Jaarverslag 2022

Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds
Algemeen

Begin 2022 hadden we nog steeds te maken met corona-maatregelen, maar gelukkig veranderde dat al snel: vanaf maart verliep het dagelijks leven wat dat betreft weer zo goed als normaal. Daar tegenover brachten de gevolgen van de crisis in Oekraïne toenemende zorgen. De Commissie van Beheer vergaderde zes maal gezamenlijk rond de tafel. Daarnaast vond het bestuurlijk overleg met Rheden en Rozendaal plaats. Veel aandacht ging uit naar het Masterplan Veluwezoom en onze Toekomstvisie Rozendaalseveld werd gepubliceerd. Het project Volharding liep door, maar er waren geen nieuwe ontwikkelingen. Uitsluitsel over het onderhoudsprogramma voor de Brandtoren liet tot eind van het jaar op zich wachten. Bij de Kamer van Koophandel werden hoofddoel en nevendoel van het Geërfdenfonds omgewisseld om meer geld beschikbaar te houden voor goede doelen, maar maakte onverwacht en onterecht dat de Stichting BTW-plichtig werd. De Algemene Vergadering kon weer in het voorjaar plaatsvinden en we namen afscheid van CvB-leden Wilco en Jan. Zij maakten plaats voor Dick Mol en Bert Lubbers. Voorzitter Judit tekende voor 6 jaar bij en de bestuurstaken werden opnieuw verdeeld. En terug van weggeweest: twee Geërfdenconcerten in het Villapark.

De Commissie van Beheer bestond op 1 januari 2022 uit de volgende personen:

Judit Wassing Voorzitter Aftredend 2022
Marc Pluim Secretaris Aftredend 2026
Rhody Brugge Penningmeester Aftredend 2024
Wilco Nieuwenhuis Weidecommissaris Aftredend 2022
Ronald Driessen Weidecommissie Aftredend 2024
Jan Schaeffer Weidecommissie Aftredend 2022
Bert Kiljan Heidecommissaris Aftredend 2026
Cees van der Plas Heidecommissie Aftredend 2024
Pieter Meijboom Heidecommissie Aftredend 2026

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de belangrijkste zaken.

Januari

Door corona gingen de nieuwjaarsrecepties van de gemeenten Rheden en Rozendaal niet door. De eerste vergadering van de Commissie van Beheer op 19 januari vond wel plaats, maar nog wel met gepaste afstand tussen de bestuursleden. Uitvoerig werd gesproken over het Masterplan Veluwezoom en de gevolgen van de gekozen D-variant voor het Rozendaalseveld. De door Pieter, Jan en Bert (heidecommissie) opgestelde Toekomstvisie Rozendaalseveld kreeg steeds meer vorm: meer rust in het noordelijk en westelijk deel, recreatie concentreren in het zuidelijk deel met parkeerregulerende maatregelen. Op de 25e volgden nieuwe versoepelingen van de corona-maatregelen, maar een dag later kwam gemeente Rheden met het bericht dat de Heidewerkdag op 26 februari toch niet door zou kunnen gaan omdat het niet aan de voorwaarden van het RIVM voldeed: geen vaste zitplaatsen en geen doorstroom… 

Februari

Tijdens de voorbereidende raadsvergaderingen van Rheden en Rozendaal op 8 februari maakte heidecommissaris Bert duidelijk dat er aanzienlijke maatregelen nodig zijn op de aanvoerroutes naar en op de parkeerterreinen bij het Rozendaalseveld om de sterk toenemende druk te weerstaan en te geleiden voordat wij akkoord kunnen gaan met de gekozen D-variant. De volgende dag vond het bestuurlijk overleg met gemeente Rozendaal plaats waarin o.a. werd gesproken over de Toekomstvisie Rozendaalseveld en de aanvraag van de monumentenstatus voor de Brandtoren op het Rozendaalseveld. Een week later kregen wij gelukkig toch groen licht voor de Heidewerkdag dankzij verdere versoepelingen van de corona-maatregelen. Snel werd gestart met de voorbereidingen. Op 23 februari vergaderde de CvB voor de 2e maal van dit jaar. Er werd met tevredenheid kennis gemaakt met twee kandidaat-bestuurders: Bert Lubbers en Dick Mol. En we bereidden ons voor op de Algemene Vergadering en het komende weideseizoen. De volgende dag vond het bestuurlijk overleg met gemeente Rheden plaats. Daar  werd gesproken over de Toekomstvisie Rozendaalseveld, de aanvraag van de monumentenstatus voor de Brandtoren en hoe Stichting Geërfdenfonds Velpenaren kan bereiken/enthousiasmeren om initiatieven te ontwikkelen door te participeren in het project Ik Buurt Mee. Tijdens de Heidewerkdag op 26 februari kwamen ongeveer 65 mensen en 1 paard helpen om ± 4,5 hectare heide op te schonen. De jongste deelnemer bleek 3 jaar te zijn! Het was een zonnige dag met prachtig berijpte bomen in de ochtend. Aan het einde van de maand werden ook bij de CvB de gevolgen van de crisis in Oekraïne merkbaar: de mestprijzen schoten omhoog.

