Jaarverslag 2011

Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

Het was een rustig jaar waarin de Commissie van Beheer 6x in vergadering bijeenkwam. Daarnaast was er regelmatig onderling email en telefonisch contact. Communicatie met de gemeente Rheden verliep op dezelfde wijze en er was een bestuurlijk overleg in de maand mei.

De Commissie van Beheer bestond op 1 januari 2011 uit de volgende personen.

Voorzitter Maarten Schellingerhout aftredend 2014
Ondervoorzitter
Secretaris Pieter Hoefsloot Schmeink aftredend 2016
Penningmeester Bob Tol aftredend 2012
Heidecommissaris Jop de Klein aftredend 2014
Weidecommissaris Tom Hillemans aftredend 2012
Heidecommissie Teun Lubbers aftredend 2012
Heidecommissie Jan Schaeffer aftredend 2016
Weidecommissie Paul Roelofsen aftredend 2014
Weidecommissie Wilco Nieuwenhuis aftredend 2016

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste zaken.

Januari

Binnen een jaar na zijn afscheid als lid van de Commissie van Beheer overleed op de 5de Hans Driessen. Met de tocht die ondermeer langs zijn klokkenspel in het Villapark ging konden wij afscheid nemen van deze Velpse burgervader en werd hij op 11 januari begraven.

Op 17 januari was er een CvB vergadering ter voorbereiding op de Algemene Vergadering in februari.

Februari

Op 23 februari was er de Algemene Vergadering die met +/- 30 geërfden matig bezocht genoemd kan worden. Wij stonden nog even stil bij het overlijden van Hans Driessen. Belangrijkste onderwerpen waren de oproep tot benoemen van goede doelen, nu de beheerssubsidie voor de weide in Brummen onherroepelijk is vrijgevallen en de toelichting op de ophoging van de Emmapiramide.

Een paar dagen later was op de 26ste de Heidewerkdag. Met ongeveer 60 vrijwilligers werd ongeveer 5ha, van jonge dennetjes, geschoond.

Maart

De 28ste van deze maand kwam de CvB bijeen om de Algemene Vergadering te evalueren en het beleid voor 2012 uit te zetten.

April

“Boer is troef” was de kreet in april. Met het oog op de door ons allang gewenste uitbreiding van het grondbezit in Velp gingen wij voor de joker in dit kaartspel. Zo startte onze betrokkenheid bij het project Velperwaarden. Wij komen hierop terug in de Algemene Vergadering van 2012.

De inschrijving voor de geërfden weide aan de Waterstraat was gering. Waarschijnlijke oorzaak de onduidelijkheid over de parkaanleg die in het najaar van start zal gaan.

Mei

Traditioneel herdachten wij de gevallenen op 4 mei tijdens de Dodenherdenking met een kranslegging in het Villapark.

Eind mei was er bestuurlijk overleg met wethouder Harriet Tiemens, van de gemeente Rheden. Onderwerpen waren ondermeer de grondruil, rodelbaan, Emmapiramide en de Velperwaarden.

Juni / Juli

Begin van deze maand kwam de CvB in vergadering bijeen voor de behandeling van reguliere zaken.

Op 26 juni was er dan met het Gelders Fanfare Orkest het eerste geërfdenconcert van dit seizoen.

Het trok 200/250 bezoekers

Op 7 juli was het bestuur te gast bij onze pachter Geert van Hussel. Na de schouw van onze weide in Brummen sloten wij de dag af met een gezellige picknick bij de pachter.

Augustus

De buren op het Rozendaalse Veld starten de aanleg van de heidecorridor, ook het Rozendaalse Veld wordt hier voor een klein deel bij betrokken. Er zijn geen ingrepen in dit gedeelte voorzien.

Aan het einde van deze maand was er de traditionele heideschouw. Wij konden hier met de wethouders Harriet Tiemens (Rheden) en Arno Adema (Rozendaal) het door de gemeente Rheden gevoerde beheer schouwen. Gelukkig had ons mede CvB-lid Wilco een huifkar geregeld en bleef het tussen de buien droog.

September

Het 2de geërfdenconcert met Captain Gumbo was gezellig en er waren zo’n 150 tot 200 bezoekers. Ook hier was het weer droog tussen de buien.

Eindelijk werd dan na een dik jaar bakkeleien de ruilovereenkomst, gedeelte weide Waterstraat met weide Berg en Heideweg, getekend. Het wachten is nu op het passeren van de notariële akte.

Op de 26ste was er weer een reguliere CvB vergadering.

Oktober

Tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van het park in de geërfdenweide werden er op de 18de van de maand explosieven aangetroffen. Een week later werden deze ter plekke tot ontploffing gebracht. Zo kreeg Velp-Zuid even zijn eigen stuivend zand.

De ophoging van de Emmapiramide naderde zijn voltooiing en op de 20ste werd het hoogste punt bereikt. De officiële opening zal in het eerste kwartaal van 2012 plaatsvinden.

Ook het gevraagde herstel van Rodelbaan, bij de Pinkenberg, kon op warme steun van de CvB rekenen.

November / December

De CvB kwam in deze periode 2 maal bijeen. Op 14 november voor het reguliere overleg en 8 december om de ingediende goede doelen cq sponsor verzoeken te beoordelen. Het aantal aanvragen stelt ons, na de dringende oproep tijdens de afgelopen AV en de aankondiging op onze website, teleur. Wij komen hier in de AV van 2012 op terug.

Onder leiding van bemiddelaar Joep Verburgh kwam er een convenant, mbt de Velperwaarden, tot stand welke op 19 december getekend werd. Dit convenant geeft ons een goede uitgangspositie om in de toekomst gronden in de Velperwaarden te verwerven.

De Dienst Regelingen van het ministerie van ELI berichte ons tenslotte dat de gevraagde toekenning voor de beheerssubsidie, weide Brummen, vertraging heeft opgelopen.

De commissie van beheer van de Geërfden van het dorp Velp.

29 februari 2012