Buitengewone Vergadering Geërfden van het dorp Velp

Notulen Buitengewone Vergadering d.d. 20 Juni 2018

Locatie
Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp

Aanwezig
Het bestuur en 10 geërfden

Notulist
Marc Pluim

Agenda:
1. Opening
2. Bestuurssamenstelling
3. Rondvraag en sluiting

1. Opening

De vergadering wordt door voorzitter Judit om 20.05 uur geopend. Zij heet iedereen welkom. 

2. Bestuurssamenstelling

Judit legt uit welke bestuurswisseling heeft plaatsgevonden: Jan Schaeffer heeft zijn voorzittersrol neergelegd en is nu lid Weidecommissie. 

Judit Wassing is nu voorzitter en Marc Pluim is in haar plaats secretaris, hij verlaat de Weidecommissie. Cees van der Plas gaat definitief naar de Heidecommissie.

Penningmeester Hans Willemsen heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. Normaal gesproken wordt de taak van de vertrokken persoon door een ander Commissielid ingevuld tot de eerstvolgende Algemene Vergadering, maar in het geval van het penningmeesterschap is besloten om zo snel mogelijk de vacante bestuursplek op te vullen om formeel weer compleet te zijn. 

Judit vertelt dat de CvB Rhody Brugge bereid heeft gevonden om het penningmeesterschap per direct op zich te nemen en dat besloten is om een Buitengewone Vergadering bijeen te roepen om de benoeming door de Geërfden te laten goedkeuren. De oproep voor de vergadering heeft conform de statuten vermeld gestaan in de Regiobode middels een (bescheiden) advertentie en aanvullend op onze website en FaceBook-pagina.

Rhody stelt zich voor aan de aanwezigen en vertelt over zijn werk als advocaat, zijn functie van penningmeester bij de Voedselbank in Doetinchem en zijn interesse in geschiedenis. 

Judit stelt voor bij handopsteken te stemmen: allen stemmen voor en daarmee is Rhody unaniem benoemd als penningmeester van de Commissie van Beheer.

3. Rondvraag en sluiting

Hans Dekkers vraagt wanneer de volgende Algemene Vergadering is.

Co de Bruijn vraagt wanneer de Heideschouw plaatsvindt.

Jan Goldman zegt bij toeval te horen hebben gekregen dat er vanavond een Buitengewone Vergadering zou plaatsvinden. Wil graag informatie per mail ontvangen en had zich in 2017 al ingeschreven. Marc zegt toe te controleren of hij op de maillijst staat en of er meerdere lijsten zijn.

Dan zijn er verder geen vragen meer en voorzitter Judit sluit de vergadering om 20:18 uur, waarna eenieder wordt uitgenodigd voor een drankje aan de bar.

Judit Wassing, Voorzitter
Marc Pluim, Secretaris