Jaarverslag 2016

Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds

Algemeen

Het was een rustig jaar waarin de Commissie van Beheer zes keer in vergadering bijeenkwam. Daarnaast was er regelmatig onderling email en telefonisch contact. Communicatie met de gemeente Rheden verliep veelal op dezelfde wijze en er was dit jaar geen bestuurlijk overleg.
De Commissie van Beheer bestond op 1 januari 2016 uit de volgende personen.

Voorzitter Jan Schaeffer aftredend 2016
Ondervoorzitter
Secretaris Judit Wassing aftredend 2016
Penningmeester Tom Hillemans aftredend 2018
Heidecommissaris Jop de Klein aftredend 2014 (2016)
Weidecommissaris Wilco Nieuwenhuis aftredend 2016
Heidecommissie Teun Lubbers aftredend 2018
Heidecommissie Pieter Meijboom aftredend 2020
Weidecommissie Ronald Driessen aftredend 2018
Weidecommissie Marc Pluim aftredend 2020

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste zaken.

Januari

De geërfden waren met enkele commissieleden vertegenwoordigd op de nieuwjaarsrecepties van de gemeenten Rozendaal, Rheden en het Wijkplatform Velp-Zuid. Op de 14e kwam de CvB in vergadering bij elkaar om de Algemene Vergadering voor te bereiden.

Februari

Onder een strak blauwe lucht en met een heerlijk zonnetje werd er weer hard gewerkt in de heide op het Rozendaalse veld. Jonge groen werd weggeknipt of uitgetrokken en flinke berken en vliegdennen werden omgelegd en door paard Per afgevoerd. Dit werk, dat jaarlijks op de laatste zaterdag in februari plaatsvindt, werd uitgevoerd door ruim 80 vrijwilligers, jong en oud. Na afloop genoten de harde werkers van de erwtensoep en brood. Op 27 februari 2016 was dit al weer de 13e keer.

Maart

Op 2 maart kwam de CvB bijeen voor de laatste voorbereidingen voor de Algemene Vergadering.

Zaterdagmorgen 12 maart hebben de imkers samen met de wijkbewoners, enkele leden van de Commissie van Beheer en de gemeente Rheden weer een flink stuk grond in het Geërfdenpark langs de A12 in Velp zuid ingezaaid met een meerjarig bloemrijk zaadmengsel. Een bloemrijk stuk grond is goed voor de honingbijen en alle andere nuttige insecten.

Op 15 maart is het gedigitaliseerde boek ’Velp en zijn Geërfden’ uit 1993 op de website gepubliceerd. Aan een update wordt gewerkt.

Op de 16e was de jaarvergadering, de Algemene Vergadering van de Geërfden. Er waren ongeveer 29 personen aanwezig. In de vergadering werd formeel afscheid genomen van onze heide commissaris Jop de Klein. Jan Schaeffer bedankte Jop voor zijn jarenlange inzet voor de Geërfden. Bert Kiljan is aan het bestuur toegevoegd als nieuwe heidecommissaris.

De 31e van deze maand kwam de CvB bijeen om de Algemene Vergadering te evalueren en de gang van zaken voor het lopende jaar te bespreken..

April

Na het succes van vorig jaar is wederom een weidewerkdag gepland op 9 april. Helaas was de opkomst bedroevend. Niemand kwam opdagen. Met enkel 6 bestuursleden is de weide ontdaan van afval en een strook onkruid onder het schrikdraad. Het was onmogelijk om al het onkruid te verwijderen. Dit is wel nodig om het gras goed te laten groeien. Het was ook jammer van de inzet van de mensen van Inloophuis ’t Trefpunt die niet alleen koffie en peperkoek hadden geregeld voor méér mensen, maar ook broodjes en een pan soep. De kinderen van de Kid’s Club de Poort hebben de afvalbakken in de nabijheid schoongemaakt.

Op 27 april was de CvB vertegenwoordigd bij de Aubade op Koningsdag.

Op zaterdag 30 april werden twee paarden ingeschaard, nadat traditiegetrouw in café ’t Pintje op 22 april het vee kon worden ingeschreven. Er is voldoende ruimte voor nog meer paarden!

Mei

Traditioneel herdachten wij de gevallenen op 4 mei tijdens de Dodenherdenking met een kranslegging in het Villapark.

Op 7 mei werden vervolgens nog eens vijf pinken van Boer Bart Lubbers ingeschaard. Het was weer een vrolijk gezicht die dartele jonge dames.

