Jaarverslag 2009

Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Geërfdenfonds
Algemeen 

De commissie van Beheer bestond op 1 januari 2009 uit de volgende personen.

Voorzitter Maarten Schellingerhout aftredend 2014
Ondervoorzitter Hans Driessen aftredend 2010
Secretaris Pieter Hoefsloot Schmeink aftredend 2010
Penningmeester Bob Tol aftredend 2012
Heidecommissaris Jop de Klein aftredend 2014
Weidecommissaris Paul Roelofsen aftredend 2014
Heidecommissie Teun Lubbers aftredend 2012
Heidecommissie
Weidecommissie Evert Riggeling aftredend 2010
Weidecommissie Tom Hillemans aftredend 2012

De Commissie van Beheer kwam 5x in vergadering bijeen ook was er regelmatig email en telefonisch contact over zaken welke niet konden wachten op een volgende vergadering. Er was regelmatig overleg met de gemeente Rheden waarvan 2x op bestuurlijk niveau. Hier volgt een chronologisch overzicht van het jaar 2009.

Januari

Geen bijzonderheden

Februari

Op 28 februari was er de Heidewerkdag die zelfs landelijke aandacht kreeg in het NCRV programma Plaza. Onze voorzitter moest er vroeg voor uit de veren. De opkomst was, met 80 tot 100 personen, weer groot en het verrichte werk was bovenverwachting. Aan het einde van de ochtend was dan ook iedereen voldaan en hongerig. De broodjes en erwtensoep van snackbar Rokin uit Velp viel dan ook in goede aarde.

Maart

Op 19 maart werd de Algemene Vergadering gehouden. De vergadering had als belangrijkste agendapunt de grondruil van een gedeelte weide Waterstraat tegen het gemeentelijke perceel aan de Berg en Heideweg. De CvB krijgt toestemming om de onderhandelingen, met inachtneming van in 2008 vastgestelde randvoorwaarden, voort te zetten. Het definitieve plan wordt daarna aan de geërfden ter goedkeuring voorgelegd.

April / Mei

De inschrijving op 24 april voor de inscharing van 2 mei leverde 10 paarden op. Een paard kon zich niet gedragen in de groep en is na de eerste dag alweer vertrokken.

Tijdens het bestuurlijke overleg met gemeente is de veiligheid op Kluizenaarsweg weer besproken en het lijkt erop dat het een schuiven van verantwoordelijkheden tussen de betrokken gemeenten wordt.

Wethouder Elsenaar samen met wethouder Tiemens aanwezig bij dit overleg geeft aan dat de gemeente Rheden de plannen voor de verbreding van deA12 tezamen met de pArk 12 visie ondersteunt. Dat dit niet strookt met de gepresenteerde plannen voor de herinrichting van de weide Waterstraat betreurt hij. De CvB geeft aan dat het voor deze gewijzigde plannen toestemming zal vragen aan de Algemene Vergadering . De wethouder voelt dit ook zo en geeft aan de kosten voor de te houden Buitengewone Vergadering te dragen.

Traditioneel is de CvB aanwezig bij de dodenherdenking in het Villapark en wordt er namens de geërfden een krans gelegd.

Juni

De achtste van deze maand was de dag dat een afvaardiging, van de CvB, op audiëntie mocht komen bij de nieuwe burgervader van de gemeente Rozendaal. Het was een gezellige kennismaking waarin wij hem ook uitgenodigd hebben voor de Heideschouw. Later die dag zijn we nog op bezoek geweest, voor een kennismaking, bij onze buren aan de Waterstraat, Volkstuin vereniging De Wetering.

Zo’n 200 man/vrouw was aanwezig bij het eerste Geërfdenconcert van dit jaar. Het orkest KNIJN gaf een wervelend optreden. Gelukkig was de man van het (zon)licht niet ondeugend en liet de sprinklerinstallatie met rust. Het benauwde weer was er wel de oorzaak van dat er een aanval gedaan werd op de aanwezige biervoorraad. De economische waarheid dat bij schaarste de prijzen stijgen liet zich ook hier gelden de bierprijs steeg van 1 euro 50 naar 2 euro.

Juli

Op 11 juli werd het stuifzand geopend. Het was een feestelijk gebeuren waarbij stil gestaan werd bij de opgeroepen emoties en de trekkers van het project in het zonnetje werden gezet.

Op 16 juli, het door ons mede mogelijk gemaakte herstel van het monumentje in het park Daalhuizen wordt met een feestje en expositie, over de geschiedenis van het landgoed, onthuld.

Ook in deze maand heeft de CvB ambtelijk overleg over de herinrichting van de weide aan de Waterstraat. De gemeente heeft de plannen ingepast in de pArk12 visie. De Commissie van Beheer kan zich er in vinden. Afgesproken wordt de plannen verder uit te werken en voor te leggen aan een Buitengewone Vergadering in september van dit jaar.

Augustus

Op 21 augustus kwam het orkest Ereprijs voor een geërfdenconcert naar het Villapark. De dreigende regen gooide wat roet in het eten, maar het was weer een enerverend concert. 29 augustus is de uit het convenant voortvloeiende Heideschouw gehouden. Hierbij waren ondermeer aanwezig het voltallige college van B&W van de gemeente Rozendaal en de Rhedense wethouder Tiemens. De heide, getroffen door het heidehaantje, zag er bruin uit maar het stuifzand ontwikkelt zich volgens verwachting. Deze schouw is vooral bedoeld om op informele wijze het wel en wee van het Rozendaalse Veld te bespreken maar dat laat onverlet dat het gevoerde beheer kritisch wordt geschouwd.

September

Het 75 jarige bestaan van het Openluchttheater konden wij natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. Tijdens deze gezellige middag kreeg de directeur van de Alliantie een Koninklijke onderscheiding. De 13de september was er alweer het laatste Geërfdenconcert van dit jaar The Pheasant Pluckers, ook nu speelde het weer ons parten. Het totale aantal bezoekers, van de 3 concerten, houdt de Alliantie op zo’n 300 en wij op dik 400. We gaan er geen ruzie over maken.

24 september is de Buitengewone Vergadering gehouden, met als enig agendapunt de grondruil Waterstraat – Berg en Heideweg. De CvB kreeg van de vergadering toestemming om de grondruil door te zetten onder de voorwaarde die al eerder was gesteld nl draagvlak bij de buurtbewoners.

Oktober / november / december

Deze maanden werden voornamelijk gebruikt om de grondruil uit te werken, waarbij vlak voor de kerst mondeling overeenstemming kon worden bereikt.
In deze periode gaven onze gewaarde medebestuursleden Hans Driessen en Evert Riggeling te kennen niet voor een nieuwe periode van CvB-lid te opteren.

De Reglement Commissie is nog 1 keer bijeen gekomen en heeft onderling overeenstemming bereikt over het voor te leggen reglement.

De commissie van Beheer heft vervolgens het jaar afgesloten met een gezellig dineetje bij restaurant de Watermolen in Velp.

De commissie van beheer van de Geërfden van het dorp Velp.

18 februari 2010