Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering Geërfden van het dorp Velp*

Woensdag 7 maart 2018, 20.00 uur zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststelling Notulen AV 30-03-2017**
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financiële verslagen 2017
 6. Heidecommissie
 7. Weidecommissie
 8. Begrotingen 2018
 9. Samenstelling Commissie van Beheer ***
 10. Daan Appels vertelt over de totstandkoming van ons nieuwe boek over de Geërfden van Velp. Dit boek is deze avond ook te koop!
 11. Rondvraag en sluiting

* Geërfden zijn zij die krachtens burgerlijk recht enig onroerend goed bezitten in de kadastrale gemeente Velp.
** De concept notulen zijn te vinden op onze website.
*** Volgens schema aftredend en niet herkiesbaar zijn Tom Hillemans en Teun Lubbers.
De CvB stelt Hans Willemsen en Cees van der Plas voor om in hun plaats te benoemen. Aftredend en herkiesbaar is Ronald Driessen. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 28 februari per e-mail aanmelden bij de secretaris. De functiebeschrijvingen van alle leden van de CvB staan vermeld op de website.

Graag ook uw aandacht voor de volgende activiteiten:
.  Zaterdag 24 februari de 15e Heidewerkdag, aanvang 9.00 uur,
parkeerplaats Kluizenaarsweg bij het Rozendaalseveld.
Bij sneeuwval en gladheid gaat de Heidewerkdag niet door:
raadpleeg voor het laatste nieuws onze website!
.  Vrijdag 20 april om 19.00 uur in Cáfe ’t Pintje, Wilhelminastraat 12, Velp:
inschrijving voor inscharing van vee (paarden en pinken).
.  Zaterdag 21 april van 9.00 uur tot 12.00 uur Weidewerkdag Paardenwei:
gereed maken voor inscharing door o.a. het verwijderen van zwerfafval.
.  Zaterdag 28 april 9.00 uur: inscharing van paarden en pinken in de Paardenwei, ingang Weteringstraat.

Judit Wassing, secretaris, Hogeweg 29, 6881 EA Velp, 06-28772857,
info@geerfdenvanvelp.nl
www.geerfdenvanvelp.nl