Weide Havikerwaard

Deze weide ligt buiten Velp en is in 1961 door ruiling in het bezit gekomen van de Geërfden en sinds 1966 langjarig verpacht, waarbij de pachter voor het volledige beheer verantwoordelijkheid is. De weide ligt buitendijks in de uiterwaarden van de Havikerwaard en maakt deel uit van gebiedsvisie Havikerpoort.

Omdat de IJssel langs de rand van de wei stroomt, is de oever ter plaatse een fijne plek om te vissen. In het verleden was er veel overlast door vissers die met hun auto de wei in reden, er vuurtjes stookten, rommel achterlieten en er zelfs de nacht doorbrachten. In samenwerking met de Hengelsport Federatie Midden Nederland zijn twee borden geplaatst met de regels voor het gebruik van de oever langs de wei. De Boa’s van de hengelsport Federatie komen regelmatig controleren en kunnen zonodig handhavend optreden. Sinds de plaatsing van de borden is er hoegenaamd geen overlast meer.

Indien zich een kans voordoet  om deze grond te ruilen voor grond in de plaats Velp heeft dit de voorkeur. Zolang dit niet kan zal de grond behouden blijven voor de Geërfden omdat het algemene beleid is om geen grondposities af te staan.

Kadastrale gegevens: Dieren T 226, oppervlakte: 7,995 ha