Convenant Rozendaalse Veld

Per schenkingsakte hebben de Geërfden van Velp in 1921 de eigendom van het Rozendaalse Veld overgedragen aan de Gemeente Rheden. Bij die gelegenheid zijn enkele bepalingen opgenomen, die onder meer de openbaartoegankelijkheid van het Rozendaalse Veld voor de inwoners van Velp garandeert. Sindsdien waakt de Commissie van Beheer van de Geërfden van Velp over de bepalingen in de genoemde akte.

De Geërfden van Velp en de Gemeente Rheden hebben een historisch bepaalde relatie ten aanzien van het Rozendaalse Veld. Behalve via de genoemde akte is deze verhouding verder niet schriftelijk geregeld. Om te bereiken dat die relatie in de toekomst geen vrijblijvend karakter krijgt, gaan de Geërfden van Velp en de Gemeente Rheden een Convenant aan om de onderlinge relatie ten behoeve van het Rozendaalse Veld nader te regelen.

Dit Convenant treedt niet in de plaats van de genoemde akte uit 1921. Het is slechts een praktische vertaling van de actuele verhoudingen en het dient vooral als kader voor vruchtbaar overleg en samenwerking.

Hierboven genoemde partijen, zijn de Gemeente Rheden en de Commissie van Beheer van de Geërfden van Velp, komen in dit convenant overeen:

  1. De Gemeente is als eigenaar van het Rozendaalse Veld verantwoordelijk voor onderhoud en beheer.
  2. De Gemeente Rheden erkent de Geërfden van Velp als participant in het overleg over de toekomst, het onderhoud en beheer van het Rozendaalse Veld.
  3. De Geërfden van Velp voelen zich, op grond van hun historische relatie, mede verantwoordelijk voor de toekomst van het Rozendaalse Veld. Waar mogelijk demonstreren zij dat door een morele en materiele betrokkenheid.
  4. De Gemeente Rheden zal de Geërfden op voorhand, tijdig en voortdurend betrekken bij zaken die ten nauwsteverband houden met het onderhoud en beheer van het Rozendaalse Veld. Dat geldt zowel ten aanzien van beleidsvoornemens over de toekomst van dit natuurgebied, als voor de lopende zaken die uit het beheer voortvloeien.
  5. Een keer per jaar vindt een algemene schouw plaats van het Rozendaalse Veld. De Commissie van Beheer van de Geërfden zal jaarlijks als gastheer optreden.
  6. Voor specifieke kwestie die niet in dit Convenant zijn geregeld geldt dat beide partijen zich houden aan het uitgangspunt van tijdig overleg.

 

Gemeente Rheden                                              Commissie van Beheer Geërfden van Velp

Burgemeester T. Koek                                       Voorzitter ir. J.D. van Oort

1997