Maart

Op 3 maart kreeg penningmeester Rhody de leden van de kascommissie op bezoek. De financiële stukken van 2021 werden door hen goedgekeurd. In de dagen daarna werd door secretaris Marc veel geregeld als voorbereiding van de Algemene Vergadering later in de maand: er werd een nieuwe aanmeldingsprocedure geïntroduceerd, stukken moesten op de website worden gezet, uitnodigingsbrieven werden verstuurd en een jaaroverzicht in beeld werd samengesteld. Het sponsorverzoek van Stichting Velp voor Oranje voor de viering van Koningsdag werd gehonoreerd middels een snel overleg tussen de leden van de CvB in WhatsApp omdat er deze maand geen bestuursvergadering was. Weidecommissaris Wilco diende op 20 maart bij de RVO de jaarlijks terugkerende aanvraag voor subsidie voor onze weidegronden in. De subsidie komt ten goede aan het Geërfdenfonds waaruit financiële bijdragen voor goede doelen worden betaald. Op 23 maart vond de Algemene Vergadering plaats in De Paperclip aan de Eiberstraat in Velp. Er waren 43 bezoekers, waarvan 42 Geërfden inclusief de bestuursleden. 33 personen waren stemgerechtigd. De vergadering verliep vlot, aan de penningmeester werd decharge verleend  en de Toekomstvisie Rozendaalseveld leverde geen tegenargumenten op. Na de korte pauze volgde een interessante presentatie door Arthur Ohm over Stichting Vitale Biotopen en 360 soorten wilde bijen die het moeilijk hebben. Aansluitend vertelden Wilco Nieuwenhuis en Bart Lubbers over natuurinclusief boeren, over bedreigingen die dit bemoeilijken en de kansen die benut kunnen worden. Het voorstel om het weidegeld te verhogen en de begroting voor 2022 werden aangenomen. Voorzitter Judit dankte bestuursleden Wilco en Jan voor hun jarenlange inzet, waarna zij de nieuwe kandidaten Bert en Dick voorstelde aan de aanwezigen. Voor alle vacatures hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beide heren werden met applaus aangenomen. Ook voor Judit werd geapplaudisseerd nadat zij zich beschikbaar stelde voor een nieuwe termijn van zes jaar. Daarna overhandigden Wilco en Jan hun zilveren bestuursspeldje aan hun opvolgers. Na afloop nuttigden alle aanwezigen nog een drankje en genoten van heerlijke regionale hapjes van Landwinkel IJsseloord. Bij de Kamer van Koophandel werden de bestuurssamenstelling en UBO-registraties geactualiseerd. Op 24 maart werd een schriftelijk bezwaar ingediend tegen de BTW-plicht die het gevolg was van de omwisseling van hoofd- en neven doel van het Geërfdenfonds. Een dag later werd als vanouds bij Café ’t Pintje een tafel gereserveerd voor de inschrijving van het vee. Op 31 maart werd de wei aan de Waterstraat bemest zodat het gras hoog zou staan bij aanvang van het weideseizoen.

