Commissie van Beheer

Der Geërfde gronden van het dorp Velp

De Commissie van Beheer (CvB) bestaat uit negen Geërfden, die tijdens de Algemene Vergadering door de Geërfden worden gekozen voor een periode van maximaal 2x zes jaar. De CvB beheert de bezittingen van de Geërfden en zorgt voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Ook bepaalt de CvB welke activiteiten, evenementen of initiatieven binnen Velp, na toetsing van de toekenningscriteria, kunnen worden ondersteund met een financiële bijdrage uit het Geërfdenfonds.

Judit Wassing

Voorzitter

lid sinds: 13-03-2013

Zelfstandig werkende arbeidsdeskundige en gericht op duurzame inzetbaarheid en re-integratie van werkenden. Is actief in ondernemende en maatschappelijke initiatieven.

06-28772857

Marc Pluim

Secretaris

lid sinds: 26-03-2014

Werkzaam als zelfstandig fotograaf. Hij is bovenal betrokken bij het vastleggen van actuele gebeurtenissen rondom Velp. Tevens is hij geïnteresseerd in de historie van zijn geboortedorp Velp.

06-53849355

Rhody Brugge

Penningmeester

lid sinds: 20-06-2018

Werkzaam als advocaat. Voorheen actief in bestuursfuncties bij Vereniging JCI Doetinchem e.o. (thans erelid) en als penningmeester bij Stichting Voedselbank Doetinchem.

 penningmeester@
geerfdenvanvelp.nl
 

Bert Kiljan

Heidecommissaris

lid sinds: 16-3-2016

Tot voor kort als strategisch adviseur werkzaam voor de provincie Gelderland en gericht op internationaliseringsaspecten rond stedelijk netwerk Gelderland. Heeft een achtergrond in land- en bosbouwbeheer.

06-21360619

Ronald Driessen

Weidecommissaris

lid sinds: 19-03-2015

Werkt samen met zijn broers in het familiebedrijf dat grossiert in zuivelproducten. Is een echte natuurliefhebber

06-29168133

Dick Mol

Heidecommissie

lid sinds: 23-03-2022

Werkzaam als teamleider onderwijs bij regionaal opleidingscentrum centrum Rijn IJssel en actief binnen de R.K. parochie in Velp, o.a. als bestuurder.

06-42310954‬

Bert Lubbers

Weidecommissie

lid sinds: 23-03-2022

Agrariër met Velpse roots en veel (historische) kennis over het boerenbestaan en de Geërfden.
Met behoud van eigen weidegronden in Velp in 1974 vertrokken naar de Schaapdijk in Arnhem: Zuivelboerderij IJsseloord

Pieter Meijboom

Heidecommissie

lid sinds: 19-03-2015

Voorheen werkzaam voor de KAN regio, de laatste jaren als lobbyist in Brussel. Nu met vroegpensioen zodat hij zich in kan zetten voor maatschappelijke organisaties.

06-53288791

Cees van der Plas

Weidecommissie

lid sinds: 07-03-2018

Zelfstandig ondernemer en eigenaar van een Velps Hoveniersbedrijf, dat sinds 1934 gevestigd is in het dorp. Veel interesse voor alles wat zich in het verleden, heden en toekomst van Velp heeft afgespeeld of zal afspelen. Groot natuurliefhebber.

06-22667825‬