Weide Havikerwaard

Deze weide ligt buiten Velp en is in 1961 door ruiling in het bezit gekomen van de Geërfden en sinds 1966 langjarig verpacht, waarbij de pachter voor het volledige beheer verantwoordelijkheid is. De weide ligt buitendijks in de uiterwaarden van de Havikerwaard en maakt deel uit van gebiedsvisie Havikerpoort.

Indien zich een kans voordoet  om deze grond te ruilen voor grond in de plaats Velp heeft dit de voorkeur. Zolang dit niet kan zal de grond behouden blijven voor de Geërfden omdat het algemene beleid is om geen grondposities af te staan.

Kadastrale gegevens: Dieren T 226, oppervlakte: 7,995 ha