algemene vergadering

 • Algemene Vergadering 2021

  Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp *Dinsdag 26 oktober 2021, 20.00 uur in De Elleboog, Nw. Schoonoord 2 te Velp

  AGENDA

  Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststelling Notulen AV 04-03-2020 **Vragen over Jaarverslag 2020 **Vragen over Financiën 2020 ** en decharge door de kascommissieHeidecommissie: Rozendaalseveld en Masterplan Veluwezoom        …

 • Brief van de voorzitter

  Velp, 9 maart 2021

  Beste Geërfden,

  Helaas zijn we nog steeds genoodzaakt rekening te houden met het Coronavirus en voorzorgsmaatregelen. Daardoor kunnen we u niet uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering en we hebben ook nog geen zicht op wanneer dat weer wel mogelijk is. We hebben een online meeting overwogen maar voorzien daarin de nodige praktische…

 • 16 maart 2016: Algemene Vergadering

  Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

  Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie – 

 • 19 maart 2015: Algemene Vergadering

  Bij deze bent u uitgenodigd voor het bijwonen van onze algemene vergadering.

  Niet Geërfden zijn ook welkom, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben in kwesties waar de inbreng van Geërfden verlangd wordt. – klik hier voor meer informatie –