Jaarverslag 2005

Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

De commissie van Beheer bestond op 1 januari 2005 uit de volgende personen.

Voorzitter M. Wolff aftredend 2006
Ondervoorzitter J.C. Driessen aftredend 2010
Secretaris P.M.C. Hoefsloot Schmeink aftredend 2010
Penningmeester B.L.A. Tol aftredend 2006
Heidecommissaris J.P.G. de Klein aftredend 2008
Weidecommissaris P.P. Roelofsen aftredend 2008
Heidecommissie M. Schellingerhout aftredend 2008
Heidecommissie
Weidecommissie E. Riggeling aftredend 2010
Weidecommissie H.R.W. Gerritsen aftredend 2006

Tijdens de Algemene Vergadering op 16 maart 2005 traden de heren Wolff en Gerritsen af. De door het bestuur voorgedragen kandidaten werden met algemene stemmen gekozen. Het bestuur ziet er dan als volgt uit.

Voorzitter M. Schellingerhout aftredend 2008
Ondervoorzitter J.C. Driessen aftredend 2010
Secretaris P.M.C. Hoefsloot Schmeink aftredend 2010
Penningmeester B.L.A. Tol aftredend 2006
Heidecommissaris J.P.G. de Klein aftredend 2008
Weidecommissaris P.P. Roelofsen aftredend 2008
Heidecommissie T. Lubbers aftredend 2008
Heidecommissie
Weidecommissie E. Riggeling aftredend 2010
Weidecommissie T. Hillemans aftredend 2006

Voor de afhandeling van de lopende zaken kwam het bestuur afgelopen jaar 5x in vergadering bijeen, er was regelmatig email en telefonisch contact over zaken welke niet konden wachten op een volgende vergadering. Een subcommissie heeft het goede doelen beleid in kaart gebracht en er was regelmatig overleg met de Gemeente waarvan 2x op bestuurlijk niveau.

De jaarvergadering werd, zoals reeds gememoreerd, op 16 maart 2005 gehouden en werd bezocht door het voltallig bestuur, minus de door ziekte gevelde voorzitter Mauri Wolff, 37 Geërfden, Nienke Moll (gemeente),Frank Bolder (WBE)  en Alliantie directeur Stef de Wit.

De 2 door ons gesponsorde concerten in de muziektent in het Villapark te Velp werden voor het eerst op de zondagmiddag gehouden. Op 12 juni de “Old Izer Jazzband” en op 4 september “De Fanfare van de eerste Liefdesnacht”. Deze concerten waren zeer geslaagd met een goede opkomst. Wij gaan dus ook door op de zondagmiddag. De organisatie was in handen van de Alliantie.

Financieel

Het jaar 2004 werd afgesloten met een batig saldo voor zowel de Geërfden als voor de Stichting Geërfdenfonds. Het batig saldo van de Geërfden is volgens de wens van de vergadering overgeboekt naar de stichting. De heren Schaefer en Scholten hebben op 21 februari  2005 ten huize van de penningmeester de bescheiden gecontroleerd. Op voordracht van beide heren, werd door de aanwezigen Geërfden het bestuur decharge verleent voor het gevoerde financieel beleid. De heren Scholten en Kranenburg vormen de nieuwe kascommissie.

Geërfdenweide Waterstraat

De inschrijving vond op 22 april plaats in ’t Pintje,waarna de inscharing op 30 april volgde. Het weidegeld was onveranderd 120,00 euro voor een paard en  60,00 euro voor een koe. De plannen voor de herinrichting van de weide wachten op een wijziging van het bestemmingsplan. Dit zal naar verwachting nog 2 jaar duren. Onze bezwaren tegen de ligging en grootte van de toekomstige weide bestaan nog steeds. De definitieve plannen zullen aan de Geërfden, in een volgende Algemene Vergadering, ter goedkeuring worden voorgelegd.

Weide Brummen

Met het ministerie van LNV is voor de Amtswaard te Brummen, die in eigendom is van de Stichting Geërfdenfonds, een Natuurbeheersovereenkomst afgesloten. Tevens zijn wij er in geslaagd deze weide voor 5 jaar te verpachten, uiteraard onder de condities van de natuurbeheersovereenkomst.

Weide Havikerwaard

Deze grond is langdurig verpacht en valt binnen de plannen Havikerpoort. Wat dit voor ons voor consequenties heeft is nog niet duidelijk maar wij zullen de ontwikkelingen met argusogen volgen.

Rozendaalse Veld

Het bestuur was betrokken bij de, door de gemeente, opgestelde beleidsvisie tbv het Rozendaalse Veld en kan zich hier volledig in vinden.

Op 26 februari 2005 heeft de Gemeente in samenwerking met de Geërfden weer een heidewerkdag georganiseerd. Deze wederom succesvolle dag begint een leuke en goede traditie te worden en wij zullen hier zeker aan blijven meewerken.

De traditionele Heideschouw vond op 27 augustus plaats. Hierbij waren ondermeer aanwezig Wethouder Jansen van de gemeente Rheden, Wethouders Brouwer en Mandema van de gemeente Rozendaal, mevr. Pieterse (gemeentesecretaris Rozendaal),Frank  Bolder (WBE), Nienke Moll (gemeente Rheden),Dhr.Gunning (Imkervereniging),regionalebladen en een delegatie van het bestuur.

Overige zaken

  • Het boek “Begraven in Velp”, over de begraafplaats aan de Reinaldstraat, is met 500 euro gesubsidieerd.
  • Voor het nog uit te geven fotoboekje “Herinneringen aan de Bevrijding van Velp” door Velp voor Oranje is eveneens 500 euro toegezegd. Dit boekje zal begin 2006 verschijnen.
  • Het op de vorige Algemene Vergadering aangedragen verzoek tot subsidiering van het educatieproject van de Imkervereniging is door ons gehonoreerd.
  • De reeds tijdens de Algemene Vergadering van 2003 toegezegde financiële bijdrage ten behoeve van de horeca voorziening bij het openluchttheater Pinkenberg, “De Velpsche Geërfdenhut”, is nog steeds niet benut en zal dan ook voor het jaar 2006 gereserveerd worden.
  • In 2005 heeft het bestuur weer 10 lammetjes van de Rhedense Schaapskudde geadopteerd.
  • Ten behoeve van de kinderspelen op Koninginnedag is er wederom een donatie van 250 euro gegeven aan Velp voor Oranje.
  • Als laatste, maar toch niet onbelangrijk, is eind november 2005 de website www.geerfdenvanvelp.nl de lucht in gegaan.

 

Februari 2005