Algemene vergadering

Door de Commissie van Beheer wordt jaarlijks in de maand februari of uiterlijk maart een Algemene Vergadering belegd. De volgende punten komen hierbij aan de orde:

  • Rekening en verantwoording van het gehouden beheer over het afgelopen boekjaar.
  • Begroting van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven voor het lopend jaar.
  • Voordracht omtrent de voorgenomen plannen.
  • Eventuele voorstellen van de Commissie van Beheer of van één der Geërfden.

De Algemene Vergadering is voor iedereen toegankelijk, echter alléén Geërfden hebben stemrecht.