Jaarverslag 2015

Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

Het was een rustig jaar waarin de Commissie van Beheer zes keer in vergadering bijeenkwam. Daarnaast was er regelmatig onderling email en telefonisch contact. Communicatie met de gemeente Rheden verliep veelal op dezelfde wijze en er was dit jaar ook een bestuurlijk overleg. De Commissie van Beheer bestond op 1 januari 2015 uit de volgende personen.

Voorzitter Maarten Schellingerhout aftredend 2014 (2015)
Ondervoorzitter
Secretaris Judit Wassing aftredend 2016
Penningmeester Tom Hillemans aftredend 2018
Heidecommissaris Jop de Klein aftredend 2014 (2016)
Weidecommissaris Wilco Nieuwenhuis aftredend 2016
Heidecommissie Teun Lubbers aftredend 2018
Heidecommissie Jan Schaeffer aftredend 2016
Weidecommissie Bob Tol aftredend 2018
Weidecommissie Marc Pluim aftredend 2020

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste zaken.

Januari

De geërfden waren met enkele commissieleden vertegenwoordigd op de nieuwjaarsrecepties van de gemeenten Rozendaal, Rheden en het Wijkplatform Velp-Zuid. Op de 22e kwam de CvB in vergadering bij elkaar om de Algemene Vergadering voor te bereiden.

Februari

Op 11 februari kwam de CvB bijeen. Voor de laatste voorbereidingen voor de Algemene Vergadering en de heidewerkdag. Er zijn zelfs ideeën voor een heuse natuurijs schaatsbaan als we de paardenwei onder laten lopen. Dan hebben we uiteraard wel een periode van vorst nodig. Tijdens de jaarlijkse (12e) Heidewerkdag van de Geërfden van Velp en Gemeente Rheden werd op 28 februari door zo’n 85 harde werkers een flink perceel heide ontdaan van jonge, maar al wel forse grove dennen. Welpen van Scoutinggroep de Markesteen, leden van de Heidewerkgroep, van de Imkersvereniging, leden van de Modelvliegclub en vele anderen staken de handen uit de mouwen. Voor de zwaarste klussen werd een werkpaard ingezet. De verzorging van de innerlijke mens was fantastisch en zelfs het weer speelde mee. Kortom: een zeer geslaagde dag

Maart

Het was weer tijd voor een bestuurlijk overleg met de gemeente Rheden. Deze vond plaats op 16 maart. Dat was tevens een kennismaking met de nieuwe wethouder Nicolle Olland. Een afvaardiging van het CvB heeft de 18 e een bijeenkomst bijgewoond van de convenantpartners Velperwaarden. Op de 19e was de jaarvergadering, de Algemene Vergadering. Er waren ongeveer 35 aanwezigen. In de vergadering werd formeel afscheid genomen van onze voorzitter, Maarten Schellingerhout. Jan Schaeffer, voorzitter a.i. bedankt Maarten uitgebreid voor zijn jarenlange en tomeloze inzet voor de Geërfden. Pieter Meijboom is aan het bestuur toegevoegd als lid van de heidecommissie. Tevens hebben we formeel afscheid genomen van een lid van de weidecommissie, Bob Tol, die vele jaren zitting had in de Commissie van Beheer en ook enige jaren penningmeester is geweest. Bob moest enkele maanden na de algemene vergadering van 2014 aftreden omdat hij geen geërfde meer is. Ronald Driessen is als zijn opvolger tot het bestuur toegetreden. De 31e van deze maand kwam de CvB bijeen om de Algemene Vergadering te evalueren en de gang van zaken voor het lopende jaar te bespreken..

April

Bij de onthulling op 16 april 2015 van het Monument voor Moedige Mensen in het plantsoen bij Nieuw Schoonoord werden ook zes zitbankjes onthuld. Eén ervan werd geschonken door de Geërfden van Velp en onthuld door voorzitter Jan Schaeffer, van de Commissie van Beheer van de Geërfden van Velp en mevrouw Ank van der Vlugt die in de oorlogsjaren werkzaam was als verpleegkundige in het Velpse Ziekenhuis aan de Tramstraat. Na vele jaren was er weer een weidewerkdag gepland op 18 april, wat een ongelukkig gekozen datum was vanwege de herdenking van de oorlog en de bevrijding van Velp 70 jaar geleden. Uiteindelijk hebben een week later, op 25 april, 7 vrijwilligers en 2 bestuursleden de weide ontdaan van ongewenste begroeiing. Gelukkig had Ronald Driessen een schaftkeet neergezet want het was een druilerige dag en zo kon men schuilen en genieten van de koffie en broodjes die door ’t Trefpunt zijn verzorgd. Deze werkdag zal voortaan jaarlijks worden ingepland. Op 27 april was de CvB vertegenwoordigd bij de Aubade op Koningsdag.

