Weide Brummen

De weide in Brummen is in 1966 door de Stichting Geërfdenfonds aangekocht. Deze weide ligt aan de Bronkhorsterweg richting het veer over de IJssel naar Bronkhorst.

In 2005 is voor deze weide een Natuurbeheersovereenkomst afgesloten. In 2011 liep de eerste termijn van deze overeenkomst af en is een forse subsidie uitgekeerd. Namelijk in het kader van ‘Ontwikkeling kruidenrijk grasland’ en een ‘Probleemgebiedenvergoeding’ omdat de wei is gesitueerd in een probleemgebied. Sindsdien ontvangen we jaarlijks een voorschot. Sinds 2016 ontvangen we een schadevergoeding omdat dit perceel ligt in het ganzenrustgebied.

Er loopt geen pachtovereenkomst meer op de Brummense wei. Jaarlijks wordt het grasgewas op stam verkocht aan vader (op de foto met klompen aan) en zoon van Hussel in Toldijk. Zij voeren het als hooi aan de vleeskoeien. De foto’s zijn gemaakt in 2015 tijdens de Weideschouw, waarbij de leden van de Commissie van Beheer en hun partners een bezoek brachten aan alle weidegronden en de gebruikers ervan.