Reglement Geërfden van Velp gewijzigd

Na een lange voorbereiding zijn tijdens de Algemene Vergadering van 26 oktober 2021 met een ruime meerderheid van stemmen de wijzigingen van het Reglement Geërfden van Velp aangenomen en in werking getreden.

Deze wijzigingen zijn geïnitieerd door;

  1. Nieuwe wetgeving (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).
  2. Consequenties van Covid-19 en digitalisering van de samenleving.
  3. Rechtzetten van een situatie bij een bestuurswisseling waar men tussentijds in het rooster van de voorganger treedt en in het ongunstigste geval maximaal 7 jaar zitting kan hebben in de CvB. Dit is in het kader van continuïteit in verworven kennis en ervaring een onwenselijke situatie.

Bij de wijzigingen hebben we gestreefd naar het zoveel mogelijk handhaven van de historische tekst en context. Zo is er bewust voor gekozen om geen tekstuele wijziging aan te brengen in bepalingen die verwijzen naar de mannelijke geslachtsvorm, maar dient dit reglement genderneutraal te worden gelezen. En daar waar gesproken wordt over bekendmaking in plaatselijke couranten (artikel 13 en 18) moet dit breed geïnterpreteerd worden naar de huidige digitale communicatievormen zoals onder andere e-mail en sociale media (zoals bijvoorbeeld Facebook). Doelstelling bij alle communicatievormen is dat een zo groot mogelijk aantal Geërfden en betrokkenen bereikt wordt. Ook het notulenboek, correspondentie en archief (zie artikel 17) is vanaf heden volledig gedigitaliseerd. De openbare stukken behorend bij de algemene vergadering, dit reglement en overige van belang zijnde informatie inzake ‘goed bestuur’ zijn via de website openbaar inzichtelijk.

Het vernieuwde Reglement Geërfden van Velp vindt u op de pagina ‘Geschiedenis’ onder het kopje ‘Reglement 2021’