Jaarverslag 2013

Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

Het was een rustig jaar waarin de Commissie van Beheer 4x in vergadering bijeenkwam. Daarnaast was er regelmatig onderling email en telefonisch contact. Communicatie met de gemeente Rheden verliep op dezelfde wijze en er was bij gebrek aan onderwerpen dit jaar geen bestuurlijk overleg. De Commissie van Beheer bestond op 1 januari 2013 uit de volgende personen.

Voorzitter Maarten Schellingerhout aftredend 2014
Ondervoorzitter
Secretaris Pieter Hoefsloot Schmeink aftredend 2016
Penningmeester Bob Tol aftredend 2012
Heidecommissaris Jop de Klein aftredend 2014
Weidecommissaris Tom Hillemans aftredend 2012
Heidecommissie Teun Lubbers aftredend 2012
Heidecommissie Jan Schaeffer aftredend 2016
Weidecommissie Paul Roelofsen aftredend 2014
Weidecommissie Wilco Nieuwenhuis aftredend 2016

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste zaken.

Januari

Op 5 januari heeft de CvB gezellig gegeten bij de plaatselijke Chinees aan de Middellaan. De geërfden waren met enkele commissie-leden vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van het Wijkplatform Velp-Zuid. Op de 21e kwam de CvB in vergadering bij elkaar om de Algemene Vergadering voor te bereiden.

Februari

Op 25 februari was de 10e Heidewerkdag. Met ongeveer 70 tot 80 vrijwilligers werd ongeveer 8ha van jonge dennetjes geschoond. Ter gelegenheid van het jubileumjaar werd er na afloop bij de erwtensoep Velps Veluwe Bitter geschonken en was er een grandioos optreden van een groep jachthoornblazers. Het Bitter vervulde tevens de rol van anti-vries, want het was stervens-koud.

Maart

De grondruil met de Gemeente Rheden (Waterstraat-Berg en Heideweg) werd aan het begin van deze maand eindelijk notarieel geformaliseerd. Op de 13e was de jaarvergadering, de Algemene Vergadering. Er waren ongeveer 45 aanwezigen. In de vergadering werd afscheid genomen van onze secretaris Pieter Hoefsloot Schmeink die ongeveer 17 jaar zitting had in de Commissie van beheer. Judit Wassing is als opvolgster tot het bestuur toegetreden. De 28e e van deze maand kwam de CvB bijeen om de Algemene Vergadering te evalueren en het beleid voor 2013 uit te zetten. Tom Hillemans heeft het penningmeesterschap op zich genomen en Bob Tol is lid geworden van de weidecommissie. Wilco Nieuwenhuis is sindsdien weidecommissaris. Judit Wassing vervult de functie van secretaris.

April

De inschrijving voor inscharing van vee op de geërfden weide vond plaats op 26 april, traditiegetrouw in café ‘t Pintje. Er zijn 6 paarden ingeschreven, wederom helaas geen rundvee. De oplevering van de nieuwe afrastering moest toen nog plaatsvinden. Gelukkig was deze net op tijd klaar omdat er met man-en-macht aan werd gewerkt. Ook was er deze maand een bijeenkomst van de Convenant-partners Velperwaarden die door de voorzitter en de weidecommissaris werd bezocht.

Mei

Traditioneel herdachten wij de gevallenen op 4 mei tijdens de Dodenherdenking met een kranslegging in het Villapark.

Juni

23 juni stond het eerste geërfdenconcert gepland, deze is vanwege het slechte weer verzet naar 1 september.

Juli

Overwegend gevuld met vakantieactiviteiten. De Commissie kwam nog informeel bij elkaar in de zonnige tuin van de voorzitter om wat lopende zaken te bespreken en het afscheid van Pieter voor te bereiden.

Augustus

Het gerenoveerde schijndodenhuisje op de Begraafplaats aan de Reinaldstraat is 24 augustus heropend. Het zal worden ingericht voor de plaatsing van urnen. De geërfden hebben een financiële bijdrage geleverd aan deze renovatie; zij waren met twee commissie-leden vertegenwoordigd op de bijeenkomst. Aan het einde van die middag was er de traditionele heideschouw. De Vogelwerkgroep Arnhem heeft een toelichting gegeven op de natuurlijke vogelpopulatie. Op de platte kar was het goed toeven met z’n allen. Het was een kleurrijk gezicht … met al die paraplus. Teun Lubbers (lid CvB) en zijn vrouw Jenny verzorgden op uitstekende wijze de catering ter hoogte van de Brandtoren. Aldaar werd Pieter Hoefsloot bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de Geerfden. Pieter en zijn echtgenote Ceciel zijn die dag in stijl opgehaald met paard-en-wagen. Na afloop hebben we Pieter heerlijk uitgegeten bij Commissie-lid Jan Schaeffer en zijn vrouw Marianne.

September

Het eerste Geërfdenconcert in de muziek in het Villapark werd uitgevoerd door Cochon Blue. Door zowel wisselingen bij de Alliantie (nu RIQQ) als bij het secretariaat van de Geerfden zijn er geen aparte uitnodigingen verstuurd. Uiteraard is dit concert wel vermeld geweest op de website van RIQQ, in de Regiobode en met diverse posters op billboards. Op 14 september was er een excursie over het Rozendaalse Zand, georganiseerd door Nienke Moll van de gemeente Rheden. Het was stormachtig weer en er ontstond warempel af en toe een een mini zandverstuiving. Helaas waren er maar weinig aanwezigen want dit was een uitgerekende kans om eens een bestuiving aan den lijve te ondervinden. Het tweede Geërfdenconcert stond op 15 september geprogrammeerd met medewerking van Toeters & Bellen. Uitnodigingen zijn via e-mail verstuurd. Eind van deze maand (26e ) kwam de CvB in vergadering bijeen voor de behandeling van reguliere zaken en de beoordeling van binnengekomen subsidieverzoeken.

Oktober

Het verzoek van IVN Oost voor subsidie inzake Natuureducatie Zwembad Beekhuizen (informatiepanelen en lesmateriaal voor kinderen) hebben we gehonoreerd. Ook was er deze maand wederom een bijeenkomst van de Convenant-partners Velperwaarden die door de voorzitter en de weidecommissaris werd bezocht.

November

Op 19 november hebben de voorzitter en de weidecommissaris in het Gemeentehuis meegewerkt aan een gezamenlijke presentatie voor de gemeenteraad van de Convenant-partners Velperwaarden inzake de stand van zaken m.b.t. de plannen voor de Velperwaarden. De CvB kwam op de 28e bijeen om reguliere zaken te bespreken.

December

5 december is aantal convenantpartners de Velperwaard ingegaan om ter plekke toegelicht te krijgen wat er de afgelopen paar jaar is gebeurd en wat de plannen zijn. Op de begraafplaats aan de Bergweg werd op 6 december een monument onthuld van mevrouw Anna Collin-Tobisch, een beroemde toonkunstenares die hier is begraven. Het monument bestaat uit een gedenksteen (nieuw geëtst door Rob van Dis) die is geplaatst op de oude sokkel. Mevrouw Gety Hengeveld-de Jong heeft met haar boek ‘Verborgen in Velp – nooit vertelde verhalen over moed, verzet en onderduikers‘ nieuwe inzichten geboden aan de historie van Velp. Dit boek is vanaf 12 december verkrijgbaar bij Janssen en de Feijter. De geërfden hebben door een financiële bijdrage dit boek mede mogelijk gemaakt.

De commissie van beheer van de Geërfden van het dorp Velp.

februari 2014