Jaarverslag Heidewerkgroep Rozendaalsche Veld 2017

Onderstaand volgt een kort overzicht van de activiteiten van de Heidewerkgroep in het twaalfde jaar van haar bestaan.

Na een afname van het ledental van de groep, o.a. door overlijden en ziekte, hebben zich gelukkig 7 nieuwe leden aangemeld. De sterkte is thans 25 leden; 17 man en 9 vrouw.

Werkgebieden Heidewerkgroep 2017

In het jaar 2017 hadden we over het algemeen goed weer. Op twee na konden we op de geplande werkdagen aan de slag (15 stuks, inclusief de Heidewerkdag van de Geërfden van Velp). Gemiddeld waren er ruim 15 m/v. in het veld. Dat resulteert in 230 mensdagen met in totaal 690 gewerkte uren.

Na de zomerstop van maart t/m juli werd, zoals inmiddels gebruikelijk, door de Gemeente Rheden een bijeenkomst georganiseerd waarin een toelichting werd gegeven op de plannen voor haar onderhoud van het Rozendaalse Veld. Ons aandeel hierin werd toegelicht. Het ter plaatse bekijken werd echter in de regen gesmoord. Deze bijeenkomst werd afgesloten met een lunch in De Heuven.

De werkgebieden waar we dit jaar in actie zijn geweest zijn globaal de volgende:

– Begin van het jaar tot aan het broedseizoen half maart zijn we verder gegaan op het Rozendaalse Zand om daar de sinds 2009, soms hoog opgeschoten, dennen te verwijderen. Afvoer van dit vele groen in de omringende bossen bleek moeilijk te zijn en werd opgelost door inzet van het paard van Bert Harmsen en een snipperaar.

Bert Harmsen en zijn paard helpen met de soms zware opslag

– Als groep werd deelgenomen aan de Heidewerkdag van de Geërfden.
– Op 15 maart 2017 werd het voorjaarsseizoen afgesloten met een gezellige pannenkoekenmaaltijd in de Carolinahoeve.
– Door inspanning van de Gemeente Rheden is de aanwezigheid van Vogelkers sterk gereduceerd. Begin augustus werd, zoals gebruikelijk, door ons gestart met het verwijderen van resterende zaailingen hiervan in een deel van het beboste deel van het honden-losloopgebied.
– In afwachting van het einde van de hertenbronst op de heide hebben we een dag gras op hopen geharkt in het gerestaureerde dal van de Beekhuizer beek. Dit ten gunste van reptielen.
– In de tweede helft van het jaar zijn we verder aan de slag gegaan met het verwijderen van dennen en berken van het open deel van het losloopgebied. Voor afvoer van de soms flink uit de kluiten gewassen bomen kregen we weer hulp van het paard.

Verwijderen berken bij Jeneverbes


– Half december werd aandacht besteed aan het 12,5 jarig bestaan van de Werkgroep met een bijeenkomst met lunch in het Park De Hoge Veluwe. Hieraan werd een groot deel van het door de Geërfden van Velp en de Gemeente Rheden beschikbaar gestelde budget besteed. De toegang tot het park was gratis, dank zij een geste van één van de leden.

De Heidewerkgroep viert 12,5 jarig bestaan


Het door de Gemeente Rheden verstrekte professionele gereedschap verlichtte onze werkzaamheden ook dit jaar weer in belangrijke mate. Het gereedschap wordt door de werkgroep zelf onderhouden. Het gereedschap is opgeslagen bij werkgroepleden, die ook zorgen voor de beschikbaarheid ervan in het veld.
De samenwerking met Rik Velhorst, die zorg draagt voor afvoer van het door ons in het veld geproduceerde groen, werkt uitstekend.

Tussendoor pauze

Al met al kijken wij, als Groep, weer met genoegen terug op de dit jaar behaalde resultaten. De stemming in de groep is uitstekend.

Opgesteld door: L.L.J. Derks, voorman
Datum: 19-02-2018

De Heidewerkgroep werd opgericht in september 2005