Coronavirus en Inscharing vee 2020

Ook de Comissie van Beheer van de Geërfden van Velp is door het coronavirus gedwongen de komende maanden een aantal zaken anders te regelen dan gebruikelijk. Dat betreft dan vooralsnog de inschrijving en inscharing van paarden, ponys en koeien in de Paardenwei en de weidewerkdag.

Allereerst zal de inschrijving van de paarden en koeien voor de Paardenwei aan de Waterstraat niet in Café ‘t Pintje plaatsvinden. Een ieder die zijn paard, pony of koe wil inschrijven moet dit per e-mail melden bij de secretaris (cvb@geerfdenvanvelp.nl) die zal vervolgens de inscharingsovereenkomst toemailen. Mensen die eerder hebben ingeschreven krijgen deze automatisch toegestuurd voorzover een e-mail adres bij ons bekend is. De overeenkomst moet per dier worden ingevuld, ondertekend en teruggemaild. De betaling dient overgemaakt te worden op de bankrekening van de Geërfden van Velp, NL58 RABO 0383 9415 98. De betaling dient uiterlijk 17 april door de penningmeester te zijn ontvangen.

Op zaterdag 18 april zal de CvB de Paardenwei controleren en opschonen, dus onkruid bij de afrastering en overige rommel verwijderen. Normaal stellen wij een helpende hand zeer op prijs, echter dat past niet in de huidige regels van de RIVM. Dus wij zullen dat zelf gaan doen, met gepaste onderlinge afstand.

De paarden, ponys en koeien kunnen alleen op zaterdag 25 april worden ingeschaard. Normaal gesproken worden alle dieren tegelijk in de wei ingebracht, dat kan nu helaas niet. Conform de huidige RIVM regels zal dit nu een voor een moeten gebeuren, dus zullen we per uitschaarder een blok van een kwartier inruimen. Kijkers zijn normaal gesproken van harte welkom, maar worden uitdrukkelijk verzocht dit jaar niet te komen.

We zijn ons er zeer van bewust dat dit totaal anders is dan wat wij traditiegetrouw voorstaan. En hopen dat deze uitzonderlijke maatregelen volgend jaar niet nodig zijn. Daarom vragen wij uw begrip en medewerking zodat we ook dit jaar weer de nodige dieren kunnen zien rondlopen in de Paardenwei zonder dat we onze medemens in gevaar brengen.