Donaties voor de Brandtoren
zodat hij weer jaren meekan

De allerlaatste van 21 brandtorens op de Veluwe staat op het Rozendaalse Veld. Hij werd van de sloop gered in 1989 en kon na een volledige restauratie in 1992 weer jaren vooruit.

Maar nu, 32 jaar later, staan we opnieuw voor een forse uitdaging: het realiseren van het groot onderhoud en het binnenhalen van de daarvoor benodigde financiering door crowdfunding.

Op 14 september, Open Monumentendag, moet de onderhoudsbeurt afgerond zijn en vieren we dat de toren al 75 jaar op het Rozendaalse Veld staat. Dan zal ook de Heidebeleefdag plaatsvinden die wordt georganiseerd door gemeente Rheden. Meer informatie over de invulling van deze bijzondere dag zal tegen die tijd te vinden zijn op onze socialmediakanalen.

Het geplande onderhoud omvat een grondige schoonmaakbeurt, noodzakelijke reparatie- en beveiligingswerkzaamheden en een gloednieuwe verflaag voor de gehele Brandtoren, die inmiddels een gemeentelijk monumentenstatus heeft.

Donaties zijn van harte welkom!
Uw eventuele bijdrage aan de opknapbeurt kunt u voldoen op:
NL73 INGB 0003 4387 14
t.n.v. Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld.

NB: Momenteel loopt de aanvraag voor de Culturele ANBI-status voor Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalseveld. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.