Jaarverslag 2010

Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

Het was een rustig jaar waarin de Commissie van Beheer 4x bijeenkwam. Daarnaast was er regelmatig email en telefonisch contact. Communicatie met de gemeente Rheden verliep voornamelijk via email en telefoon, belangrijkste onderwerp was uiteraard de geplande grondruil.

De commissie van Beheer bestond op 1 januari 2010 uit de volgende personen.

Voorzitter Maarten Schellingerhout aftredend 2014
Ondervoorzitter Hans Driessen aftredend 2010
Secretaris Pieter Hoefsloot Schmeink aftredend 2010
Penningmeester Bob Tol aftredend 2012
Heidecommissaris Jop de Klein aftredend 2014
Weidecommissaris Paul Roelofsen aftredend 2014
Heidecommissie Teun Lubbers aftredend 2012
Heidecommissie
Weidecommissie Evert Riggeling aftredend 2010
Weidecommissie Tom Hillemans aftredend 2012

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste zaken.

Januari

Ter voorbereiding op de Algemene Vergadering kwam de Commissie van Beheer 1x bijeen.

Februari

Vlak voor de Algemene Vergadering deelde gemeente Rheden ons mee dat de geplande grondruil uitgesteld diende te worden omdat de feitelijke situatie (opstallen) in strijd met het vigerende bestemmingsplan is. Wij moeten wachten tot dit bestemmingsplan gewijzigd is.

Op 18 februari is de Algemene Vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werd het uit 1926 stammende reglement, op enkele onderdelen, gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft het beperken van de zittingsduur van de CvB-leden tot maximaal 2 periodes van 6 jaar.  De benoemingstermijn van de bestuursleden Hans Driessen en Evert Riggeling liep af en zij hadden aangegeven niet herkiesbaar te zijn en werden, op voordracht, opgevolgd door Jan Schaeffer en Wilco Nieuwenhuis. Onze secretaris Pieter Hoefsloot was wel herkiesbaar en werd herkozen.

Het afscheid van Hans Driessen, die de Geërfden 44 jaar gediend heeft, kreeg speciale aandacht door de aanwezigheid van wethouder Hans Elsenaar en de voorzitter van Velp voor Oranje, Gety Hengeveld. Zij spraken beide hun erkentelijkheid uit en dankten hem voor zijn grote verdienste voor de Velpse samenleving. Ook onze voorzitter stond langdurig stil bij zijn grote betrokkenheid bij de Velpse samenleving en zijn langdurige bestuurstaken.

De geplande Heidewerkdag op 27ste van deze maand moest afgelast worden ivm het aanhoudende winterse weer.

Maart

In de in deze maand gehouden bestuursvergadering werden de nieuwe bestuursleden verwelkomd en hun taken vastgesteld. De nieuwe commissie leden kregen de volgende functies.

Weidecommissie Wilco Nieuwenhuis aftredend 2016
Heidecommissie Jan Schaeffer aftredend 2016

 

April

Op 16de van deze maand herdachten wij de bevrijding van Velp 65 jaar geleden.

In restaurant de Bronckhorst te Rheden heeft het bestuur, op 17 april, met een gezellig diner afscheid genomen van Hans Driessen en Evert Riggeling.

Mei

Direct de eerste dag van deze maand konden wij in onze weide aan de Waterstraat 14 paarden/pony’s verwelkomen.

Op 4 mei hebben wij traditie getrouw acte de presence gegeven bij de jaarlijkse dodenherdenking in het Villapark. De krans werd gelegd door Teun Lubbers en Jan Schaeffer.

Ook heeft het bestuur deze maand vergaderd. Agendapunten waren ondermeer de uitgestelde grondruil en de komende Heideschouw. Tijdens deze vergadering kwam ook het verzoek tot onderdak van de Stichting Behoud Karakter Velp ter sprake. Zij wilde graag een achterban creëren om zo sterker te staan in de belangenbehartiging. De Commissie van Beheer heeft dit verzoek, na rijp beraad, afgewezen om reden dat het te ver af staat van onze taak: Het: beheren van de gemeenschappelijke bezittingen van de Geërfden van Velp. Ook het gevaar van belangentegenstelling tussen de geërfden en een individuele geërfde was in onze ogen te groot.

Juni / Juli

Op 17 juni geeft Natuurmonumenten ons en de gemeente voorlichting over hun wensen tot uitbreiding van het begrazingsproject. Dit zou betekenen dat het gedeelte van het Rozendaalse Veld, ten noorden van de Koningsweg, weer ingerasterd dient te worden. De Commissie van Beheer is niet enthousiast maar is bereid om een concreet plan aan de Algemene Vergadering voor te leggen. Tot op heden hebben wij niets meer vernomen.

Op 27 juni was er dan het eerste geërfdenconcert van het jaar. Captain Jetlag and the Cityhoppers traden op voor ongeveer 130 man/vrouw en het was eindelijk weer eens heerlijk weer.

Augustus

27 augustus was orkest De Ereprijs te gast in het Villapark voor ons 2de geërfdenconcert. Door de aanhoudende hevige regenbuien was de opkomst van het publiek gering.

Een dag later hielden wij de Heideschouw. Wij hielden ons hart vast, maar mochten en ons gelukkig prijzen met de enige 3 droge uren dat weekend. Uit voorzorg was er een huifkar geregeld die het geheel een bijzonder cachet gaf. De beide wethouders uit Rozendaal en onze wethouder Tiemens waren erbij. Elmar Prins was uitgenodigd als spreker / deskundige. Hij betoogde ondermeer dat recreatieve druk goed is voor de biodiversiteit in het gebied. Waarvan acte. Totaal waren er 26 genodigden die van de schouw genoten. De heide had zich redelijk hersteld van het heidehaantje, die vorig jaar zo vreselijk huis gehouden had.

September

Met het laatste Geërfdenconcert sloot de Beezzzty Bigband uit Dieren en omstreken op 12 september het Monumentenweekend af. We praten er niet meer over. Het weer was bar en boos. En daar kon dit enthousiaste orkest ook niets aan veranderen.

Oktober / november / december

Ter afsluiting van het lopende jaar werd er in oktober en december nog vergaderd. Er is nog steeds geen voortgang in de grondruil. Rijkswaterstaat meldde zich na lange tijd weer en wil opnieuw haast maken met de grondtransactie ter verbreding van de A12. Voorts was er enige beweging in de plannen tot ophoging van de Emmapyramide. De  Commissie van Beheer heeft vooruitlopend op de aflopende Natuurbeheersovereenkomst mbt de weide in Brummen een nieuw subsidieverzoek bij de provincie ingediend. De paarden moesten hun winterstalling weer opzoeken en wij hopen hen volgend jaar weer terug te zien.

De commissie van beheer van de Geërfden van het dorp Velp.

23 februari 2011