Heide

Het Rozendaalse Veld is van oorsprong geërfdengrond welke om deling, voortvloeiende uit de Markenwet van 1886, te voorkomen in 1917 en 1921 onder stringente voorwaarden geschonken is aan de gemeente Rheden. Zie hiervoor de schenkingsakten. Het in 1997 gesloten convenant zet nog eens de puntjes op i. Jaarlijks worden de afspraken uit het convenant geëvalueerd tijdens de Heideschouw. Om de heide te onderhouden wordt elk jaar op de laatste zaterdag in februari een Heidewerkdag gehouden.
Het beheer van het Rozendaalse Veld is in handen van de gemeente Rheden. In het 42 pagina’s tellende document ‘Beheervisie Rozendaalse Veld 2019-2029‘ is alles terug te vinden over de visie en de doelen voor dit prachtige natuurgebied aan de noordkant van Velp. Wanneer u op onderstaande afbeelding klikt wordt het volledige document in een nieuw venster geopend.

Heidecommissie