 2019 Jaarverslag 2019 Financiën Geërfdenfonds 2019
Financiën Geërfden 2019
2018 Notulen AV 2018
Notulen BV 2018
Jaarverslag 2018 Financiën Geërfdenfonds 2018
Financiën Geërfden 2018
2017 Notulen AV 2017 Jaarverslag 2017 Financiën Geërfdenfonds 2017
Financiën Geërfden 2017
2016 Notulen AV 2016 Jaarverslag 2016 Financiën Geërfdenfonds 2016
Financiën Geërfden 2016
2015 Notulen AV 2015 Jaarverslag 2015 Financiën Geërfdenfonds 2015
Financiën Geërfden 2015
2014 Notulen AV 2014 Jaarverslag 2014 Financiën Geërfdenfonds 2014
Financiën Geërfden 2014
2013 Notulen AV 2013 Jaarverslag 2013 Financiën Geërfdenfonds 2013
Financiën Geërfden 2013
2012 Notulen AV 2012 Jaarverslag 2012  
2011 Notulen AV 2011 Jaarverslag 2011  
2010 Notulen AV 2010 Jaarverslag 2010  
2009 Notulen AV 2009
Notulen BV 2009
Jaarverslag 2009  
2008 Notulen AV 2008
Notulen BV 2008
Jaarverslag 2008  
2007 Notulen AV 2007 Jaarverslag 2007  
2006 Notulen AV 2006 Jaarverslag 2006  
2005 Notulen AV 2005 Jaarverslag 2005  
2004 Notulen AV 2004 Jaarverslag 2004  
2003 Notulen AV 2003 Jaarverslag 2003  
2002 Notulen AV 2002    
2001 Notulen AV 2001