Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering Geërfden v/h dorp Velp*

Donderdag 30 maart 2017, 20.00 uur zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling Notulen AV 16-03-2016**
4. Jaarverslag 2016
5. Nieuwe website en aankondiging boek
6. Financiële verslagen 2016
7. Heidecommissie
8. Weidecommissie
9. Begrotingen 2017
10. Rondvraag en sluiting

* Geërfden zijn zij die krachtens burgerlijk recht enig onroerend goed bezitten in de kadastrale gemeente Velp
** De conceptnotulen zijn te vinden op onze website

Graag ook uw aandacht voor activiteiten betreffende de Paardenwei aan de Waterstraat.

.  Vrijdag 21 april om 19.00 uur bij Cáfe ’t Pintje: inschrijving voor inscharing van vee (paarden en pinken).
.  Zaterdag 22 april van 9.00 uur tot 12.00 uur Weidewerkdag, alwaar we de weide gereed maken door het verwijderen van zwerfafval en onkruid onder de afrastering. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Graag aanmelden bij het secretariaat.
.  Zaterdag 29 april inscharing van paarden en pinken.