Heide

Het Rozendaalse Veld is van oorsprong geërfdengrond welke om deling, voortvloeiende uit de Markenwet van 1886, te voorkomen in 1917 en 1921 onder stringente voorwaarden geschonken is aan de gemeente Rheden. Zie hiervoor de schenkingakten. Het in 1997 gesloten convenant zet nog eens de puntjes op i. Jaarlijks worden de afspraken uit het convenant geëvalueerd tijdens de Heideschouw. Om de heide te onderhouden wordt elk jaar op de laatste zaterdag in februari een Heidewerkdag georganiseerd.

Nieuw beheerplan Rozendaalse Veld en Beekhuizense bossen in de maak!

De gemeente Rheden is volop bezig met het opstellen van een nieuw beheerplan voor het Rozendaalse Veld en de Beekhuizense bossen. In één samenhangend plan legt de gemeente de beheermaatregelen voor de komende 10 jaar vast voor het ruim 600 hectare grote bos- heide en stuifzand gebied vanaf de Pinkenbergseweg tot aan de Beerenberg, de brandtoren en Beekhuizen.

De gemeente werkt bij het samenstellen van het plan nauw samen met de Klankbordgroep Beheerplan Rozendaalseveld waarin de Geërfden vertegenwoordigd zijn.

Vanuit de Geërfden kijken wij mee naar de beheer voorstellen en geven wij adviezen over de optimale toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden voor alle gebruikers van het gebied. Daarbij is meer dan ooit duidelijk dat de unieke recreatieve en natuurkwaliteiten van dit gebied van grote waarde zijn voor onze bevolking. Tevens is duidelijk dat het afstemmen van de gebruiksmogelijkheden met de kwetsbaarheden van het terrein om keuzes vraagt. Zo is bijvoorbeeld de brandveiligheid en belangrijk thema wat om speciale inrichtingsmaatregelen vraagt. En dat geldt ook voor het heidebeheer, gaan we door met plaggen en maaien? Of zijn er alternatieven. En welk recreatief gebruik kan het gebied aan? Het unieke hondenuitlaatgebied en de mogelijkheden voor de Hondenuitlaatservice bedrijven, de imkers, wandelaars en fietsers, wild kijken, modelvliegen vragen al meer om overleg tussen de gebruikers.

Zodra het nieuwe beheerplan actueel wordt, leest u hier alles over op onze site.

Heidecommissie