Mei

Op 2 mei werden de paarden en pinken ingeschaard, nadat traditiegetrouw in café ’t Pintje de dag ervoor het vee kon worden ingeschreven. Er zijn slechts 4 paarden ingeschreven. En vanwege de positieve reacties van afgelopen jaar ook weer rundvee. Boer Bart Lubbers schreef drie pinken in voor de Geërfdenwei. Traditioneel herdachten wij de gevallenen op 4 mei tijdens de Dodenherdenking met een kranslegging in het Villapark. Om meer uiting te kunnen geven aan de activiteiten van de Geërfden werd in 2014 een Facebook pagina opgestart. Ondertussen wordt deze aardig bezocht en hebben 93 personen deze pagina ‘geliked’. Gemiddeld wordt een nieuw bericht door 236 mensen gezien. Op 26 mei kwam het bestuur in vergadering bijeen. De agenda was voornamelijk gevuld met de voorbereiding voor de Heideschouw en afscheid van Maarten Schellingerhout, de afgetreden voorzitter.

Juni

Het eerste ZOOM! concert vond ook in Velp plaats en het openingsconcert werd op 4 juni bezocht door enkele leden van het CvB. Zij hebben genoten van dit klassiek concert in de Dorpskerk in Rheden. Als afsluiting van het seizoen bezochten de leden van de Commissie van Beheer en hun partners op zaterdag 27 juni de diverse weidegronden in eigendom van de Geërfden. Het werd een gezellige en informatieve dag dankzij de welwillende medewerking van de gebruikers van de diverse weides en door het mooie zomerweer. 29 juni werd het eerste Geërfdenconcert uitgevoerd door de 8 koppige formatie van Dr Brass. In het zonnetje was het heerlijk genieten van het fantastische optreden van de enthousiaste muzikanten. Met veel plezier en veel volume speelden ze het dak eraf, hoewel het een openluchtconcertje betrof.

Juli

Overwegend gevuld met vakantieactiviteiten.

Augustus

Op 18 augustus was er een bestuursvergadering waarin werd gebrainstormd over nieuwe initiatieven om de Geërfden en hun geschiedenis onder de aandacht te brengen. Zaterdag 22 augustus vond op het Rozendaalseveld de jaarlijkse Heideschouw plaats. Dit keer werd met de platte kar een grote omweg gemaakt langs de bijenkasten en vertelde imker Leendert van ’t Leven over de nijvere volkjes die de kasten bewonen en er hun heidehoning maken. Bij de Brandtoren werd traditioneel halt gehouden voor een hapje en een drankje en was er gelegenheid om de definitieve plaats van de toekomstige schuilhut te bepalen en de maquette ervan te bewonderen. Toen de zon al laag boven de bosrand stond, vertrok de kar vol leden van de Commissie van Beheer met hun partners en genodigden weer naar de bewoonde wereld. Het was een geslaagde namiddag op de zonovergoten heide.

September

Aan het begin van deze maand (4e ) kwam de CvB in vergadering bijeen voor de behandeling van reguliere zaken en met name de gewenste invulling van het bestuur in 2015. Op 12 september was een delegatie van de CvB aanwezig bij de onthulling van de nieuwe kerkramen van de Grote Kerk aan de Kerstraat. Mede omdat we hieraan ook een bijdrage hebben geleverd. Het tweede Geërfdenconcert van dit jaar werd op 13 september gebracht door The Felicianos. Een druk bezochte bijeenkomst met leuke muziek en enigszins ingetogen publiek.

Oktober

De herdenking van de fusillade bij de Geërfdenbank aan de Pinkenbergseweg op de 25e werd door enkele leden van de CvB bezocht en een klein bloemstuk neergelegd. Dit jaar waren er ook enkele familieleden van de omgekomen mannen bij. Een afvaardiging van het CvB heeft de 28 e een bijeenkomst bijgewoond van de convenantpartners Velperwaarden. Het nieuwe plan Stroomlijnen bleek met verschillende belangen rekening te moeten houden. Op 29 oktober kwam het bestuur bij elkaar. De plannen voor de schuilhut worden steeds concreter ingevuld. Ook zijn er plannen voor een nieuw boekje met een actualisatie van de geschiedenis van de Geërfden. Sinds 1993 zijn er vele ontwikkelingen geweest die de moeite waard zijn om te vast te leggen.

November

Vrijdag 6 november 2015 namen de leden van de Commissie van Beheer, hun partners en genodigden, afscheid van voorzitter Maarten Schellingerhout in het oude Café Laros, gelegen aan de Jeruzalem in Velp, dat voor deze speciale gelegenheid nog één keer geopend was. Onder het genot van een hapje en een drankje werden herinneringen opgehaald aan een aantal spraakmakende gebeurtenissen tijdens de 8 jaren waarin Maarten leiding gaf aan de CvB. Zijn taak is overgenomen door Jan Schaeffer. Werkgroep Beleidsvisie 2015-2025 is in november voor het eerst bij elkaar gekomen. De aftrap is gegeven voor het opstellen van een nieuwe visie waarvoor een commissie is geformeerd tijdens de laatste jaarvergadering.

December

Was een rustige maand voor het CvB. Uiteraard niet voor Sinterklaas die voor zijn bezoek aan de kinderen van Velp zelfs afhankelijk was van enkele donaties, waaronder die van de Geërfden. Op 15 december was de CvB vertegenwoordigd bij de opening van de nieuwe Broedplaats Beekhuizen.

De commissie van beheer van de Geërfden van het dorp Velp.

februari 2016