Gezocht: Poelen in de Gemeente Rheden

Op verzoek van adviesbureau Loo Plan plaatsen we hier het volgende persbericht:

Poelen zijn een bron van leven. In een mooie poel groeien waterplanten, vinden waterkevers en libellenlarven een plek en zwemmen kikkers en salamanders. Op de oever staan planten met fraaie bloemen zoals kattenstaart en wederik. Poelen zorgen voor een hoge biodiversiteit en een mooie natuurbeleving bij bewoners.

De Gemeente Rheden vindt natuur dichtbij huis belangrijk. Hierom voeren wij (adviesbureau Loo Plan) een inventarisatie uit van poelen in de gemeente. Doel is om een goed beeld van het netwerk aan wateren in de gemeente te krijgen.

Naast grote poelen in natuurgebieden zijn tal van andere grotere en kleinere poelen en vijvers in de gemeente aanwezig. Onder andere in achtertuinen kunnen vijvers liggen die niet bekend zijn, maar die wel een belangrijke taak vervullen in het netwerk van wateren binnen de gemeente. Kikkers en salamanders kunnen via kleinere vijvers de grote poelen in het buitengebied bereiken.

Heeft u of weet u een grote tuinvijver of poel? Dan vragen wij u om dit aan ons door te geven via www.poelenwerkgroeprheden.nl. Mogelijk komen wij langs om een kijkje bij de poel te nemen!

Volgend op de inventarisatie wordt in 2018 een cursus voor het beheer van poelen gegeven en wordt een poelenwerkgroep in de gemeente Rheden opgericht om het behoud van mooie poelen ook in de toekomst te verzekeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Lotterman, per telefoon: 026-351 41 74 of per e-mail: kim.lotterman@looplan.nl