Coronavirus en Inscharing vee 2021

Ook dit jaar is de Comissie van Beheer van de Geërfden van Velp door het coronavirus nog steeds gedwongen de komende maanden een aantal zaken anders te regelen dan gebruikelijk. Zo ook de inschrijving en inscharing van paarden, ponys en koeien in de Paardenwei en de weidewerkdag.

De inschrijving van de paarden en koeien voor de Paardenwei aan de Waterstraat wederom NIET in Café ‘t Pintje plaatsvinden. Een ieder die zijn paard, pony of koe wil inschrijven dient dit per e-mail te melden bij de secretaris van de Commissie van Beheer. Die zal vervolgens de inscharingsovereenkomst per e-mail toesturen. Mensen die eerder hebben ingeschreven krijgen deze automatisch toegestuurd voorzover een e-mail adres bij ons bekend is. De overeenkomst moet per dier worden ingevuld, ondertekend en teruggemaild. De betaling dient overgemaakt te worden op de bankrekening van de Geërfden van Velp, NL58 RABO 0383 9415 98. De betaling dient uiterlijk 15 april door de penningmeester te zijn ontvangen.

Op zaterdag 17 april zal de CvB de Paardenwei controleren en opschonen, dus onkruid bij de afrastering en overige rommel verwijderen. Normaal stellen wij een helpende hand zeer op prijs, echter dat past niet in de huidige regels van het RIVM. Dus wij zullen dat zelf gaan doen, met gepaste onderlinge afstand.

De paarden, ponys en koeien kunnen alleen op zaterdag 24 april worden ingeschaard. Normaal gesproken worden alle dieren tegelijk in de wei ingebracht, dat kan nu helaas niet. Conform de huidige RIVM regels zal dit nu per uitschaarder in tijdsblokken plaatsvinden. Publiek is normaal gesproken van harte welkom, maar men wordt helaas verzocht niet te komen kijken of in elk geval voldoende afstand te houden.

We zijn ons er zeer van bewust dat dit totaal anders is dan wat wij traditiegetrouw voorstaan. In 2020 hoopte we dat deze uitzonderlijke maatregelen eenmalig zouden zijn, maar de realiteit is anders. Daarom vragen wij uw begrip en medewerking zodat we ook in 2021 weer de nodige dieren kunnen zien rondlopen in de Paardenwei zonder dat we onze medemens in gevaar brengen.