Antwoorden op vragen n.a.v. de brief van de voorzitter

Beste Geërfden,

Zoals beloofd in mijn brief van 9 maart 2021 kom ik bij deze terug op uw schriftelijke vragen. We hebben de volgende reacties ontvangen.

De heer Willem Franken vraagt zich af waarom we niet online vergaderen, zoals zovele verenigingen doen. 

We hebben dit overwogen maar om meerdere redenen daarvan afgezien. Ten eerste was er geen noodzaak om nu beslissingen te nemen waarvoor we goedkeuring van de geërfden nodig hebben, waardoor uitstel van een fysieke vergadering mogelijk is. Ook past een onlinebijeenkomst niet bij het nevendoel van de vergadering, namelijk elkaar persoonlijk ontmoeten na het zakelijke deel van de vergadering. En niet in de laatste plaats menen wij dat we met een onlinebijeenkomst de digitale vaardigheden van de Geërfden behoorlijk op de proef stellen en de ervaring leert dat zelfs een online vergadering met alleen de Commissie van Beheer regelmatig leidt tot technische verstoringen en onderbrekingen door een slechte telecom/internet infrastructuur. Dat komt niet ten goede aan een goed verloop van de vergadering. We hopen op versoepelingen in de zomer 2021 om dan alsnog een live vergadering te kunnen beleggen.

De heer Willem Franken heeft eveneens twee vragen over de begroting, met name de posten ‘(afscheid)etentjes en cadeaus’ en ‘kosten bestuur en vergaderingen’. 

De penningmeester geeft hierop de volgende toelichting: “Op de balans van de Geërfden van Velp stond voorheen jaarlijks een post ‘crediteuren/vooruit ontvangen’ aan de passivazijde opgenomen. De facto is het een voorziening voor het bestuursetentje, alleen boekhoudkundig ‘algemeen’ omschreven (vgl. financiële stukken 2018 en 2019). Nu het bestuursetentje met partners (maximaal 18 personen) doorgaans kort voor kerst plaatsvindt en de factuur kennelijk het volgende kalenderjaar werd betaald, was dit een transitoire post van circa € 1.500,- per jaar. Ik vond deze wijze van begroten a) niet transparant en b) boekhoudkundig ingewikkeld. Onder de streep bij de totalen van de rekening van baten en lasten en de balans en V+W rekening maakt dit niets uit. Door mij is de betreffende voorziening na 2019 niet meer in de begroting opgenomen en gewoon onder de post (Afscheid)etentje en cadeaus als bestuurskosten opgenomen. In december van 2019 zijn deze kosten aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot omdat wij bij Woodz hamburgermenu’s hebben gegeten. In 2020 is het geplande bestuursetentje geannuleerd vanwege Covid-19. Wij hebben dit jaar € 1.600,- begroot omdat de CvB + partners in 2021 mede door de besparingen in 2019 en 2020 ervoor opteren om dit jaar weer een meer aangekleed bestuurseten te verkiezen bij een etablissement in Velp”.

Mevrouw Walda Arents vraagt wat de taken van de weiwaarder zijn voor de vergoeding van € 650 per jaar. 

Ik heb dit met haar uitgebreid telefonisch doorgesproken. Samenvattend is het voor de Commissie van Beheer belangrijk 1 aanspreekpunt te hebben voor het beheer van de paardenweide aan de Waterstraat. De weiwaarder checkt dagelijks de weide, de afrastering, de watervoorziening en de paarden en pinken die erin staan. Zo zorgt hij er ook voor dat het ingeschaarde vee regelmatig naar de andere weide wordt overgebracht voor voldoende gras. Uiteraard blijft elke paardenbezitter verantwoordelijk voor zijn of haar eigen paard. De Commissie van Beheer is verantwoordelijk voor de weide en die verantwoordelijkheid kan dus niet worden verdeeld over de verschillende uitschaarders.

Tevens vraagt mevrouw Walda Arents over de bemesting van de paardenweide. 

Dit kan pas plaatsvinden als de paardenwei voldoende draagkracht heeft, dus voor de loonwerker toegankelijk is om de mest uit te rijden. Als de weide nog te nat of te drassig is zakt zijn materieel daarin weg. Donderdag 25 maart 2021 is er daadwerkelijk bemest. Desondanks kan het voorkomen dat er bijgevoerd moet worden, maar dat is dan een probleem wat ook bij andere weiden aan de orde is zoals afgelopen zomer het geval was.

De paardenwei is dus bijna gereed. Eerst op 17 april zullen we de weide doorlopen, de omheining en watervoorziening controleren en waar nodig repareren en zwerfafval opruimen. Op zaterdag 24 april wordt het vee, de paarden en wat pinken, ingeschaard. We vragen eventuele omstanders om daarbij voldoende afstand te houden.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben en zie u graag spoedig in levende lijve bij een Algemene Vergadering waar we hopelijk de draad weer kunnen oppakken.

Hartelijke groet, 

Judit Wassing
Voorzitter Geërfden van Velp