hier komt actuele tekst zonder dat deze gekoppeld is aan een specifieke pagina/categorie

Algemeen

 • Jaarverslag Heidewerkgroep 2021-2022

  Bomenarmoede ? 

  Werd er na het werkseizoen 2019-2020 nog melding gedaan van een dreigend tekort aan scharreldennen, dit seizoen, 2021-2022, was er weer volop werk voorhanden. Oorzaak, het seizoen 2020-2021 was door Corona vrijwel geheel verloren gegaan, én de zomer van 2021 verliep niet zo extreem warm en droog als de jaren daarvoor. Er was door…

 • Nieuwe ronde Ik buurt mee! inwonersinitiatieven

  Help jij mee je buurt nog leuker, mooier of beter te maken?

  Op 15 april ontvangt je de Ik buurt mee! waardecheque van €7,50. Samen met je buurtgenoten kun je waardecheques verzamelen om te sparen voor een initiatief dat je dorp of buurt nog leuker, mooier en beter maakt. 

  Doe jij ook mee?

  Heb je een goed idee…

 • Algemene Vergadering 2022

  Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp*Woensdag 23 maart 2022, 20.00 uur in de Paperclip, Eiberstraat 16 in Velp **

  AGENDA

  Opening Ingekomen stukken en mededelingenVaststelling Notulen AV 26-10-2021 ***Vragen over het Jaarverslag 2021 ***Vragen over Financiën 2021 *** – decharge door de kascommissie- benoeming kascommissie 2022Heidecommissie- toekomstvisie Rozendaalseveld ****PAUZEPresentatie: Voedselproductie Duurzaam en…

 • Heidewerkdag 2022

  De Heidewerkdag kon dit jaar gelukkig wel doorgaan doordat de Corona-regels versoepeld zijn. En wat een prachtig weer was het. Wethouder Marc Budel en Heidecommissaris Bert Kiljan verwelkomden de deelnemers. Met de rijp nog op de bomen en onder een ontwakend zonnetje trokken ruim 60 enthousiaste mensen van diverse pluimage de hei op. Ook dit…

 • Input visie Rozendaalseveld

  Input gevraagd voor visie Rozendaalseveld in het kader van Masterplan Veluwezoom.

  De gemeenten Rheden en Rozendaal en de Vereniging Natuurmonumenten werken aan het opstellen van een Masterplan voor de Veluwezoom. De Geërfden van Velp praten daar ook over mee. Op de Algemene vergadering van de Geërfden van Velp van 26 oktober j.l. is daarom aan de…

 • Vissers in de wei

  De Geërfdenwei in de Havikerwaard bij De Steeg is al jaren een geliefde plek voor vissers. Maar de laatste jaren maakten enkelen onder hen er een echte puinhoop van: er werd met auto’s in de wei gereden, de afrastering werd regelmatig vernield, er werd gekampeerd, vuur gestookt en veel rommel achtergelaten. Voor het imago van…

 • Reglement Geërfden van Velp gewijzigd

  Na een lange voorbereiding zijn tijdens de Algemene Vergadering van 26 oktober 2021 met een ruime meerderheid van stemmen de wijzigingen van het Reglement Geërfden van Velp aangenomen en in werking getreden.

  Deze wijzigingen zijn geïnitieerd door;

  Nieuwe wetgeving (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).Consequenties van Covid-19 en digitalisering van de samenleving.Rechtzetten van een situatie bij een bestuurswisseling…

 • Inspraaknotitie

  Inspraak Commissie van Beheer Geërfden van Velp op Masterplan Veluwezoom tijdens de gezamenlijke Raadsbijeenkomst van Rheden en Rozendaal op dinsdag 5 oktober 2021.

  Geachte raadsleden, 

  De Commissie van Beheer van de Geërfden van Velp staat volledig achter het voornemen van uw gemeenten en Natuurmonumenten om de overlast op de Veluwezoom terug te dringen en de druk op…

 • Heideschouw 2021

  Op zaterdag 21 augustus 2021 vond weer de jaarlijkse ‘heideschouw’ plaats. Vanwege Covid-19 ook dit jaar weer met de fiets. Gelukkig was het prima fietsweer en hielden we het deze keer droog tijdens zowel de tocht als de borrel met hapje bij de Brandtoren. We zijn altijd blij dat de CvB samen met vertegenwoordigers van…