• Beheervisie Rozendaalse Veld 2019-2029

  Rozendaalse Veld

  Het Rozendaalse Veld voorziet in een grote recreatiebehoefte voor de inwoners van Velp, Arnhem en wijde omstreken. Het omvat heide, stuifzand en bos en maakt onderdeel uit van het grootste natuurgebied van Nederland, de Veluwe. De gemeente Rheden is trotse eigenaar en beheerder van het Rozendaalse Veld. 

  Het Rozendaalse Veld was van oorsprong geërfdengrond, gemeenschappelijk bezit van de Velpse boerengemeenschap. Een eeuw geleden hebben de geërfden hun eigendom geschonken aan de gemeente Rheden. Aan deze schenking was een aantal notariële voorwaarden verbonden, welke in 1998 zijn vertaald naar een convenant. Uitgangspunt is dat het natuurterrein wordt beheerd ten nutte van het algemeen belang én dat de gemeente Rheden de historische relatie met de voormalige eigenaar erkent. 

  Het natuurbeheer vraagt dagelijks om het maken van keuzes. Daarbij wegen meerdere aspecten mee, zoals maatschappelijke ontwikkelingen, natuurlijke gebiedskenmerken, wet- en regelgeving en vakkennis. Een actueel beleidskader is nodig om in te spelen op een aantal lopende ontwikkelingen. Alleen dan kunnen we blijven voldoen aan de langetermijnvisie: het duurzaam in stand houden van het natuurgebied ten dienste van het algemeen belang. In de Beheervisie Rozendaalse Veld 2019-2029 zijn de visie en doelstellingen voor het natuurgebied vertaald in beheermaatregelen, waarbij nadrukkelijk is ingespeeld op actuele trends en ontwikkelingen. 

  Klik hier om de volledige versie van de Beheervisie Rozendaalse Veld 2019-2029
  als PDF te openen in een nieuw venster.