• Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld


    Met ingang van 2024 vormen de leden van de CvB ook het bestuur van de stichting Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld.

    Deze stichting wordt onafhankelijk van die van de Geërfden als een aparte entiteit met een eigen bezit en financiële vermogenspositie bestuurd.