Jaarverslag Brandtoren 2023
de allerlaatste van Dick Tiemens als bestuurder

        IBAN: NL73 INGB 0003 4387 14

Arnhem, 15 januari 2024                                        

Geliefde torenvriendinnen & vrienden,      

Als Brandtoren heb ik dit keer veel te vertellen. Louter positieve ontwikkelingen, in tegenstelling dus tot jullie mensenwereld. Dick praat mij van tijd tot tijd bij en daar word ik niet bepaald vrolijk van. Uitzichtloze wrede oorlogen op een opwarmende aarde. Wel las Dick mij zijn Kerstoverweging voor, een lichtpunt.

Over nu naar mijn wereld daar op het Rozendaalse Veld.

IK HEB EEN NIEUW BESTUUR GEKREGEN

Ben ik even blij dat ik recentelijk de moed had Dick te confronteren met de vraag hoe hij dacht over zijn leeftijd en mijn toekomst. Ik liep er al een tijdje mee rond – nou ja, figuurlijk dan – en plotseling durfde ik het. Dick pakte het geweldig goed op en zo kan ik nu melden dat mijn oprichters Pieter van Veen, Tijn van Beek en Dick Tiemens als bestuursleden van mijn stichting zijn teruggetreden. Ze zijn vervangen door een negental bestuursleden uit de kring van de Geërfden van Velp, te weten: M.E. Pluim, R.N. Brugge, J.W.M. Wassing, G.M. Kiljan, P. Meijboom, H.J.A. Mol, R.R. Driessen, C. van der Plas en A.A. Lubbers: één dame en acht heren. Heel fijn is het dat mijn stichting gewoon blijft bestaan en dat er dus verder niks verandert, ook mijn IBAN blijft hetzelfde!! Ik reken dus ook weer gewoon op mijn trouwe contribuanten. De helft van hun bijdragen gaat naar de verzekering en de belachelijk hoge bankkosten, de andere helft wordt toegevoegd aan het Onderhoudsfonds. Mijn stichting kent geen strijkstok en dat blijft ook zo! Alle donaties worden zeldzaam transparant vermeld en verantwoord. Dick zelf is nu ook afgetreden en dit is dus zijn laatste product als penningmeester / secretaris. Gelukkig blijft hij aan als mijn fluisteraar. Los gezongen van het financiële jaarverslag kunnen Dick en ik dus voortaan onbegrensd filosoferen over bijvoorbeeld wat er veertien miljard jaar geleden aan de oerknal vooraf ging en dus over het ‘niets naar iets’, een kwestie die tot nu toe onopgehelderd is gebleven. Ook het feit dat ik als stalen constructie zelfstandig nadenk vereist diepgaander kwantum-analyse. Ik verheug mij daar nu al op! 

MONUMENTENSTATUS    

In een brief d.d. 21 december 2023 maakte de gemeente Rozendaal officieel bekend dat ik als Brandtoren – op grond van art. 3 van de Erfgoedverordening – ben aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Dat houdt dus in dat ik niet meer gesloopt mag worden wegens mijn belang voor de gemeenschap. Ik ben dus behouden en zal voor altijd blijven staan op het Rozendaalse Veld!!  “Niets komt vanzelf en weinig is blijvend’, sprak Willy Brandt en als Brandtoren voel ik dat ook zo. Op 28 februari 1990 van de ondergang gered en na veel inspanningen nu met een – naar de mens gesproken – vooralsnog blijvend perspectief…

ONDERHOUDSBEURT

Ik voorzie dit jaar een onderhoudsbeurt, bekostigd uit diverse bronnen, zoals Vattenfall, mijn onderhoudspotje, de gemeente Rozendaal,  de Geërfden van Velp, alsmede mijn trouwe donateurs en vrienden   U hoort daar binnenkort meer over!

EPILOOG

Dit was mijn Jaarverslag 2023. Ik verheug me alweer op alle fietsers en wandelaars die op mijn bank een wijle willen mijmeren en die mijn eerste zes meter beklimmen. Met dank voor de giften en met hartelijke groet, alsmede de beste wensen voor 2024, tekent mijn Torenfluisteraar 

Dick Tiemens     

Het bijbehorende Financieel Verslag 2023 van Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld is in PDF te lezen. Klik hier om het document te openen in een nieuw venster.