Jaarverslag 2014

Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds
Algemeen 

Het was een rustig jaar waarin de Commissie van Beheer vijf keer in vergadering bijeenkwam. Daarnaast was er regelmatig onderling email en telefonisch contact. Communicatie met de gemeente Rheden verliep op dezelfde wijze en er was bij gebrek aan onderwerpen dit jaar geen bestuurlijk overleg. De Commissie van Beheer bestond op 1 januari 2014 uit de volgende personen.

Voorzitter Maarten Schellingerhout aftredend 2014
Ondervoorzitter
Secretaris Judit Wassing aftredend 2016
Penningmeester Tom Hillemans aftredend 2018
Heidecommissaris Jop de Klein aftredend 2014
Weidecommissaris Wilco Nieuwenhuis aftredend 2016
Heidecommissie Teun Lubbers aftredend 2018
Heidecommissie Jan Schaeffer aftredend 2016
Weidecommissie Bob Tol aftredend 2018
Weidecommissie Paul Roelofsen aftredend 2014

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste zaken.

Januari

De geërfden waren met enkele commissieleden vertegenwoordigd op de nieuwjaarsrecepties van de gemeenten Rozendaal, Rheden en het Wijkplatform Velp-Zuid. Op de 23 e kwam de CvB in vergadering bij elkaar om de Algemene Vergadering voor te bereiden.

Februari

Op 22 februari was de 11 e Heidewerkdag. Met ongeveer 120 vrijwilligers werd een recordoppervlak van recordoppervlakte van 28 ha aan jonge dennetjes geschoond. Net als vorig jaar werd er na afloop bij de erwtensoep en broodjes een Velps Veluwe Bitter geschonken. Het was een mooie zonnige en droge dag. Op 27 februari kwam de CvB bijeen. De kunstenaar Peter Hennekamp heeft zijn verrassende ontwerp voor de overkapping/schuilhut gepresenteerd. Dit is positief beoordeeld en vervolgens in de algemene vergadering ingebracht.

Maart

Een afvaardiging van het CvB heeft de 12e een bijeenkomst bijgewoond van de convenantpartners Velperwaarden. Op de 26e was de jaarvergadering, de Algemene Vergadering. Er waren ongeveer 42 aanwezigen. In de vergadering werd afscheid genomen van een lid van de weidecommissie, Paul Roelofsen die vele jaren zitting had in de Commissie van Beheer. Marc Pluim is als opvolger tot het bestuur toegetreden.

April

De 22ee van deze maand kwam de CvB bijeen om de Algemene Vergadering te evalueren en de gang van zaken voor het lopende jaar te bespreken.. De inschrijving voor inscharing van vee op de geërfden weide vond plaats op 25 april, traditiegetrouw in café ‘t Pintje. Er zijn 6 paarden ingeschreven. En voor het eerst sinds lange tijd ook rundvee. Boer Bart Lubbers schreef drie pinken in voor de Geërfdenwei. Op 26 april was de CvB vertegenwoordigd bij de Aubade op de eerste Koningsdag.

Mei

Op 3 mei werden de paarden en pinken ingeschaard. Traditioneel herdachten wij de gevallenen op 4 mei tijdens de Dodenherdenking met een kranslegging in het Villapark. Van wethouder Adema van de gemeente Rozendaal hebben we op 13 mei formeel afscheid genomen. Op de 16e namen was ook een afscheid van Wethouder Tiemens van de gemeente Rheden en maakten we kennis met haar opvolgster Nicole Olland. Om meer uiting te kunnen geven aan de activiteiten van de Geërfden werd een Facebook pagina opgestart. Ondertussen wordt deze aardig bezocht en hebben 49 personen deze pagina ‘geliked’.

Juni

Op 26 juni kwam het bestuur in vergadering bijeen. Bob Tol is afgetreden als lid van de CvB omdat hij geen geërfde meer is. Marc Pluim wordt toegevoegd aan de weidecommissie. Tevens wordt gesproken over gewenst profiel van (vice) voorzitter. De Commissie kwam de 28e informeel bij elkaar bij de Geërfdenhut in het openluchttheater de Pinkenberg. Vanwege het regenachtige weer zijn we hier naartoe uitgeweken in plaats van de geplande Geërfdenbank aan de Pinkenbergseweg. 29 juni werd het eerste Geërfdenconcert uitgevoerd door Joris Linssen met zijn band Caramba. Een zeer druk bezochte en swingende voorstelling waarbij het publiek niet alleen op de stoelen plaatsnam, maar zelfs aan de achterkant van het podium stond te luisteren.

Juli

Overwegend gevuld met vakantieactiviteiten.

Augustus

Aan het einde van zaterdag de 23e was er de traditionele heideschouw, waaronder enkele leden van de college’s van B&W en ambtenaren van Rheden en Rozendaal die grotendeels onbekend waren met het fenomeen de Geërfden. De heer Frank Keverling Buisman heeft een enthousiast verhaal verteld over de historie van de geërfden en de rol van de heideschouw. Teun Lubbers en Marc Pluim (beiden lid CvB) en hun echtgenotes Jenny en Marlies verzorgden op uitstekende wijze de catering ter hoogte van de Brandtoren. 30 augustus waren we weer bij de brandtoren om diens 65e verjaardag te vieren. De slechte weersvoorspellingen weerhielden velen om de tocht naar het Rozendaalse veld te ondernemen. Dat was jammer want er was een vol programma met muziek, dans, drank en hapjes. Naar schatting waren er ongeveer 200 bezoekers.

September

Aan het begin van deze maand (4e ) kwam de CvB in vergadering bijeen voor de behandeling van reguliere zaken en met name de gewenste invulling van het bestuur in 2015. Het tweede Geërfdenconcert van dit jaar werd op 14 september gebracht door de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht. Een druk bezochte bijeenkomst met vrolijke muziek, dat werd zeer gewaardeerd.

Oktober

Wederom hebben we afscheid moeten nemen (de 10e ) van een goede bekende van het CvB. Stef de Wit heeft het RIQQ verlaten om van zijn pensioengerechtigde leeftijd te genieten. Op 17 oktober hebben we afscheid genomen van Bob Tol en Paul Roelofsen omdat ze de CvB hebben verlaten. Tijdens een gezellig etentje bij de Watermolen zijn nog enkele dankwoorden uitgesproken en afscheidscadeaus overhandigd. De herdenking van de fusillade bij de Geërfdenbank aan de Pinkenbergseweg op de 25e werd door enkele leden van de CvB bezocht. Een afvaardiging van het CvB heeft de 29e een bijeenkomst bijgewoond van de convenantpartners Velperwaarden.

November

De CvB kwam op de 6 e bijeen om reguliere zaken te bespreken

December

Was een rustige maand. Op 6 december kon men goedkoop brandhout afhalen bij het Rozendaalse veld. Verder is het nieuwe contract van de Berg en Heideweg formeel getekend.

De commissie van beheer van de Geërfden van het dorp Velp.

januari 2015