Jaarverslag 2012

Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

Het was wederom een vrij rustig jaar waarin de CvB 4 keer in bestuursvergadering bijeen kwam. Daarnaast was er regelmatig onderling contact. De voorzitter en de weidecommissaris bezochten nog diverse bijeenkomsten over de afwikkeling van het convenant inzake de Velperwaarden en zij hadden het druk met de afwikkeling van de grondruil met de Gemeente Rheden. Het overleg over het Rozendaalse Veld stond in het teken van de evaluatie van het bosbeheer.

De CvB bestond op 1 januari 2012 uit de volgende personen:

Voorzitter Maarten Schellingerhout aftredend 2014
Ondervoorzitter
Secretaris Pieter Hoefsloot Schmeink aftredend 2016
Penningmeester Bob Tol aftredend 2012
Heidecommissaris Jop de Klein aftredend 2014
Weidecommissaris Tom Hillemans aftredend 2012
Heidecommissie Teun Lubbers aftredend 2012
Heidecommissie Jan Schaeffer aftredend 2016
Weidecommissie Paul Roelofsen aftredend 2014
Weidecommissie Wilco Nieuwenhuis aftredend 2016

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste zaken uit het jaar:

Januari

Het nieuwe Geërfdenjaar 2012 begon geheel in stijl met een borrel en wel doordat een afvaardiging van de CvB de nieuwjaarsborrel van Wijkplatform Velp-zuid bezocht.

Op 16 januari was de eerste vergadering van de CvB, ter voorbereiding op de Algemene vergadering.

Februari

Op 25 februari was de jaarlijkse Heidewerkdag, waar ongeveer 80 personen aan hebben meegedaan; deze kwamen in enkele gevallen zelfs helemaal uit het westen van het land om aan deze nuttige natuurarbeid  mee te doen. Op de website van de Geërfden is door Heidewerkgroep voorman Frits Slijkoord een overzicht gegeven van het werkgebied  en de activiteiten van de heidewerkgroep over het seizoen augustus 2011 / maart 2012, waarin maar liefst 534 werkuren door dit enthousiaste gezelschap zijn gerealiseerd.

Op 28 februari werd de Prijsvraag voor de naamgeving van het gerealiseerde park bij de weide aan de waterstraat uitgeschreven.

De Algemene vergadering 2012 werd op 29 februari gehouden, waar het matige aantal van 45 Geërfden aanwezig was, hoewel de rekening van de borrel na afloop een hoger aantal doet vermoeden. In deze vergadering werden de aftredende leden van de CvB alle drie herkozen voor een volgende bestuursperiode.

Maart

In maart kwam de CvB bijeen voor een vergadering waarin reguliere zaken werden besproken.

April

Op 20 april vond de traditionele inschrijving plaats voor het weideseizoen 2012 in café het Pintje. Er werden 6 paarden ingeschreven. Het aantal koeien was wederom bedroevend laag, namelijk nul.

Op 26 april was een delegatie van de CvB aanwezig bij de feestelijke opening van de opgehoogde Emmapyramide. De inscharing van de paarden in de Geërfdenweide aan de Waterstraat vond plaats op 28 april. Ook werd eind april gras op stam verkocht uit de weide in Brummen.

Mei

Op 4 mei werd door een delegatie van de CvB deelgenomen aan de herdenkingsplechtigheid in het Villapark.

De opening van de uitgebreide bijenstal op Heuven, waar de Geërfden financieel aan hebben bijgedragen, werd op 12 mei bijgewoond.

Op 30 mei was het bestuurlijk overleg met wethouder Tiemens van de gemeente Rheden. Er werd onder meer gesproken over de grondruil, de rodelbaan, de snelheid op de Kluizenaarsweg, de Heidewerkdag en het gebruik van het Rozendaalse Veld.

Juni

Op 2 juni vond dan eindelijk de lang verwachte opening plaats van het Geërfdenpark. Dat is de terechte naam die uit de prijsvraag naar boven is komen drijven. Tegelijkertijd werd de naam onthuld van het door het park lopende pad. Tot groot genoegen van de CvB is dit het Hans Driessenpad gaan heten, genoemd naar onze in 2011 overleden oud CvB lid en maatschappelijk zeer actieve Hans Driessen.

Op 17 juni troffen wij “ Jeroen Kant met Ratten in de Schuur” aan in de muziektent in het Villapark voor het voorjaars Geërfdenconcert. Als prettige verandering was het nu eens een keer droog en er waren ongeveer 120 bezoekers.

De CvB kwam op 18 juni bijeen, onder meer om over toestanden met een eigenzinnig paard te spreken.

Juli

In de vakantieperiode werd overwegend vakantie gevierd.

Augustus

De traditionele heideschouw met afgevaardigden uit de colleges van B&W van de gemeenten Rheden en Rozendaal vond plaats op 25 augustus. De heide was medium paars en er viel eveneens een medium hoeveelheid regen. Een archeologisch onderzoeker liet sporen zien van de winning van ijzererts in de middeleeuwen, indertijd een belangrijke economische activiteit op het Rozendaalse Veld.

September

Het najaars Geërfdenconcert vond plaats op 9 september met het optreden van orkest de Tegenwind. Er waren ongeveer 130 bezoekers, die het voor wat het weer betreft in elk geval droog hielden.

Oktober

In deze maand waren er geen bijzondere Geërfdenactiviteiten.

November

Op 3 november werd samen met de gemeente Rheden een bosexcursie gehouden om het gevoerde bosbeheer te aanschouwen en toegelicht te krijgen. Ongelukkige communicatie en nog ongelukkiger weersomstandigheden (storm en regen) zorgden voor een miniem aantal deelnemers.

De CvB kwam op 19 november bijeen voor een reguliere vergadering.

December

In deze maand waren er geen bijzondere activiteiten.

De commissie van beheer van de Geërfden van het dorp Velp.

13 maart 2013