Inscharing weide Waterstraat

De weide aan de Waterstraat, ook wel Paardenwei genoemd is het laatst overgebleven weiland van de Geërfden in Velp. Nog steeds bestaat de mogelijkheid hier, tegen geringe vergoeding, vee in te scharen. De inschrijving hiervoor gebeurt in de maand april in café ’t  Pintje te Velp. Zie hiervoor de advertentie in de Regiobode of neem contact op met onze weidecommissaris. De inscharing volgt dan de laatste zaterdag van april of de eerste zaterdag in mei en loopt tot 31 oktober van dat jaar. Zie ook de inscharingsovereenkomst

Bij overinschrijving hebben uitschaarders uit Velp voorrang.

Weidecommissaris Wilco Nieuwenhuis 06-12505565
Kosten inscharing 2019
Paard/Pony uit Velp €140
Koe uit Velp €70
Paard/Pony uit andere locatie €200
Koe uit andere locatie €100
Weiwaarder
Dhr. Henk Verschuur
Haverland 24
6882 EL Velp
Tel. 026 3648132

Inscharing

Inscharing 2019

De Commissie van Beheer heeft op zaterdag 4 mei tien paarden en drie pinken in de Geërfdenwei ingeschaard.

De paarden komen van zes verschillende eigenaren uit Velp en Arnhem. Van Zuivelboerderij IJsseloord bracht drie pinken. De jonge runderen zijn drachtig en zullen komend najaar hun eerste kalf krijgen.

Volgens oeroud gebruik kunnen paarden en runderen voor een bescheiden vergoeding gebruik maken van de twee weide percelen die nog over zijn van een veel groter weidegebied aan de zuidrand van Velp.

Het weideseizoen duurt tot eind oktober. Tot die tijd kunnen we genieten van de vertrouwde aanblik van dieren in de wei.


Het vee staat weer in de wei

Zaterdag 28 april hebben drie Geërfde paardeneigenaren hun dieren ingeschaard in de wei aan de Waterstraat. De zes paarden kregen gezelschap van drie pinken, een roodbonte, een zwartbonte en een witrug. Deze jonge dieren komen van Zuivelboerderij IJsseloord en zijn eigendom van de familie Lubbers, ook Geërfden.

 

De Nederlandse witrug, witrik, ruggeling of aalstreep is geen ras in de zin dat de kleurtekening van het dier altijd vererft. Het is een kleurslag, dat wil zeggen dat de kleurtekening soms vererft, soms niet. Het is mooi om te zien dat er nu drie verschillende pinken in de wei rondlopen.

Alle dieren zullen gedurende het weideseizoen (de Commissie van Beheer houdt als einddatum 31 oktober aan) regelmatig van weideperceel wisselen zodat het gras steeds voldoende tijd krijgt om weer te herstellen van het grazen. Weiwaarder Henk Verschuur (Haverland 24  Velp,  026-364 81 32‬) houdt toezicht op de dieren.

 

 

Inschrijving Vee 2018

Op vrijdagavond 20 april 2018 vond, zoals de traditie het wil, in het Velpse Café ’t Pintje de inschrijving plaats van het vee voor de inscharing in de Geërfdenwei .

   

Tussen 19.00 en 20.00 uur kon men zijn of haar pony, paard of rund bij de Weidecommissie van de Commissie van Beheer  aanmelden voor het weideseizoen van dit jaar. Het ingeschreven vee (5 paarden, 1 pony en drie runderen) wordt op 27 april 2018 om 9.00 uur gezamenlijk toegelaten tot de Geërfdenwei aan de Waterstraat in Velp, ingang Weteringstraat. Wie wil komen kijken is van harte welkom.

 

Beesten in de wei

Zaterdag 29 april j.l. om werden 7 paarden in 3 pinken in de Geërfdenwei losgelaten. De paarden verdwenen meteen naar de verste uithoek van de wei, maar de pinken bleven in de buurt van de belangstellenden die waren komen kijken.

Het groot onderhoud aan de twee percelen weidegrond is vroeg in het voorjaar afgerond. De drainage is klaar en op de delen waar gegraven is werd nieuw gras gezaaid. Ook is het geplande schaatsbaantje aangelegd: als het vriest kan er water uit de sloot op een deel van de wei worden gepompt zodat er geschaatst kan worden!

   

Impressie van de schaatsbaan in de Geërfdenwei, ingang Weteringstraat

2 mei 2015: Inscharing

Op zaterdag 2 mei om 09:00 uur werden 4 paarden en 3 pinken ingeschaard in de weide van de Geërfden in Velp-Zuid. Het inscharen van vee in Velp is al een eeuwenoud gebruik dat jaarlijks plaatsvindt. En het is altijd weer prachtig om te zien hoe fijn de dieren het vinden als ze weer lekker buiten in het groene gras mogen lopen.

4 mei 2013: Inscharing.

Op vrijdag 26 april zijn er, in café ’t Pintje te Velp, 6 paarden/pony’s ingeschreven voor de inscharing aan de vernieuwde paardenweide Waterstraat. Er is nog ruimte voor 1 of 2 paarden. Gegadigden kunnen uiterlijk vrijdag 3 mei daarvoor aanmelden bij de weidecommissaris.

Er is de laatste weken veel werk verzet om de afrastering te vernieuwen. Deze voldeed in de praktijk niet aan de eisen die wij daaraan stellen. In goed overleg met de gemeente Rheden is gekozen voor een Gallangher raster. Dit raster is speciaal ontwikkeld voor paarden. Deze is opgebouwd uit permanentkabel en is buitengewoon duurzaam want hij verbruikt weinig stroom. Bovendien wordt 10 jaar garantie gegeven. Er komt een vaste stroomaansluiting welke zorgt voor een continue spanning van meer dan 5000 volt. De toegangshekken zijn ook verbreed en verstevigd. Naast de vrijwillige inzet van de weidecommissie heeft de firma van Wijncoop & Mulder de nieuwe afrastering opgeleverd.

De Geërfden van Velp bieden al eeuwen lang de mogelijkheid om vee, tegen geringe vergoeding, in te scharen in hun weide. De oorspronkelijke uitschaarders waren kleine boeren die zelf geen of weinig land hadden om hun vee in de zomermaanden te beweiden. Tegenwoordig zijn het particulieren die hun paarden hier onderbrengen. Voor de prijs hoeven ze het niet te laten namelijk 140 euro per seizoen. Voor dit luttele bedrag kan het vee dan van mei tot 31 oktober in de weide.

De inscharing vindt plaats op zaterdag 4 mei, 9.00 uur aan de Weteringstraat in Velp. Het is altijd weer een leuk gezicht om de paarden en pony’s te zien genieten van hun vrijheid. Ze hebben ten slotte 6 maanden op stal gestaan.