De jaarlijkse Heideschouw
op het Rozendaalse veld

Het Rozendaalse Veld werd ruim een eeuw geleden door de Geërfden van Velp geschonken aan de Gemeente Rheden. De voorwaarden daarbij werden vastgelegd in de schenkingsakten van 1917 en 1921.

De gemaakte afspraken van destijds werden in 1997 door beide partijen nog eens met een convenant onderstreept en worden elk jaar geëvalueerd tijdens de Heideschouw, georganiseerd door de Commissie van Beheer. 

Op de 4e zaterdag van augustus, wanneer de heide volop in bloei staat en op haar mooist is, laten de leden van de CvB, bestuurders van de Gemeente Rheden en Rozendaal, genodigden en vertegenwoordigers van de regionale pers zich met de huifkar vervoeren over de zandwegen naar diverse locaties die het onderwerp van gesprek zullen zijn. De beheerder geeft ter plekke uitleg en beantwoordt vragen.

De schouw wordt afgesloten met een informeel samenzijn met een hapje en drankje, waarbij een gastspreker de gelegenheid krijgt een presentatie te houden. Dat kan dan gaan over de wilde bestuivers en de honingbijen in het gebied, het wildbeheer of de veldovens voor ijzerwinning in een ver verleden. 

Wie ook eens een Heideschouw wil meemaken kan zich opgeven bij de secretaris van de Commissie van Beheer. Door loting wordt bepaald wie uiteindelijk mee kan.