De gemeente Rheden kleurde roze vanwege de start van de Giro d’Ítalia. Op 8 mei raasde de derde etappe door de gemeente Rheden. Enkele CvB leden, enthousiaste wielerfans, waren als speciale gast door de gemeente uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Op 18 mei werd in de Onze Lieve Vrouwkerk in de Emmastraat officieel het nieuwe Heilig Hart orgel in gebruik genomen. Deze is volledig gerestaureerd. Net als het raam van de familie Remmen. Beide acties zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de geërfden.

Juni

Het tweede ZOOM! concert vond op 4 juni wederom ook in Velp plaats. Een pannenkoeken concert in de Oude Jan. Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de geërfden.

Deze maand bleken de drinkwaterpompen in de paardenwei aan vervanging toe. De oude waren lek en konden niet meer gerepareerd. Omdat de weidecommissie meerdere keren per dag het water moest controleren zijn er toch maar twee nieuwe pompen geïnstalleerd.

Op 23 juni kwam de CvB wederom bij elkaar voor de voorbereiding van de jaarlijkse heideschouw. De dag daarop hebben we bij Ongedwongen met een gezellig etentje voor bestuursleden en partners afscheid genomen van onze heidecommissaris Jop de Klein. Jop werd op gepaste wijze bedankt voor zijn jarenlange inzet.

Dreigende regenbuien hielden het publiek niet tegen bij het 1e Geërfdenconcert van deze zomer op 26 juni. Op het grasveld in het Villapark trad de driemansformatie Enge Buren op voor zo’n 350 enthousiaste toehoorders die genoten van de aanstekelijk humoristische nummers die de muzikanten met plezier en enthousiasme brachten. Een geslaagd concert, waarvan we er wel meer van willen!

Juli en Augustus

Deze maanden waren overwegend gevuld met vakantieactiviteiten.

September

Dit jaar vond niet in augustus maar, bij hoge uitzondering, op 3 september de jaarlijkse Heideschouw op het Rozendaalse veld plaats. Hierbij zijn de leden van de Commissie van Beheer met hun partners en genodigden van onder andere de gemeente Rheden en Rozendaal aanwezig. Wederom werd met de platte kar een toch gemaakt over de heide en de heer Jaap Bouwman, expert ecoloog, vertelde over vernatting van de hooggelegen hei door een grondlaagje dat spontaan ontstaat, ‘net schoensmeer’.

Bij de Brandtoren werd traditioneel halt gehouden voor een hapje en een drankje. Het is gezellig om na te praten over de tocht en te mijmeren bij onze mooie heide en de geplande schuilhut. Toch moest de kar ook weer bijtijds terug naar de bewoonde wereld. Het was een geslaagde namiddag. 

Op 10 september vond het tweede Geërfdenconcert plaats. In afwijking van alle voorgaande edities op een zaterdag in plaats van zondagmiddag. De opkomst viel daardoor enigszins tegen. Het optreden van het Thomas Baggerman trio & Eva Scholten met hun programma ‘Eva sur Seine’ juist niet.

Oktober

Op 20 oktober kwam het bestuur bij elkaar. Hierover zijn geen bijzonderheden te melden.

De herdenking van de fusillade bij de Geërfdenbank aan de Pinkenbergseweg op de 25e werd traditiegetrouw ook door enkele leden van de CvB bezocht waarbij een klein bloemstuk werd neergelegd.

Wat lager, dichter bij de Pinkenbergseweg, ligt sinds 1993 een gedenksteen met de namen van de vermoorde mannen. Op initiatief van Stichting Velp voor Oranje werden daar deze zondag bloemen gelegd door Scouts van De Velpsche Woudloopers (zij adopteerden de gedenksteen kortgeleden) evenals vertegenwoordigers van het Comité 4 Mei Velp en de Commissie van Beheer der Geërfde Gronden van het dorp Velp. Daarbij waren ook familieleden van de gefusilleerde mannen aanwezig.

November

Deze maand was vrij rustig. We hebben twee sponsorverzoeken gehonoreerd; voor de aanschaf en behoud van de tuin van Sjef en nieuwe pietenpakken voor het gevolg van Sinterklaas.

December

Op 8 december kwam de CvB voor het laatst dit jaar formeel bijeen. De 13e werd het jaar informeel afgesloten met een etentje bij Van Zeventer & Keenenburg.

De Commissie van Beheer van de Geërfden van het dorp Velp.

maart 2017