April

Op de 13e kwamen de CvB-leden voor de derde maal bijeen in vergadering. De taken in het bestuur werden opnieuw verdeeld: Dick naar de heidecommissie op de plek van Cees, die evenals Bert L. naar de weidecommissie ging. Ronald werd weidecommissaris. De anderen zetels bleven zoals het was. We gingen akkoord met de aanvraag voor een financiële bijdrage voor de publicatie van het boek over Jantje van Velp. We besloten ons aan te melden bij Coöperatie Erfgoed Gelderland, namen kennis van het Biodiversiteitsplan 2022-2032 van gemeente Rheden en bekeken hoe wij daaraan kunnen bijdragen. Het oude plan om een schaatsbaan aan te leggen in de wei aan de Waterstraat ging definitief van tafel: de wei is veel minder vlak dan we hoopten. Penningmeester Rhody meldde dat van Natuur Coöperatie ANLB € 7700,00 werd ontvangen. Namens de CvB was secretaris Marc op 18 april aanwezig bij de bloemlegging bij het Monument voor Moedige Mensen bij Nieuw Schoonoord. Op 21 april werd door Bert L. van de weidecommissie de wei gesleept vanwege de vele molshopen en een dag later vond de inschrijving van het vee plaats. Na twee jaar afstel mocht het weer zoals we gewend waren aan tafel in ’t Pintje. Er werden zes paarden, een pony en twee pinken aangemeld. De leden van de CvB ruimden op zaterdag 23 april het zwerfafval in en rondom de wei op: de oogst viel mee. Er werden overhangende takken weggesnoeid en ook werd bekeken of, met het oog op het gemeentelijke Biodiversiteitsplan, akkerbloemen zouden kunnen woorden ingezaaid. Dit bleek alleen te kunnen als een deel van de wei daarvoor zou worden opgeofferd: onwenselijk. Namens de CvB was secretaris Marc aanwezig bij de aubade op Koningsdag 27 april. Op 30 april volgde de inscharing. De aangemelde dieren stonden vlot in de wei, inclusief een hoogzwanger paard. Na het controleren van de papieren hieven we met elkaar een klein glaasje Geërfdenbitter en proostten op een goed weideseizoen.  

Mei

In de vroege ochtend van 4 mei werd het verwachte veulentje geboren. Dat gaf veel bekijks. ’s Avonds was de Nationale Dodenherdenking met een stille tocht van Nieuw Schoonoord naar het Villapark. Daar hadden zich, na  twee jaar corona, indrukwekkend veel mensen verzameld. Namens de Geërfden van Velp was een aantal CvB-leden aanwezig en plaatsten Dick en Cees een bloemenkrans in de kleuren van de Nederlandse vlag. Op 11 mei bleek de waterpomp in de kleine wei aan de Waterstraat niet meer te functioneren door een verbogen onderdeel. Het vee werd verplaatst naar de grote wei en de pomp kon de volgende dag door Ronald en Cees worden gerepareerd. Twee dagen later werd met een gezamenlijk eten bij restaurant Bommels in de Emmastraat afscheid genomen van Wilco en Jan. Zij vertrokken aan het eind van een gezellige avond elk met een ‘groen’ cadeau: een flink bijenhotel voor in de achtertuin. Op 15 mei vond het evenement Muziek aan Huis plaats, dat mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage uit het Geërfdenfonds. De leden van de CvB kwamen op 18 mei voor de vierde maal bijeen om te vergaderen. Aan de orde waren o.a. de voorbereidingen voor de Heideschouw op 20 augustus evenals de toekenning van financiële bijdrage aan de Velleper Klaproosdag en aan het benefietconcert van de Eusebius Parochie. Ook bespraken we de wenselijkheid van een Weideschouw om de nieuwe bestuursleden bekend te maken met de diverse weidegronden. In de Havikerwaard zijn de borden met gebruiksregels voor de vissers een groot succes gebleken: geen overlast en geen bekeuringen. De Volkstuinvereniging aan de Weteringstraat, de buren van de paardenwei, vroeg toestemming voor een vruchtdragende haag in het gaas op de erfafscheiding. De weidecommissie was daar geen voorstander van. Ook bespraken we de wens om een buiten-bestuurlijke PR-commissie in het leven te roepen die zich specifiek gaat bezighouden met  FaceBook, Instagram, website, etc. om (het werk van) de Geërfden onder de aandacht bij het publiek te brengen en de secretaris daarmee te ontlasten. Ronald en Marc waren op 22 mei namens de CvB aanwezig in het Geërfdenpark op een zonovergoten ‘veulenshower’ welke was georganiseerd door trotse Terenja Bongers ter ere van haar merrieveulen Sabeau-Walenja dat op 4 mei in onze wei ter wereld was gekomen. Aan het eind van de maand had weidecommissaris Ronald een goed gesprek met weiwaarder Henk Verschuur over de werkzaamheden die hij wel of niet meer kan of mag doen vanwege zijn afnemende gezondheid.

