Heidewerkdag 2020

Na een zeer zachte en bij tijden natte februarimaand waarin de winter maar niet wilde doorzetten was het een cadeautje dat op schrikkeldag 29 februari de zon scheen over een weids Rozendaalse Veld. Zo rond de 75 enthousiaste vrijwilligers verzamelden zich om 9.00 uur op het parkeerterrein bij de brandtoren om de handen uit de mouwen te steken tijdens de jaarlijkse Heidewerkdag. De gemeente Rheden had er middels bewegwijzering voor gezorgd dat iedere deelnemer de locatie kon vinden.

Dorus Klomberg opende met een enthousiaste toespraak namens het College van B&W de dag en gewapend met zagen, snoeitangen en een paard werd in pakweg 3 uur een groot stuk heide ontdaan van vliegdennen. 

Een speciaal woord van dank ging uit naar Nienke Moll, de beheerder van het Rozendaalse Veld. Zij neemt afscheid van de gemeente Rheden en gaat bij Natuurmonumenten op de Veluwezoom werken.

De Geërfden van Velp, de Heidewerkgroep, de Hondenuitlaatservices, de BOA’s en nog veel meer partijen hebben de afgelopen jaren uitstekend met haar samengewerkt. Na de traditionele soep en broodjes keerden de deelnemers rond 12.30 tevreden naar huis en begon het zachtjes te regenen op de Rozendaalse Veld.

Bert Kiljan Heidecommissaris