Input visie Rozendaalseveld

Input gevraagd voor visie Rozendaalseveld in het kader van Masterplan Veluwezoom.

De gemeenten Rheden en Rozendaal en de Vereniging Natuurmonumenten werken aan het opstellen van een Masterplan voor de Veluwezoom. De Geërfden van Velp praten daar ook over mee. Op de Algemene vergadering van de Geërfden van Velp van 26 oktober j.l. is daarom aan de Commissie van Beheer gevraagd een visie op te stellen over de toekomst van het Rozendaalseveld.

De Commissie van Beheer wil dat graag doen nadat de inwoners van Velp en Rozendaal en in het bijzonder de Geërfden van Velp de mogelijkheid hebben gehad daar input voor aan te leveren. De Commissie van Beheer vraagt u daarom bouwstenen voor de visie aan te leveren.

De kaders voor de visie worden gevormd door de uitspraken die hierover zijn gedaan in de Schenkingsakten uit 1917 en 1921 en de uitwerking daarvan in het Convenant wat tussen de gemeente Rheden en de Geërfden is gesloten.

De Commissie van Beheer vindt dat de volgende aspecten in de visie naar voren moeten komen: de recreatieve waarden als de toegankelijkheid en de gebruiksmogelijkheden naast de natuurlijke waarden van het bos- en heidegebied. Ook is het gewenst na te denken over de toekomst van cultuurhistorische elementen als de Brandtoren, de Emma-pyramide, de Geërfdenbank, het Openluchttheater en de verkeerssituatie. 

Wij roepen u op om voor 10 december 2021 uw ideeën over de toekomst van dit gebied met ons te delen. U kunt dat doen door via Facebook te reageren of ons een email te sturen cvb@geerfdenvanvelp.nl met uw opmerkingen. Wilt u daarbij uw naam en woonplaats vermelden en tevens of u onroerend goed bezit in het dorp Velp en dus formeel ook Geërfde bent? 

Vast hartelijk dank voor uw bijdrage, 

CvB Geërfden van Velp