Jaarverslag 2008

Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

De commissie van Beheer bestond op 1 januari 2008 uit de volgende personen.

Voorzitter Maarten Schellingerhout aftredend 2014
Ondervoorzitter Hans Driessen aftredend 2010
Secretaris Pieter Hoefsloot Schmeink aftredend 2010
Penningmeester Bob Tol aftredend 2012
Heidecommissaris Jop de Klein aftredend 2014
Weidecommissaris Paul Roelofsen aftredend 2014
Heidecommissie Teun Lubbers aftredend 2012
Heidecommissie
Weidecommissie Evert Riggeling aftredend 2010
Weidecommissie Tom Hillemans aftredend 2012

De Commissie van Beheer kwam 7x in vergadering bijeen ook was er regelmatig email en telefonisch contact over zaken welke niet konden wachten op een volgende vergadering. Er was regelmatig overleg met de Gemeente waarvan 2x informeel op bestuurlijk niveau en 3x een veldbezoek op het Rozendaalse Veld. Hier volgt een chronologisch overzicht van het jaar 2008.

Januari

In deze maand bereikt de commotie over het Rozendaalse Zand haar climax. De CvB wordt gedwongen een Buitengewone Vergadering uit te schrijven en te houden over de door haar verleende instemming tot het herstel van het stuifzand. Het wordt een rumoerige vergadering waar 155 geërfden aanwezig zijn. Over en weer worden de ingenomen standpunten verdedigd. Met als resultaat een duidelijke meerderheid voor de mening van de opposanten. Zie de desbetreffende notulen.

Februari

In deze maand is de Algemene Vergadering gehouden die naast de gebruikelijke agendapunten grotendeels in het teken van het handelen van de CvB betreffende het stuifzand staat. Het levert zelfs een motie van wantrouwen op, die na een heftig debat met 74 tegen 22 stemmen wordt verworpen. Tevens worden er tegenkandidaten naar voren geschoven om de plaats van de aftredende en herkiesbare zittende bestuursleden in te nemen. De herkiesbare CvB-leden worden allen met ruime meerderheid herkozen. Nog vermeldenswaardig zijn de door de CvB opgestelde randvoorwaarden mbt de herinrichting van de weide aan de Waterstraat. De AV kan zich hier volledig in vinden. In antwoord op de vraag van de heer Gunning om een actualisatie van ons reglement wordt een commissie benoemd. Voor meer informatie over de Algemene Vergadering verwijzen wij naar de notulen.
De op 23 februari gehouden Heidewerkdag is weer een enorm succes. Het bewijst maar weer dat de Velpse bevolking betrokken is bij het Rozendaalse Veld.

Maart / April

De inschrijving op 18 april voor de inscharing van 26 april leverde 8 paarden en 2 koeien op. Het is altijd weer een pracht gezicht als de paarden vanuit hun winterstalling de wei in rennen en zich even helemaal uit kunnen leven.

Mei

Traditioneel is de CvB weer aanwezig bij de dodenherdenking in het Villapark en wordt er namens de geërfden een krans gelegd.

De heidecommissie heeft in deze maand ook weer een veldbezoek gebracht aan het Rozendaalse Veld. Tijdens dit veldbezoek is oa de problematiek rond de Emmapyramide aan de orde geweest.

Juni

Op 29 juni wordt dit jaar het eerste Geërfdenconcert gegeven. De soulformatie Brand New Bag treedt als eerste op. De publieke belangstelling valt wat tegen.

Juli

Deze maand wordt het door ondermeer de geërfden gesponsorde boek “Vogels van de Veluwezoom” gepresenteerd. Het is een bijzonder leerzaam en informatief boekwerk geworden.

Bij het uitscharen van de koeien blijkt de weide vol te staan met St.Jacobskruiskruid. Dit kruid is zeer giftig voor paarden en koeien. Zij laten het echter tijdens de groei- en bloeiperiode staan vanwege de bittere smaak die het heeft. Maar gemaaid en gedroogd, verdwijnt de smaak en wordt het met het overige maaisel gegeten. Alle reden dus om het rigoureus te verwijderen.15 weidevrienden en vriendinnen gaan zaterdag 12 juli aan de slag. Gewapend met schop, spade, emmer en werkhandschoenen. De dreigende donkere wolken die af en toe hun plas loosden kunnen hun niet van het doel, de weide moet vrij van dit kruid, afbrengen. Om 14.00 uur is de klus geklaard. St.Jacobskruiskruidkwam vroeger alleen in het zuiden van Limburg voor. Maar de bermbewaarders, zoals Rijkswaterstaat en gemeenten, hebben het jaren geleden hier ook gezaaid om een mooie kruiden- en kleurrijke berm te creëren. Nu is dit gelukkig verboden maar we zitten nog wel met gevolgen van deze ecologische daad.

Op verzoek van de paarden eigenaren zijn er twee schuilhutten geplaatst. Dit wordt geen succes. De paarden gebruiken de hutten meer als schuurpaal dan als schuilplaats. Een van de hutten heeft het dan ook al begeven.

Augustus

Het concert van orkest De Ereprijs op 22 augustus, met onvervalste smartlappen wordt door maar een paar diehards in de regen beluisterd.

De weidecommissie heeft alle weiden geschouwd en geen onvolkomenheden geconstateerd. Een externe deskundige heeft ook gekeken naar onze weide in Brummen. Het kruidenrijk landschap ontwikkeld zich positief en het lijkt erop dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over de subsidievoorwaarden.

De Heideschouw op 30 augustus staat in het teken van het herstel van het Rozendaalse Zand en de Brandtoren. Tevens worden de vrijwilligers, die 2-wekelijks op het Rozendaalse Veld actief zijn, in het zonnetje gezet.

September

The Sillyphonic Orchestra geeft op 14 september het laatste geërfdenconcert van dit seizoen. Met ongeveer 350 bezoekers voor alle concerten samen was het een teleurstellend jaar. Maar ja die regen!

Oktober

De gemeente deelt ons mede dat de bossen ten zuiden van de Bovenallee een onderhoudsbeurt ondergaan.

November

De ingestelde commissie ter herziening van ons reglement is klaar met haar werk en de voorgestelde wijzigingen staan sinds begin december op onze website. Op de AV van 2009 wordt het aan de geërfden voorgelegd.

Naschrift: in januari 2009 blijkt 1 der leden van de commissie ter elfder ure nog wijzigingen te willen. De CvB die hecht aan een eensluidend voorstel van de commissie heeft het dan ook naar de commissie terug verwezen

December

De gemeente Rheden heeft ons benaderd om een grondruil te bespreken, dit als gevolg van de herinrichting van de weide aan de Waterstraat. Het betreft hier een ruil van 1,45ha aan de Waterstraat met ongeveer 2,1ha aan Berg en Heideweg. Dit wordt aan de AV voorgelegd.

De commissie van beheer van de Geërfden van het dorp Velp.

19 maart 2009