Juni

Deze maand werd niet vergaderd, de werkzaamheden gingen wel gewoon door. Op 2 juni kwam het teleurstellende bericht dat de Velleper Klaproosdag was afgelast omdat de financiering ervan niet rond kwam en deelnemers waren afgehaakt. Met VOF van Hussel werd begin juni het contract getekend voor de jaarlijkse afname van gras op stam uit de wei in Brummen. Namens de CvB was secretaris Marc op 10 juni aanwezig bij de boekpresentatie van het boek ‘De wereld van Jantje van Velp. Dorpsicoon 1916-2001’ bij de boekhandel Jansen en de Feijter in de Emmastraat. Voorzitter Judit was op 16 juni in Dieren bij het afscheid van oud-wethouder Marc Budel. De volgende dag konden we met veel Velpenaren in het Villapark genieten bij het Geërfdenconcert van Duo Dubbel, een onderdeel van de dames van Los. Voorzitter Judit ondertekende op 28 juni de lidmaatschapsovereenkomst van Erfgoed Gelderland, de coöperatie van Gelderse Erfgoedorganisaties. Voor de Heideschouw op 20 augustus werden de uitnodigingen verstuurd aan vertegenwoordigers van gemeenten Rheden en Rozendaal, sprekers en genodigden. 

Juli

Juli stond als vanouds in het teken van de zomervakantie. In de grote wei aan de Waterstraat bleken de twee waterpompen niet te werken door een gebroken waterbuis. Weidecommissaris Ronald regelde een noodpomp zodat de dieren toch konden drinken. De voorgenomen Weideschouw moest om organisatorische redenen helaas worden afgelast en werd uitgesteld naar volgend jaar. Voor de Heideschouw in augustus werden de laatste voorbereidingen uitgevoerd: de route van de huifkar werd uitgestippeld en de catering werd geregeld.

Augustus

Drukte bij de weidecommissie: in de wei aan de Waterstraat was inmiddels een grote hoeveelheid giftig Jakobskruiskruid opgekomen. De runderen werden uit de wei gehaald en de paarden verhuisden voor vijf weken naar de kleine wei. Door het twee keer kort af te maaien werd het ongewenste gewas verpulverd. Door direct daarna te bemesten konden de restanten verrotten. Van Hans Goedemans, voorman van Heidewerkgroep Rozendaalseveld, ontvingen wij het Jaarverslag 2021-2022. Dit fraai geïllustreerde werk, dat een goed beeld gaf van het vele werk dat door de vrijwilligers is verzet, werd op de website van de Geërfden van Velp gepubliceerd. Weidecommissaris Ronald ontdekte op de 15e een flinke hoeveelheid gedumpt afval in de wei in de Havikerwaard en deed daarvan aangifte bij de politie. Het betrof kunststof isolatie van koperen stroomkabels. Op 20 augustus verzamelden zich de deelnemers aan de Heideschouw bij het Rozendaalseveld. Bij zijn welkomstwoordje bleek de nieuwe wethouder Paul Hofman goed ingelezen. Met de huifkar van Stichting Natuurcentrum Arnhem (inclusief gecertificeerde chauffeur) ging het gezelschap de hei op waarbij af en toe werd haltgehouden voor uitleg over het uitgevoerde werk en het resultaat daarvan. Bij de Brandtoren hield ecoloog Maaike Weijters van B-ware een diepgaand en uitgebreid betoog over het onderzoek naar de toestand van de heide, de beheervraagstukken en mogelijke lichtpuntjes op het gebied van de stikstofbelasting. De schouw werd afgesloten met drankjes en heerlijke hapjes van Zuivelboerderij/Landwinkel IJsseloord.

September

Op 11 september trad de Blue Band op tijdens het tweede Geërfdenconcert in het Villapark. De in het blauw uitgedoste dames en heren van deze pretband zorgden voor en gezellige middag. De Commissie van Beheer vergaderde op 21 september voor de vijfde maal. Een aanvraag voor opnieuw een donatie voor de restauratie van het orgel in de Grote Kerk wordt afgewezen, een aanvraag voor een bijdrage aan de campagne ‘Ruim op! Stap af!’ voor gebruikers van het Geërfdenpark wordt toegewezen. De wateroverlast bij de pomp in de paardenwei bleek niet definitief verholpen en besloten werd betonnen stalroosters te plaatsen zodra het weer goed is en de grond is opgedroogd. Penningmeester Rhody meldde dat de regionale pachtnormen en veranderpercentages voor 2022 bekend zijn zodat de pachtfactuur voor de wei in de Havikerwaard verstuurd kon worden. Na telefonisch contact door voorzitter Judit met de Belastingdienst werd duidelijk dat Stichting Geërfdenfonds al sinds 13 april is vrijgesteld van BTW-heffing, maar dat de bevestiging nooit schriftelijk bij ons is aangekomen.

Oktober

Begin deze maand meldde gemeente Rheden dat een reguliere heidewerkdag in februari lastig wordt. Simpelweg omdat er niet genoeg werk ligt op goed bereikbare plekken voor een grote groep mensen. De heidecommissie zal een alternatieve invulling bedenken want wij vinden dat deze traditie, in het kader van gemeenschapszin, wel door moet gaan. De jaarlijkse herdenking en bloemlegging op 25 oktober voor het in WOII gefusilleerde drietal Klaver, Mozes en Kuyper onderaan de Pinkenberg werd bijgewoond door Judit en Marc.

November

Qirion, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud aan hoogspanningsmasten, liet weten wat de uitkomst was van een gedegen onderzoek naar de staat van onderhoud van de Brandtoren. Het bleek een flink bedrag en onduidelijk was nog steeds hoe (door wie) dit gefinancierd zal gaan worden. De procedure voor de aanvraag voor een monumentenstatus voor de Brandtoren was al in een vergevorderd stadium. Het zou mooi zijn als in 2024, wanneer de Brandtoren 75 jaar bestaat, alles is afgerond. Op 3 november startte de weidecommissie, samen met een gecertificeerde medewerker van hoveniersbedrijf Kapona, met het wegzagen van dode boomtakken die gevaarlijk boven de Berg en Heideweg hingen. Later moet de  zieke eikenboom geveld worden. De waarschijnlijk holle stam zal dan ter plaatse blijven liggen om te dienen als zitbank. Tijdens de zesde en laatste vergadering van de CvB op 30 november bogen wij ons over het bericht dat vanaf 1 januari 2023 de manier van mestvervoer door moeten worden gegeven aan RVO. De vraag rees of wij aan deze verplichting zouden moeten voldoen omdat er sprake is van minder dan 3 ha te bemesten weidegrond. Ook bespraken we uitgebreid hoe de Commissie van Beheer de formele rol van een externe adviseur wil vastleggen. Er zijn veel zaken die om specifieke kennis vragen zoals subsidieaanvragen en regelgeving. In het nieuwe jaar krijgen we te maken met wijziging in beheerovereenkomsten en de voorwaarden waaraan onze weide in Brummen moet voldoen om subsidie te ontvangen.  In de scheurkalender van 450 jaar Rheden ontdekten we twee pagina’s (11 en 12 oktober) over de Geërfden van Velp.

December

Stichting Geërfdenfonds ontving begin deze maand ruim € 3300,= landbouwsubsidie uit het GLB. Voorzitter Judit volgde op 9 december bij Erfgoed Gelderland het eerste deel van de uit drie delen bestaande training voor bestuurders van een maatschappelijke organisatie. Diezelfde dag sloten we gezamenlijk het bestuursjaar af met een gezellig samenzijn thuis bij Cees en Margriet met hapjes, drankjes en – voor hen die niet zonder konden – voetbal op tv. Op 13 december tenslotte werden bij de Emmapiramide de tien jonge mannen herdacht die door de Duitse bezetters aan het eind van WO2 werden gefusilleerd. Een indrukwekkend gedicht, dat ook op een plaquette ter plekke is te lezen, werd voorgedragen door de dichter Frits Koning. Namens de Geërfden legden Judit en Rhody bloemen bij de gedenksteen.

Marc Pluim, secretaris

januari 2023

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering dd 29 maart 2023